.:Vigrid Forsiden:.

Femsete Naziklovn og slapp journalist
21. mars 2017

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, March 21, 2017 at 12:35 PM
From: Tore W. Tvedt
To: peringe@peringe.no, karin.fladberg@dagsavisen.no

Subject: Feige moro-femser og slapp journalistikk

Til moro-femse Per Inge Torkelsen og den slappe journalist Karin Lillian Fladberg i Dagsavisen RA

Vedrørende Per Inge Torkelsen sin sparking av liggende kvinne (Merete Hodne) og intervjuet i Dagsavisen RA den 18. mars 2017 med tittelen "Hun må tåle at noen tar igjen".

Jeg viser til kommentarartikkel jeg skrev om Per Inge's feige sparking av Merete i sketsjen sin for Løgnaslaget med tittel "Feige Naziklovner Sparker Liggende Dame"

To forhold: Hvorfor stiller ikke du, Karin, virkelig kritiske spørsmål til en nazi-klovn som sparker liggende damer om hvorfor de ikke tar for seg samfunnstoppene og deres ondskap? og hvorfor våger ikke en gammel naziklovn som du, Per Inge, å harselere med samfunnstoppene og deres ondskap, dobbeltmoral og hykleri?

Hva enten det skyldes feighet eller manglende evne til å finne poenger hos maktelitens maktmisbruk tilbyr jeg deg å treffe meg når vinteren er helt over, Per Inge, slik at jeg kan hjelpe deg inn på et mer seriøst humorfelt som krever mannsmot å jobbe på. I motsetning til den feige og femsete nazisparkingen av Merete.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Tiden er inne til at du som leser dette engasjerer deg med arbeide eller penger i Vigrids nordiske frihetskamp!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)