.:Vigrid Forsiden:.

Russofobisk Hatefullhet fra Aftenposten mot Folkediplomati Norge
9. oktober 2017

Vennskapsbesøk på Krim - Video fra Besøket

============ Original Message ============
Sent: Monday, October 08, 2018 at 6:21 PM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: per.anders.johansen@aftenposten.no, espen.egil.hansen@aftenposten.no, eirik.winsnes@aftenposten.no, harald.stanghelle@aftenposten.no, lillian.vambheim@aftenposten.no, sarah.sorheim@aftenposten.no, tone.tveoy.strom-gundersen@aftenposten.no, trine.eilertsen@aftenposten.no, post@folkediplomati.com

Subject: Russofobisk hat mot norske fredsvenner

Til propagandist Per Anders Johansen i Aftenposten med kopi til Aftenpostens ledere og Folkediplomati Norge.

Vedrørende Per Anders sin artikkel i Aftenposten den 7. oktober i år med overskriften "Ni nordmenn dro på tur til Krim. Det endte med et PR-sirkus."

Bare det å kunne lese denne ene artikkelen var verdt de 100 kronene jeg betalte for abonnement på Aftenposten ut året. Jeg fikk den gleden og fornøyelsen jeg forventet å finne her da jeg kjenner godt til Aftenposten og dens hatefulle russofobiske propaganda på vegne av de anglozionistiske makthaverne i NAZI-Alliansen Aftenposten er ledende propagandist for i Norge.

Folkediplomati Norge, under ledelse av Hendrick Weber, burde fått en fredspris for sine anstrengelser om å skape et bedre forhold mellom Russland og Norge og i å gi et mer sannferdig og balansert syn på sentrale forhold rundt Krim og Donbass. For det fortjener Weber både fredspris og all ære. Aftenposten og dens russofobiske hatefullhet og bevisste løgnspreding fortjener kun vanære som de Akersgaterottene de fremstår som.

De russiske reporterne Per Anders viser til om nyhetsblokade i Norge har jo helt rett. Norsk massemedia lyver kollektivt og samstemt som ledd i NAZI-Alliansens krigshissing mot Russland. Det samme som Aftenposten gjør generelt og Per Anders spesielt i denne artikkelen når han omtaler Krims innlemming i Den Russiske Føderasjon som "annektering".

Hvilken "annektering" Per Anders? Er Aftenpostens og ditt hat mot demokrati og ytringsfrihet og folkenes rett til selvbestemmelse så hatefullt og negativt at dere ikke er i stand til å ta inn over dere at befolkningen på Krim først stemte over løsrivelse fra Ukraina og deretter om å søke innlemmelse i Russland hvor begge avstemminger ga et rungende JA med rundt 97% av stemmene?

I så fall er dere så lavtstående moralsk at nivået til dere Akersgaterotter er lavere enn hos rottene i Akerselven.

Det som skjedde på Krim i mars 2014 var gjenoppvekkingen av Demokratiet i Europa. Putin burde fått Nobels Fredspris for å hindre blodbadet som de ukrainske nazibataljonene startet i andre deler av Novorossia. Med støtte fra NAZI-Alliansen inklusive Norge.

For oss som følger utviklingen i Russland gjennom også russiske medier er det klart at det har vært en enorm fremgang på Krim. Rett og slett enorm og det i positiv retning. Tilsvarende for resten av Russland.

Weber knuser dere russofobiske hatere i Fake News Media uten at dere har noe annet enn hat og løgn å stille opp med. Du holdt forøvrig klokelig kjeft da Weber slo fast at Krims gjenforening med Russland var legitim og ikke i strid med Folkeretten.

Haha. Du er knust, Per Anders! og det samme er hat- og løgnblekka du jobber for. Blottstilt og knust av en liten gruppe ildsjeler med hjertet og forstanden på rette stedet.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)