.:Vigrid Forsiden:.

Dagbladet hylder Nazistiske brodermordere og hater demokrati
15. mai 2017

Dagbladet støtter NAZImorderne i Ukraina - Fy Faan

----- Original Message -----
Sent: Sun, 14 May, 2017 at 11:43:07 PM
From: "Tore W. Tvedt"
To: kli@dagbladet.no
Cc: john.arne.markussen@dagbladet.no; ela@dagbladet.no

Subject : Fake Nazi News i Dagbladartikkel

Til nazipropagandist Knut-Eirik Lindblad i Dagbladet

Vedrørende din artikkel den 12. mai i år med overskriften "Krigsveteran Yuri (41) har et dypt hat for alt russisk: - Selvfølgelig sender de ei dame i rullestol til Eurovision"

Verre nazipropaganda for folkemord, hat og terror skal man lete lenge etter, selv i norsk nazimedia. Å kalle en russophob som frivillig melder seg til terror og folkemord mot sine egne slaviske blodsbrødre og -søstre i Donbass-republikkene for "høyre-nasjonalist" er rendyrket naziapologi. Typisk for en krigshissende og russophobisk naziblekke som Dagbladet. NAZI-alliansen (Nord-Atlantiske Zionist Imperiet)'s militære blokk finansierer og støtter de ukrainske folkemorderne finansielt, politisk og militært i nedslaktingen av Novorusserne som et ledd i Nazistenes sivilisasjonskrig mot Russland. Det kan dere lese mere om her hos Vigrid.

Right Sector er et rent russophobisk naziparti med brodermord på agendaen.

Dette er russophobisk hatpropaganda slik vi etterhvert er blitt kjent med det fra norsk nazimedia og har intet med journalistikk å gjøre.

Artikkelen viser også helt tydelig Dagbladet og propagandistens forakt mot demokrati og folkenes rett til selvbestemmelse og sin hyllest til morderiske voldsjuntaer og folkemordere.

Vigrid utfordrer Dagbladet til åpen og offentlig debatt om temaet.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Kampgruppe For Sannhet eller bli Slaktet som Fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)