.:Vigrid Forsiden:.

Rasefremmed Masseinvasjon til Europa må Stoppes og Reverseres
Hva har vi Militære Styrker til for? Bruk dem!

Middelhavet som Frontlinje i Europas kamp for Overlevelse

Båter overfylt med en sivil invasjonarmé havarerer i Middelhavet i stadig økende grad. Reaksjonene er som forventet hos de europeiske maktelitene og deres propagandamaskineri, også kalt massemedia. Her er det feminine hysteri toneangivende og den hykleriske dobbeltmoral har sin besøkstid hos en maktelite og en media som ellers hisser til total atomkrig i Europa med hundrevis av millioner døde. Og det som aggressorer på vegne av NAZI-alliansen.

En skribent i en engelsk avis, Katie Hopkins i The Sun, sier det rett ut og kaller invasjonsarmeen av rasefremmede for "Kakerlakker". Den politisk korrekte Nazieliten og deres Nazimedia (NAZI = NAto ZIonister) reagerer med akutt livmorhysteri igjen slik kulturmarxistiske tankepoliti har som jobb å gjøre. At den samme NAZI-eliten i NATO-landene selv finansierer folkemordet i Novorossia som ledd i sin angrepskrig mot "Den Russiske Sivilisasjon" er selvsagt kosher og PK for her står anglozionistene og deres Herrefolk, de jødiske finansoligarkene bak. Da en av hovedsjefene og pådriverne i folkemordet på Novorusserne, Juntaminister Yatsenyuk i Ukraina, for noen måneder siden offentlig kalte Novorusserne han beordret massemyrdet gjennom angrepskrig for "Subhumans" var stillheten øredøvende. "Subhumans" er engelsk for det velkjente tyske "Untermenschen = Undermennesker". Som er på nivå med kakerlakker.

Dobbeltmoral og hykleri er bare fornavnet til dette lavtstående mentale avskummet som befolker maktens posisjoner innen NAZI-alliansen og deres NAZI-media. Det er da ingen tvil om at Hopkins har mye større moralsk rett, ja absolutt all moralsk rett, til sine uttalelser av den rasefremmede invasjonsarmeen som kommer over Middelhavet enn Nazistene i Ukraina og deres støttespillere i NAZI-alliansen har til angrepskrig og folkemord på hjemmehørende Novorussere i Novorossia? 100-0 til Hopkins mot hennes kritikere i NAZI-alliansen og NAZImedia som Dagbladet.

Båtinvasjonen var varslet for over 40 år siden

Disse imbesile idiotene og hyklerne og forbryterne og løgnerne og folkemorderne som innehar maktposisjoner i Europa og deres tilsvarende kakerlakkbefolkede Nazimedier er på et så lavt kunnskaps- og redelighetsnivå at det burde vært kriminelt og straffet med livsvarig fengsel eller med tap av liv siden skaden de påfører oss vanlige mennesker er livsvarig ødeleggelse eller tap av liv om de nå får viljen sin med full krig i Europa på anglozionistene og deres NAZI-Imperium sin kommando.

Bildet over er av forsiden på en bok franskmannen Jean Raspail utga i 1973. Ja, i 1973. Det er lenge siden, det, og scenariet har vært offentlig kjent siden den gang. Omtrent som 1984-scenariet ble kjent med Orwell sin bok utgitt i 1949. Samme år som NAZI-alliansen (NATO) ble stiftet og varslet kontinentenes og sivilisasjonens totale krig mot hverandre drevet frem av nettopp NAZI-alliansen og dens anglozionistiske kjerne, England, USA, Canada og Australia med New Zealand som et lite vedheng. Etter Orwell sin bok kan ingen maktperson si at de ikke har kjent konsekvensen av sine tiltak mot folkets frihet. Og etter Raspail sin bok i 1973 kan ingen maktperson i Europa si at de ikke kjente til og forsto den rasefremmede masseinvasjonen over Middelhavet i rustne synkeholker.

Her er hva jeg skrev etter selv å ha lest boken for noen år siden:

Dette er en underlig bok jeg først leste for snart femten år siden, altså rundt 1998, for første gang, men solgte videre slik jeg gjorde på den tiden. Etter det har den stadig kommet tilbake til meg som en av de underligste bøkene jeg har lest. Hvordan forfatteren har kunnet tenke seg at noen folk ville tillate en slik saktegående invasjon uten å forsvare seg? Hva skal vi med militære hvis det ikke er nettopp for å forsvare våre egne folks enerett til våre lands territorier som forplantningsområde hellig for oss? Årene som er gått siden da har jeg lært at ikke bare har forfatteren, Jean Raspail, beskrevet det som skjer med stor forutseende klokskap, men der hvor jeg trodde han tullet har utviklingen vist seg at det jo er tvertimot. Ikke bare lar våre lands ledere det skje, men de fører an i folkemordet på oss. Virkeligheten har med andre ord gått forbi boken akkurat som den har med George Orwell's bok "1984".

NAZI-folkemordet på Novorusserne

Alt det som i dag skjer i Middelhavet skjer fordi det er en ønsket utvikling eller fordi makteliten og deres propagandister i NAZImedia er så komplette idioter at de burde vært fratatt retten til å fungere og straffet for det i tillegg. Utviklingen har helt klart vært villet og ønsket hele tiden fra 1900-årene da det filosofiske grunnlaget for dagens Europa ble dannet. Gjennom den 1. verdenskrig, Versailles diktatet og den forhåndsprogrammerte 2. verdenskrig fikk anglozionistene den posisjonen de trengte for å dekomponere europeisk sivilisasjon og den nordiske rasen den er fundert på. Over ser vi Nazivennene til Jens "Slakteren fra Libya" Stoltenberg og Erna "den Vaggende Elefant" Solberg som utgjør folkemorderfronten til NAZI-alliansen i Novorossia.

Fra 1999 startet de samme NAZIkreftene i NAZI-alliansen den militære krigen mot "den Russiske Sivilisasjon" som fortsatte i Kaukasus i 2008 og i dag er utvidet til full angrepskrig, fordrivelse og folkemord i Novorossia. Igangsatt av NAZI-alliansen og deres NAZI-bataljoner mens de samme folkemorderne og deres nazimedia hykler over det Katie Hopkins kalte "kakerlakker" i Middelhavet. Disse "Kakerlakkene" er tydeligvis uendelig mye mere verdt enn våre egne rase- og sivilisasjonsfeller i Øst-Europa.

Masseinvasjon av rasefremmede er for NAZI-makteliten en krigsstrategi som ble planlagt slik at de hele tiden kunne appellere til en stadig mer feminisert verdensdel og sette livmorfølelser og hysteri i sving. Det er en meget stygg manipulasjon av vanlige folks følelsesliv som kobler ut intellektet og lar den som likevel bruker intellekt, logikk og klarsyn stemples som sosiale utskudd. Og det av de samme folkene og kreftene som nå hisser til atomkrig i Europa? Kakerlakker og Kloakkrotter er fine og hyggelige vesener i forhold.

Valget er Vigrid eller utryddelse av vårt Nordiske Folk. Hva velger du?

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)