.:Vigrid Forsiden:.

Naziløgner som grunnlag for Nazi-sivilisasjonskrig mot Russland
Naziblekka Dagbladet

8. september 2016

----- Original Message -----
Sent: Thursday, September 08, 2016 at 1:56 PM
From: "Tore W. Tvedt"
To: vkk@dagbladet.no
Cc: jam@dagbladet.no, fha@dagbladet.no, ger@dagbladet.no, shv@dagbladet.no, kos@dagbladet.no, joe@dagbladet.no

Subject: Naziløgner om Krim og Russland

Til propagandist Vegard Kristiansen Kvaale i naziblekka Dagbladet med kopi til Dagbladets redaktører

Vedrørende artikkel i Dagbladet av i dag med tittel "Clinton ble behandlet som et råttent eple. Trump sørget selv for å vise seg som ei uspiselig pære".

Nazistenes (NAto-ZIonistenes) hat mot Donald Trump er forståelig siden han vil samarbeide positivt med den frie verdens ledende statsmann og fredsskaper, Vladimir Putin. Det vil sette en effektiv stopper for Nazistenes sivilisasjonskrig mot Russland og bety slutten for den Anglozionistiske maktelitens okkupasjon og undertrykkelse av Europa.

Krigshissende nazimedia, som Dagbladet, hater tanken på fred og harmonisk utvikling i Europa og kjører den løgnbaserte hatpropagandaen sin på høygear frem mot presidentvalget i USA den 8. november i år.

De grunnleggende løgnene nazimedia kollektivt, unisont og i samstemt kor sprer som et religiøst krigsmantra er direkte sitert fra artikkelen: "Russland har annektert Krimhalvøya og er mer aggressiv enn på lenge."

Begge deler er direkte naziløgner: Krimbefolkningen valgte selv å løsrive seg fra det ulovlig styrte naziregimet i Kiev og søkte deretter med overveldende majoritet (97%) tilslutning til Russland. Søknaden om gjeninnlemmelse i Moderlandet ble akseptert og der skulle saken ha vært avsluttet. Som en stor seier for begrepene Frihet, Selvbestemmelse og Demokrati.

Nettopp dette er det hva Naziorganet Dagbladet hater mer enn noe annet. Der i gården vil man tydeligvis krig, folkemord og terror mot alt russisk.

Hva som har gjort dere i Naziorganet Dagbladet så fulle av antirussisk hat og krigskåthet skal være usagt, men det er håpe at dere selv får direkte og målrettet svar på krigshissingen deres når bombene igjen faller over Europa.

Her er litt faktabasert informasjon om forholdet om det skulle være av interesse.

Jeg utfordrer også propagandisten Kvaale og propagandasjefene hans i naziblekka Dagbladet til direkte og åpen debatt i DBTV om temaet, men dere er vel for feige til å ta den utfordringen.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)