.:Vigrid Forsiden:.

Anne Frank ble "tatt av dage" av sine egne
13. november 2017

Ligger Anne Frank i likhaugen?

============ Original Message ============
Sent: 13.11.2017, 16:20
From: "Tore W. Tvedt"
To: kma@dagbladet.no; hvar@dagbladet.no; john.arne.markussen@dagbladet.no

Subject : Anne Frank var offer for Jødenes Krig

Til propagandist Karin Madshus i den jødesleikende naziblekka Dagbladet

Vedrørende artikkel i Dagbladet den 11.november i år med overskriften "Omstridt Anne Frank-stykke nevner verken nazistene eller jødeforfølgelsen"

Karin beskriver et teaterstykke i Nederland som har falt jødene og deres jødesleikende propagandister i nazimedia tungt for brystet. Teaterstykket heter "Achter het Huis" eller "Bak huset" på norsk. Karin sin artikkel inneholder flere gode poenger som gir anledning til å se løgnene om Anne Frank sin dagbok, HoloCa$hindustriens utbyttelse av den og et par faktiske forhold rundt den 2. verdenskrig.

La oss starte med dette sitatet fra artikkelen: ".......eller hvorfor Anne Frank ble tatt av dage." Uttrykket "å bli tatt av dage" betyr i vanlig språkbruk at en person blir fysisk og bokstavelig drept eller myrdet. Man bruker ikke det uttrykket om en person som dør av sykdom, slik Anne Frank gjorde det, så sant man ikke mener at sykdommen ble bevisst påført henne for at hun skulle dø. Og der har faktisk Karin Madshus et meget godt poeng. Bakgrunnen for at Anne Frank døde av tyfus i Bergen-Belsen våren 1945, sannsynligvis etter at leiren var overtatt av engelske tropper siden det døde flere da enn da tyskerne hadde ansvaret for leiren. Denne tyfusepidemien var kun en av mange lignende i Tyskland og var forårsaket av det virkelige Holocaustet i Tyskland under den 2. verdenskrig. Nemlig det vitenskapelig planlagte og gjennomførte folkemordet på tyskerne under navnet "Moral Bombing" hvor Anglo-ZIonistene teppebombet hele Tyskland slik at alt var kaos de siste månedene.

Så Karin har rett i sin beskrivelse av at Anne Frank ble tatt av dage eller drept/myrdet. Gjerningsmennene var jøder som Frederick Lindemann og jødelakeier som Roosevelt og Churchill. Navnet på folkemordet på tyskerne er med rette Holocaust. Anne Frank ble med andre ord myrdet av sine egne som "Collateral Damage" i det jødestyrte Anglo-ZIonistiske folkemordet på tyskerne.

Sitat nr 2.: ".....utnytte personen som er et symbol på holocaust."  Anne Frank er et symbol både på Holocaust, som er navnet på det jødestyrte Anglo-ZIonistiske folkemordet på tyskerne og på den jødiske HoloCa$h-industrien og dens løgner. Anne Franks dagbok er for det meste et falsum som er godt dokumentert.

Det hører med til bildet også at det var de jødiske verdensorganisasjonene som erklærte krig mot Tyskland den 24. mars 1933. En krigserklæring de senere utvidet til total krig. Så Anne Frank ble et av mange jødiske ofre for jødenes hatefulle krigshissing mot det tyske folk.

Skulle du være uenig i dette, Karin, utfordrer jeg deg til åpen debatt på DBTV. Men det er vel både du og Dagbladet for feige til å våge.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)