.:Vigrid Forsiden:.

Kulturmarxistenes Våte Drøm for nordiske Kvinner
3. august 2018

La det treffe Kulturmarxistene som ber om det

============ Original Message ============
Sent: Thu, 02 Aug 2018 10:26:22 +0200
From: "Tore W. Tvedt"
To: "amandaschei"

Forward: "abe", "jath", "fha", "ger", "shv", "kos"

Subject : Historieløs hatretorikk

Til propagandist Amanda Schei i naziblekka Dagbladet

Vedrørende artikkel i Dagbladet den 28. juli 2018 med overskriften "Da Amundsen krysset grensa fra faktabasert til useriøs innvandringsdebatt"

Med Amundsen siktes det til tidligere justisminister Per- Willy Amundsen fra FRP som altså har skrevet at "folkevandringen fra muslimske land bør opphøre."  Med tanke på dagens situasjon i Norge med gjengvoldtekter, vold og trakassering av norsk ungdom foretatt av rasefremmede invadører er Per-Willy sin ytring så moderat og feig at jeg betrakter det som forræderi mot vårt folk fra en mann i en slik posisjon.

Du, Amanda, derimot oppfatter det som så ekstremt at du kaller det "skummelt". Du reagerer også på at Per-Willy brukte "merkedagen" (ditt uttrykk) 22. juli til å komme med ytringen. Det burde jo ikke forbause deg siden Breivik i sin tid var medlem av samme FRP-partiet som Per-Willy er og deler det samme tankegodset som FRP er kjent for. Hvorfor da forbauset?

Artikkelen din oser forøvrig av hat mot "Den Hvite Mann" som omtales slik i artikkelen din: "....etnisk norske middelaldrende menn....".  Ja, det er jo fæle greier at det i Norge fremdeles finnes etniske norske middelaldrende menn som ikke er enige i at folket skal utryddes gjennom masseinvasjon av rasefremmede. Fy Faan for en hatefull kulturmarxistisk mentalitet du sprer mot oss etnisk norske menn.

Du trekker også sammenligningen med begrepet Holocaust og jeg regner med du i denne sammenhengen bruker det riktig; nemlig de jødealliertes industrielle folkemord på en million tyske sivile i den 2. verdenskrig som den alkoholiserte og mentalt syke Churchill, sto for.

Holocaustbegrepet ble senere utvidet til å dekke alle de millionene sivile tyskere som i krigens sluttfase og etter ble fordrevet og myrdet av de allierte. Alt fordi jødesiden med dens kontroll over massemedia, finans og politikk i de anglobebodde landene hisset til hat og krig mot det tyske folk. Akkurat slik dere kulturmarxister hisser til hat og utryddelse mot den hvite mann og den hvite rase i dag. I Norge er naziblekka Dagbladet i fremste rekke i denne folkemordkampanjen.

Mitt råd til deg, Amanda. er at du kommer deg ut av dette hatefulle, kulturmarxistiske nazimiljøet mens det ennå er tid og hvite menn igjen til å forsvare deg mot Ragnarokket som er underveis i Europa.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)