.:Vigrid Forsiden:.

Naziposten lyver for å skape krigsstemning mot Russland

1914 - 1939 - 2016
Naziposten vil Krig i Europa - Anglozionistenes VerdensKrig 3.0

----- Original Message -----
From: "Tore W. Tvedt"
To: per.kristian.aale@aftenposten.no
CC: espen.egil.hansen@aftenposten.no, erik.tornes@aftenposten.no, eirik.winsnes@aftenposten.no, harald.stanghelle@aftenposten.no, per.anders.madsen@aftenposten.no, lillian.vambheim@aftenposten.no, tone.tveoy.strom-gundersen@aftenposten.no, trine.eilertsen@aftenposten.no
Subject: Naziløgner og krigshissing i Naziposten
Date: Monday, August 29, 2016 at 10:49 PM

Til  nazipropagandist Per Kristian Aale i Naziposten

Ordet nazi som forstavelse for Aftenposten og propagandistene som jobber der er etter vår oppfatning den beste beskrivelsen vi har på krigshissingen og løgnpropagandaen avisen er full av.

Her har vi pr i dag nok et godt eksempel på hvordan Naziposten hisser til krigsforberedelse mot Russland i artikkelen med overskrift "Russland gjennomfører stadig flere militærøvelser uten å varsle."   

Ved siden av de generelle forvrengingene som er obligatoriske i nazimedias bidrag i NZI-alliansens totale hybride og asymmetriske sivilisasjonskrig mot Russland hvor Russland fremstilles som den som skaper konfliktklima til usannheter som denne:

"I 2008 gjennomførte Russland store øvelser som viste seg å være starten på krigen mot Georgia."

Sannheten er at Georgia angrep militært den autonome delrepublikken Sør-Ossetia som ledd i fordrivelse og utryddelse av den Sør-Ossetiske befolkningen ved massiv granatbeskytning av Sør-Ossetias hovedstad Tshkinvali. I følge offisielle Sør-Ossetiske kilder ble mellom 1500 og 2000 sivile drept i bombardementet. I tillegg drepte Georgia flere russiske fredsbevarende soldater. Russlands reaksjon var derfor både lovlig og moralsk og ved sin inngripen hindret Russland fordrivelse, undertrykking og folkemord på det frihetselskende Sør-Ossetiske folket.

Naziposten og dets nazipropagandister viser med all tydelighet bare ved dette eksempelet sitt grunnleggende hat mot demokrti, frihet og folkenes rett til selvbestemmelse. Samtidig som de samme utviser en krigskåthet og nærmest må sikle om rottekjeftene sine ved tanken på en ny storkrig i Europa basert på NAZI-alliansens sivilisasjonskrig mot Russland.

For at dere krigskåte nazipropagandister skal vite hva dere lyver om linker jeg opp to artikler om forholdet. Den første fra russiske RT og den andre fra den britiske BBC.

EU's undersøkelseskommisjon slår entydig fast at Georgia startet en folkerettsstridig angrepskrig. Basta!

Neste eksempel som viser NAZI-postens ekstreme hat mot folkenes rett til selvbestemmelse og demokrati:

"I forkant av Russlands invasjon og påfølgende annektering av den ukrainske halvøya Krim var det store øvelser i nærområdene."

Naziløgn igjen. Russland invaderte overhodet ikke Krim våren 2014. Russland hadde i henhold til militære avtaler med Ukraina rett til å ha i overkant av 20.000 militære mannskaper på halvøya. De overskred aldri det avtalte antallet. De russiske styrkene spilte overhodet ingen nevneverdig rolle i Krimbefolkningens mobilisering og avholdelse av to folkeavstemminger som først gjorde den autonome republikken Krim selvstendig og deretter en folkeavstemming hvor folket vedtok å søke gjeninnlemmelse i Den Russiske Føderasjon. Begge avstemminger med over 95% oppslutning og JA-tilslutning.

Krim viste her et moderne skoleeksempel på hvordan et ekte demokrati skal fungere. Og det er en av hovedgrunnene til at NAZI-media i Norge og resten av NAZI-alliansen hater Russland og det russiske folket. Under Putins ledelse er i dag Russland Europas fremste håp om gjeninnføring av demokrati.

Vi tar med et tredje eksempel på udokumentert naziløgn fra artikkelen:

"I august 2014 avviklet Russland igjen store militærøvelser på grensen til Ukraina. Den 10. august rykket styrkene inn i Øst-Ukraina for å knuse en offensiv som den ukrainske hæren gjorde for å ta kontroll over Donbass-regionen. I Luhansk og Donetsk som utgjør Donbass, har det pågått en krig mellom Ukraina og prorussiske separatister siden sommeren 2014."

Nazipropaganda uten noen form for holdbar dokumentasjon. For det første så satte de jødefinansierte og jødestyrte nazibataljonene inn en militær angrepskrig mot de frihetselskende folkene i Novorossia med hovedvekt mot Donetsk og Lugansk i første halvdel av april 2014. På den tiden var Kiev styrt av en selvoppnevnt og ulovlig junta hvor Banderastene og andre USA-lakeier hadde tilrevet seg makten gjennom et blodig statskupp. Nazijuntaen i Kiev startet altså angrepskrigen mot de to nå selvstendige folkerepublikkene tidlig på våren 2014 og lenge før sommeren.

Ved å skrive "sommeren 2014" regner vel nazipropagandist Aale med at de hjernedøde leserne av Naziposten vil tro at det var den nyvalgte (25.5.2014) president Poroshenko som startet folkemordet på befolkningen i Donbass.

Et annet forhold er at nazipropagandisten påstår at store russiske styrker rykket inn i Donbass i august 2014. Det må også regnes som ren løgn og den eneste henvisningen nazipropagandistene har å vise til er en melding fra Ukrainas militære sjefsanklager Anatoly Matios som siden er spredd. Med det massive overvåkingsapparatet NAZI-alliansen rår over ville selv en liten russisk avdeling ha blitt behørig filmet og dokumentert. Inntil Naziposten kan varte opp med en slik konkret dokumentasjon bør de holde kjeften sin.

Dette får holde for denne gangen og de eneste referansene Naziposten bruker er til andre spredere av nazipropaganda.

Vi i Vigrid utfordrer Aale og Nazipostens ledelse til knallhard og åpen debatt om Det Anglozionistiske Imperiet og dets NAZI-allianses sivilisasjonskrig mot Russland. Men det er vel dere nazipropagandister for feige til.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

457 78 510

"Mail slutt".

Kjemp for Nordisk Sivilisasjon i Vigrid eller dø som en feiging!!!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)