.:Vigrid Forsiden:.

Bård Standal med nazipropaganda i Dagbladet
28. juli 2016

----- Original Message -----
Sent: Thursday, July 28, 2016 at 3:35 PM
From: "Tore W. Tvedt"
To: bard.standal@gmail.com

Subject: Nazipropaganda

Til Bård Standal, propagandaskribent for Dagbladet; også kjent som Nazibladet.

Din artikkel, Bård, med tittelen "Trumps farlige spill" i Naziblekka Dagbladet i dag, den 28. juli 2016, er et makkverk av ensidighet og forakt for balansert og objektiv historie. Artikkelen kan sees som et hatefullt bidrag i opptrappingen av NAZI-alliansens sivilisasjonskrig mot Russland og Den Russiske Verden.

Artikkelen oser av høyreekstremisme og krigslyst mot anderledes tenkende, her representert ved demokratiforkjemperen Donald Trump og hans ønske om å bremse Det Anglozionistiske Imperiets og dets NAZI-allianses angepskrig mot Russland. En angrepskrig som nok en gang vil legge store deler av Europa i ruiner.

Den hatefullheten og forakten for demokrati, frihet og menneskeliv som ligger bak NAZI-alliansens krigføring og krigshissing er vår tids største utfordring å bekjempe. Siden du, etter vår oppfatning, propaganderer for denne høyreekstreme nazigruppen oppfordrer vi deg til å utvikle deg i en mer balansert historisk retning gjennom studier av Vigrids materiale. Skulle du ha behov for konsulentbistand i prosessen står vi med glede til tjeneste for deg og andre i samme tilstand.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Vigrid kjemper for demokrati, fred og frihet mot Nazimedias hatpropaganda!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)