.:Vigrid Forsiden:.

Aftenposten og Klassekampen - krangel i haternes leir
2. juni 2017

Norsk Nazimedia hater demokrati

----- Original Message -----
Sent: Fri, 02 Jun 2017 15:58:11 +0200
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: helene@aftenposten.no

CC: bjorgulv.braanen@klassekampen.no; 2286@aftenposten.no

Subject: Intern krangel i Nazimedia's løgnfabrikker

Til nazipropagandist Helene Skjeggestad i Aftenposten med kopi til Bjørgulv Braanen i Klassekampen

Vedrørende din artikkel i Aftenposten i går, Helene, med tittelen "Venstresidens avis aksepterer brudd på folkeretten på lederplass. Det er uansvarlig og korttenkt."

Du, Helene Skjeggestad, har lenge fremstått som en av Nazimedias mest hatefulle og russofobiske nazipropagandister i norsk nazimedia. Og det er ikke det minste rart siden dujobber for Nazialliansens propagandaflaggskip i Norge.

Det Anglozionistiske Imperiet og dets Naziallianse har som geopolitisk hovedmål å erobre den totale verdensmakt. Og i veien for dem står et selvbevisst og demokratisk Russland og det tåler ikke Anglozionistene og deres Naziallianse.  Denne hatkampanjen drives frem av den russisk/jødiske diaspora i Anglozionistimperiet siden 1880. Deres hat mot alt russisk er i dag overført via hjernevask til dagens russofobiske hatmedia som igjen hjernevasker folkene i Nazialliansens land til russofobisk rasehat og krigskåthet.

La oss se litt på nazipropagandistens artikkel nevnt over:

Du skriver i første avsnitt, Helene: "Russlands annektering av Krim-halvøya er et klart brudd på FN-paktens artikkel 2 (4), som forbyr maktbruk mellom suverene stater. Russland har åpenbart brutt folkeretten......."  Dette er kun en standard russofobisk løgn og intet annet. For det første: Russland har ikke "annektert" Krim overhodet. Russland aksepterte Krim sin søknad om medlemsskap i Den Russiske Føderasjon (Russland) etter at befolkningen på Krim i to eksemplariske folkeavstemminger hadde løsrevet seg fra det ulovlige kuppregimet i Kiev, ledet av nazister, ukrainske jødeoligarker og styrt og finansiert av Anglozionistene og deres jødestyrte maktelite i USA og EU. Det norske naziregimet inklusive.

Russland brøt altså verken FN's artikkel 2.4 eller annen folkerett. Tvertimot viste Russland og Krims befolkning resten av verden hvordan demokrati er ment å fungere for å sikre folkenes rett til selvbestemmelse. Og nettopp det hater Naziposten og resten av Nazialliansens hatmedia. De fungerer som horer og luddere for de, stort sett jødiske finansoligarkiets, maktinteresser og kalles i USA for Presstituerte. Et svært dekkende navn for dere i Norge også.

Resten av søplet du skriver, Helene, er kun gjentagelse av det russofobiske og hatefulle mantraet rundt ordet "annektering". Har du ikke bedre å fare med bør du holde kjeften din!

Det er også lattervekkende og typisk at du trekker inn din PK-kollega Bjørgulv Braanen i en annen propagandablekke ved navn Klassekampen. Også det en russofobisk naziblekke innenfor det norske konsensusdemokraturet som hater demokratiet like sterkt som dere andre.

Bjørgulv Braanen forfekter også Nazialliansens hovedmantra: "Det er riktig at Russland har okkupert Krim....."  Haha og Hehe. Null forskjell på Bjørgulv og Helene og null forskjell på Klassekampen og Aftenposten i det grunnleggende Naziargumentet for russofobi og krigshissing. Når skal det gå opp for dere demokratihatende, russofobiske folkefiender og krigshissere at Krim's innlemming i Russland er det beste eksempelet på et sundt og levende demokrati i våre dager og et strålende eksempel til etterfølgelse for mange andre? Utdraget er hentet fra Klassekamplederen Helene linker til.

Så til deg også, Bjørgulv: Har du ikke bedre vett en å kalle demokrati og akspetering for "okkupasjon" så hold kjeften din du også!

Det vil være smart av dere, Helene og Bjørgulv, som kolleger i det norske nazimediesystemet, slik vi ser det, at dere skaffer dere litt objektiv og faktabasert kunnskap om forholdene deres skriver om. Her er noe om Nazialliansens russofobi og angrepskrig mot Russland, og her noe mer generelt om Det Anglozionistiske Imperiets quest for verdensherredømme  http://vigrid.net/

Jeg utfordrer begge dere nazipropagandister, Helene og Bjørgulv, til åpen og direkte debatt om temaet, men det våger dere vel ikke. Nazitroll er som kjent livredde for solens avslørende lys for da sprekker de.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)