.:Vigrid Forsiden:.

Arendalsuka: Fjern de anti-Nordiske Haterne
9. august 2018

Løgnbasert HoloCa$h-mafia holder Verden ved Gunpoint

============ Original Message ============
Sent: 08.08.2018, 19:48
From: "Tore W. Tvedt"
To: post@arendalsuka.no; presse@arendalsuka.no; robert.cornels.nordli@arendalsuka.no; oystein.djupedal@arendalsuka.no; helene.fladmark@arendalsuka.no; harald.stanghelle@arendalsuka.no; tone.skindlo.taraldsen@arendalsuka.no; dag.tynes@arendalsuka.no; frank.kvarstein@arendalsuka.no; helle.ruhaven@arendalsuka.no; linn.juul-petersen@arendalsuka.no; hans.birger.nilsen@arendalsuka.no; maria.moksness@arendalsuka.no;

Cc: debatt@agderposten.no; redaksjonen@agderposten.no; sideblikk@agderposten.no;

Subject : Vern av Norske Verdier under Arendalsuka

Til arrangøren av Arendalsuka med kopi til Agderposten og deltagere med stand under arrangementet.

Vedrørende dagens akutte behov for å verne om Norske Verdier og Det Norske Folk's eksistens.

Jeg ser på nettsiden til Arendalsuka at det er flere organisasjoner som etter vår oppfatning ikke representerer Norske Verdier eller som kan oppfattes som en trussel mot disse og faktisk hele det Norske Folks eksistens som etnisk og kulturell enhet.

Jeg forlanger derfor at dere som arrangerer Arendalsuka sier opp disse deltagerne og utviser dem fra Arendalsuka's arrangementsområde. Noe annet ville være udemokratisk og bidra til ødeleggelsen av vårt folks kulturtradisjoner hvor forsvar av egen eksistens og egen kultur står i første rekke.

Områdene vi sikter til kan grupperes innen fire hovedområder:

1. Organisasjoner som fremmer den internasjonale jødedommens HoloCa$hmafia's økonomiske og løgnbaserte svindelforetak.

2. Organisasjoner som fremmer NAZI-Alliansens (NATO's) angrepskrig mot Russland.

3. Homolobbyen, Statsfeminister og andre Kulturmarxister.

4. Islamist- og Invadørfremmende organisasjoner.

Skulle dere være i tvil om hvilke deltagere dette gjelder innen kategoriene bidrar vi gjerne med å oppklare det, slik at ingen urettmessig fjernes fra området.

I løpet av uken kommer jeg selv en tur til byen for å sjekke at dere har tatt ansvar og fjernet de negative og folkefiendtlige utvekstene i den norske sosiale fauna. Alt annet vil være å tråkke Norske Verdier ned i søla og delta i utryddelsen av oss som etnisk enhet.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)