.:Vigrid Forsiden:.

Erna Solberg - Tjukk i hodet også
17. juli 2017

Sirkelrunkende Russofobi av Erna Solberg

============ Original Message ============
Sent: Sun, 16 Jul 2017 20:50:51 +0200
From: "Tore W. Tvedt"
To: postmottak@smk.dep.no, siv.jensen@fin.dep.no, postmottak@kmd.dep.no, postmottak@sd.dep.no, utenriksminister@mfa.no, postmottak@kld.dep.no>, postmottak@bld.dep.no, postmottak@hod.dep.no, postmottak@fd.dep.no, postmottak@kd.dep.no, postmottak@nfd.dep.no, postmottak@asd.dep.no, postmottak@kud.dep.no, postmottak@lmd.dep.no, eos-euministerens.sekretariat@mfa.no, postmottak@oed.dep.no, postmottak@jd.dep.no

Cc : tips@abcnyheter.no, espen.udland@startsiden.no, tor.strand@startsiden.no, post@nupi.no, vaktsjef@ntb.no

Subject: Russofobisk Nazi-sirkelargument fra Erna solberg

Til Det Norske Naziregimet ved dets medlemmer med kopi til ABCNyheter, NUPI og NTB.

Vedrørende artikkel fra NTB i ABCNyheter i dag, hvor statsminister Erna Solberg siteres med sirkelrunkende og russofobiske naziargumenter, med tittelen Solberg: Verden er mindre trygg".

Det Norske Naziregimet må jo tro at folk er dumme som brød når statsminister Erna Solberg fremfører standard sirkelrunkende nazipropaganda som "– Nå er vi nødt til å øke forsvarsbudsjettene i NATO, ikke minst fordi Russland har betydelig større militær kapasitet og kampkraft enn før." At du, Erna er tjukk i kroppen kan alle se, men at du er så tjukk i hodet innenfor skalleveggen som utsagnet tyder på er utrolig og står i så fall i stil med resten. Faktisk verre - og det sier ikke lite.

At andre deler av Nazi-propagandaapparatet som NUPI og NTB følger opp og forsterker statsministerens Russofobiske løgnargumenter er standard for et ensrettet nazisystem som vi har i Norge.

Vi i Vigrid utfordrer hele Det Norske Nazregimet og deres støttespilere i ekkokamrene NUPI (Nazisme Uten Positivt Innhold) og NTB (Nazistisk Trolle-Byrå) til åpen debatt om hvem og hva som har gjort verden mer utrygg de siste årene. Nazi-Erna og de andre naziministrene har gjort sitt beste med støtten til det jødestyrte Naziregimet i Ukraina og deres folkemord på Novorussere, den aktive støtten til islamske morderbander i Syria og den helhjertede innsatsen i NAZI-alliansens totale asymmetriske sivilisasjonskrig mot Russland.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Kampgruppe For Sannhet mot Fake Nazi News-media!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)