.:Vigrid Forsiden:.

Aftenposten propaganderer for Jødeparasittenes HoloCa$h-svindel
28. januar 2020

Aftenposten og Stanghelle svikter Folket og de Demokratiske Verdier

============ Original Message ============
Sent: Tuesday, January 28, 2020 at 12:30 AM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: per.anders.johansen@aftenposten.no, espen.egil.hansen@aftenposten.no, eirik.winsnes@aftenposten.no, harald.stanghelle@aftenposten.no, lillian.vambheim@aftenposten.no, sarah.sorheim@aftenposten.no, tone.tveoy.strom-gundersen@aftenposten.no, trine.eilertsen@aftenposten.no

Subject: Auschwitz; Ja, dere har sviktet

Til Harald Stanghelle og Aftenpostens ledere.

Vedrørende artikkel i Aftenposten igår med overskriften "Vi har sviktet – igjen!"

Det er en av de få overskriftene Aftenposten har brukt som reflekterer virkeligheten. Aftenposten generelt og i dette tilfellet Harald Stanghelle spesielt sviker kravet til historisk sannhet ved å forfekte jødenes HoloCa$h-løgner. De svikter også den tilliten Aftenpostens kunder viser dem ved å propagandere for den parasittiske Jødedommens svindeloperasjon som har Auschwitz som sitt sentrum.

Det viser ikke bare det bunnløse og feige nivået på Aftenpostens artikler og propagandister, men også den forakten dere har Demokrati og de basisverdiene vårt "demokratiske" samfunn  hviler på. Aftenpostens svik er et grunnleggende svik mot hele Folket og de verdiene vårt demokratisystem bygger på.

Blant dem er Ytringsfrihet, kritisk holdning til maktelitens løgner og propaganda, i dette tilfellet det parasittiske jødiske Herrefolkets HoloCa$h-løgner, ved siden av en bunnløs forakt for egne kunder og deres behov for Sannhet fremfor Jødeløgner.

Jeg utfordrer svikeren Stanghelle til åpen historisk debatt om Jødeløgnene kalt HoloCa$h generelt og Auschwitz spesielt.

Men som svikere flest våger nok ikke Jødesleikerne i Aftenpostens ledelse å delta i noen åpen debatt om jødenes HoloCa$h-løgner.

Dere vil bli knust.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)