.:Vigrid Forsiden:.

Hatefull Homse-debatt-teknikk fra AP-politiker
26. juli 2018

Per Anders Langerød - Historieløs femsetufs angriper Per-Willy Amundsen

============ Original Message ============
Sent: 26.07.2018, 15:56
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: victoria.evensen@oslobystyre.no

Subject: Per Anders Langerød's angrep på Per-Willy Amundsen

Til Per Anders Langerød i AP via Victoria Evensen i Grünerløkka AP.

Vedrørende Per Anders Langerød sin artikkel i Aftenposten i går med overskriften "Per-Willy Amundsen består ikke jødetesten"

Langerød fremstiller seg selv i artikkelen som en historieløs jødesleiker hvis eneste angrepsmulighet er å gå på person basert på løgn og hatefull retorikk for å skape illusjonen om "Guilt by Association". Dette er en feig debattform som er typisk for homoseksuelle miljøer og er fullstendig uverdig en mann. Hva du er, Per Anders, vet jeg ikke, men hva du har presentert deg som ser jeg jo.

Siden Per-Willy sikkert kan forsvare seg selv og sine egne standpunkter blander jeg meg kun opp i den historiske delen hvor du trekker inn Den Jødiske HoloCa$h-løgnen. At du ikke har bedre vett enn å blande navnene sammen og bruker navnet på det industrielle massemordet på en million sivile tyskere, Holocaust, er tegn på fullstendig hjernevask. Noe annet er forøvrig ikke å vente fra en som kommer fra kamporganisasjonen med det militære navnet Arbeidernes Ungdoms-Fylking og dens krig mot det Norske Folk. Som dere i AP tydeligvis hater så sterkt at dere vil utrydde oss ved hjelp av folkeutskifting. Ikke rart mange i Norge hater dere. Jeg er forøvrig ikke blant dem. Til gjengjeld har jeg en enorm forakt for både dere AP'er og andre politiske grupper som vil utrydde oss som folk og sivilisasjon uavhengig av deres partitilhørighet.

Du sier i artikkelen: "Gjennom propaganda ble jøder fremstilt som om de planla å ta over verden, og at de hadde skylden for alt som var galt med samfunnet. Mange vanlige folk trodde på dette, og resultatet ble Holocaust." Har du røyka sokken din, Per Anders? Fakta: Jødenes makt var meget stor og i Tyskland dominerende i mellomkrigstiden. Jødene er jaget fra tilnærmet samtlige europeiske land ned gjennom historien og det med god grunn. Norge kan skryte av 17. mai-grunnloven vår som nektet dem fortsatt adgang til Riket. Det var kloke folk på Eidsvold og ikke hjernevaskede AUF-homser. (Om det er det du er). Var jødenes makt over den vestlige verden ekstremt stor før den 2. verdenskrig er den idag enorm og tilnærmet total.

Holocaust er som nevnt navnet på det industrielle folkemordet på 1 million sivile tyskere ved hjelp av brannbombing av de tyske byene under krigen. Det utvidete Holocaust-begrepet innbefatter også mange millioner tyskere som ble drept eller døde i sluttfasen og etter krigen via fordriving, utsulting og direkte drap. Bare i de allierte leirene døde 1 million tyske krigsfanger etter mai 1945.

Navnet på jødeløgnen om de 6 millioner som aldri ble drept er HoloCa$h som henspeiler på at det fremstår som en økonomisk mafiaoperasjon jødene og deres land, Israel, bruker med stort hell for å melke Tyskland og andre naive folk og land jødene har stor makt i og over. Blant dem de fleste vestlige land, inklusive Norge.

Den 2. verdenskrig ble forøvrig først erklært av jødene selv den 24. mars 1933, men ignoranter som du, Per Anders, vet vel ikke det. Deretter manøvrerte de angloamerikanske zioniststatene med England i spissen Europa ut i storkrig ved hjelp av de nasjonale idiotene i Polen. Samme spillet gjentar seg i dag med AP som pådriver. Selve storjobben som krigshisser gikk til AP's egen Jens Stoltenberg som takk for den blinde og lojale innsatsen i bombingen av Libya og ødeleggelse av den nasjonen. Han hadde også bakgrunn i AUF og det sier mye om hva for faanskap dere utdanner.

Skulle du, Per Anders, være uenig i denne mailen er det bare å si fra. Hører jeg ikke noe fra deg har du implisitt akseptert mailens innhold.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)