.:Vigrid Forsiden:.

Historieløgner som hersketeknikk og dominanstaktikk
26. august 2017

Ketil Raknes i Aftenposten med NAZI-historieforvrenging

============ Original Message ============
Sent: 26.08.2017, 11:04
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: ketil.raknes@kristiania.no; espen.egil.hansen@aftenposten.no; eirik.winsnes@aftenposten.no; harald.stanghelle@aftenposten.no; lillian.vambheim@aftenposten.no; sarah.sorheim@aftenposten.no; tone.tveoy.strom-gundersen@aftenposten.no; trine.eilertsen@aftenposten.no; postmottak@kristiania.no; ingebjorg.larsen@minervanett.no

Til Ketil Raknes med kopi til Aftenpostens ledere, Høyskolen Kristiania og Minerva

Vedrørende Ketil's artikkel i Aftenposten i går med overskriften "Den amerikanske borgerkrigen tok aldri slutt. Trump har åpnet sårene igjen"

President Donald Trump markerte seg gjennom sin valgkamp som en fiende av NAZI-regimet i Washington DC og ønsket seg et bedre forhold til Russland. Noe som er fullstendig mot NAZI-regimets intensjoner og agenda. NAZI-regimet i USA og andre land innen NAZI-Alliansen satte øyeblikkelig igang en koordinert heksejakt og hetsekampanje mot Donald Trump som person, hans politiske syn slik han uttrykte det gjennom valgkampen og NAZI-regimets dødsfiende Russland og dets president Vladimir Putin.

Et av midlene NAZI-regimet og dets propagandister bruker er å forvrenge historien slik at den passer inn i Nazistenes egen politiske agenda. Dette er kanskje det viktigste enkeltelementet i NAZI-regimenes propagandakrig mot sine motstandere. Spesielt viktig innen det feltet igjen er fremstillingen av Sørstatenes løsrivelseskrig fra NAZI-regimet i nord som en intern borgerkrig. Slik du gjør i din artikkel, Ketil.

Det gjør deg, Ketil, til en nazipropagandist i tjeneste for de demokratihatende, russofobiske krigshisserne i Washington DC, Wall Street og Pentagon.

Min påstand er at du, Ketil, med din bakgrunn og utdannelse serverer bevisst løgn i artikkelen din for å fremme NAZI-regimenes politiske agenda. La oss se på det. Allerede i overskriften skriver omtaler du "The War of Secession", som er krigen mellom NAZI-statene i nord USA) og Konføderasjonen i sør (CSA) som en "borgerkrig". Det var det ikke. Det var en krig mellom NAZI-statene i nord og statene som hadde meldt seg ut av Unionen på en formelt korrekt måte i sør.

Utmeldingen fra Unionen (USA) startet allerede i desember 1860 og den 4. februar 1861 dannet de syv første utmeldte stater Amerikas Konfødererte Stater (CSA). 4. mars 1861 ble Abraham Lincoln valgt til president for NAZI-statene i nord og han nektet å trekke tilbake nazistyrkene i fortene som fremdeles ikke var overlevert til de Konfødererte. Det var å betrakte som en indirekte krigserklæring og sørstaten South Carolina svarte med å åpne ild mot Fort Sumter den 12. april 1861. Med det var Løsrivelseskrigen startet.

Her er en kort artikkel om temaet.

At en høyskolelektor ikke kan sin historie og synker ned til lavmålet som nazipropagandist er ille. Like ille er det at landets ledende avis trykker nazipropagandaen og at Minerva bruker Ketil som en av sine skribenter. NAZI i denne sammenhengen står for Nord Amerikas Zionist Imperium.

Du, Ketil, og dem du jobber og skriver for må enten skjerpe dere eller holde kjeft med nazipropagandaen deres.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)