.:Hovedsiden:.

HoloCa$h - Generelt - Artikler:


Tyske arbeidsleire I
- HoloCa$h - Myte eller ???

Tyske arbeidsleire II
- HoloCa$h? - Løgn og svindel

A. I. Bru
- Hefte fra 1979 (Butz-gjennomgang)


Brev til politikere
- Politikere lyver

HoloCa$h
- Begge sider må høres

Hva er ”HoloCa$hbenektelse”?
- HoloCa$h = Religion


Avlusing av togsett
- Her kunne jødene drepes

Avslappet jødetransport
- Skolen hjernevasker deg

Churchill, Eisenhower og de Gaulle:
- Tre bokverk - ingen gassing


Berlins jøder
- ble foret godt

HoloCa$h er en jødeløgn
- Hitlers privatsekretær på dødsleiet

Røde Kors i Arolsen
- offisielle dødstall


HoloCa$hløgner dekker
- jødenes egne forbrytelser

Ingen jødeutryddelse
- Jødiske tall motbeviser løgnene

HoloCa$h er løgn
- 6 millioner gjenoppstanden


Lachoutdokumentet
- Ingen gassing på tysk jord

SS-disiplin
- i interneringsleirene

Mange HoloCa$h på 6 millioner
- Jødene prøvde seg


HoloCa$h - vær kritisk
- 66 spørsmål og svar

HoloCa$h-løgnen forsvares
- Febrilske jødeløgnere

HoloCa$h
- Trosbekjennelse


Engelsk Hatplan
- Lyv om tyskerne

HoloCa$h-dokumentasjon
- Løgn alt sammen

HoloCa$h
- 10 Myter


SS-ledelsen
- Vernet de internerte


HoloCa$h - Generelt - Kommentarer:


HoloCa$h for Dummies

Et bilde sier mere enn 1000 ord:)

Hovedslaget i kampen om folkenes frihet mot zionistenes angrepskrig ligger på det frontavsnittet som kalles HoloCa$h. Aktiv bekjempelse av jødeløgnen om de 6 millioner er derfor en hovedsak for enhver virkelig frihetskjemper. Problemet vi står overfor er at mange ellers bra personer er livredde for å engasjere seg fordi den zionistiske makteliten slår hardt ned på enhver som avslører jødeløgnen og dens fundamentale betydning i dagens samfunnsutvikling. I sin feighet trekker disse personene seg ut av kampen og sitter og fomler i hver sin lille folkelige somlingsbevegelse uten noen mulighet overhodet til å påvirke historiens gang. Dem om det. Skulle du være støpt av bedre materiale er du velkommen til Vigrid og innsats som gjør en forskjell.

To enkle tiltak du kan gjøre med en gang: Omtal jødeløgnen som HoloCa$h og spre aktiv bruken av det ordet. Du kan også spre bildet over som en god vits for artighetens skyld uten å stille deg bak det siden det kan føre til problemer. Mange måter å gjøre ting smart på. Gjør det!:)

Vil du delta aktivt i kulturkrigen innenfor lovens ramme med sivile midler er du velkommen til å kontakte meg på Facebook. Link øverst til høyre på Vigrid's forside.


The Diary of Ann Fink

For snart 50 år siden utga Commander Rockwell satireheftet "The Diary of Ann Fink" hvor han dokumenterer at HoloCa$h er en løgn på en meget spesiell måte. Heftet er idag et meget etterspurt samlestykke som koster rundt 1.000 dollar stykket på nettauksjoner. Hvis noen kjenner noen som kunne legge det ut på nett på en deleside så få det gjort og si fra til meg.

Vil du delta i kampen mot HoloCa$h-løgnen kan du kontakte Gasse-Geir eller meg. Meg finner du på Facebook for en hyggelig prat om HoloCa$h og sånn:)


HoloCa$h-pusen introduserer Gasse-Geir sin nye Blogg

På bildet over presenterer HoloCa$h-pusen et ekte gasskammer

Så sant bloggen ikke blir fjernet av myndighetene, så skal dette være et av de få stedene på det pasifiserte norske nettet der man kan diskutere jødenes mega-svindel som kalles Holocaust. Vent litt, så publiserer jeg en lengre artikkel. I mellomtiden står dere fritt til å initiere en diskusjon i kommentarfeltet, om det fins interesse for det, altså. Man burde jo forvente at dette er viktig for alle og enhver. Jeg mener: 6 millioner uskyldige hjelpeløse jøder ble jo gasset og kremert av de onde tyske nazistene! Eller...? Vel, for en gangs skyld: Ordet er faktisk fritt.

Gasse-Geir

Vil du delta aktivt i kulturkrigen innenfor lovens ramme med sivile midler er du velkommen til å kontakte meg på Facebook. Link øverst til høyre på Vigrid's forside. Når dere leser på Gasse-Geir sin nye blogg så husk å lese HoloCa$h der hvor han skriver Holocaust.


HoloCa$h-industrien fører Total krig

Norge finansierer jødisk mafiavirksomhet
Gahr-Stør - den ultimate jødelakei sin tale
Tom Vraalsen formann i jødemafiaens fremste kampgruppe
Jødelakeien Tom Vraalsen holder krigstale for ITF
ZOG-slavestaten Norge hylder sine jødiske Herrer

Den jødiske pengeutpressermafiaen som står bak og profiterer på HoloCa$h-løgnene kom i ubalanse og fikk fronten presset bakover med store innbrudd i frontlinjene etter Zündelsakene i siste halvdel på 1980-tallet. Først måtte de rette ut fronten med en enorm tilbaketrekking av Auschwitz-buen hvor 4 millioner ble redusert på et slag til 1,5 millioner. Nye lover ble laget som forbød kritikk av det religiøse HoloCa$h-dogmet og jødene kjørte samtidig hardt med en total økonomisk og terrorpreget motoffensiv på bred front mot enhver som ytret seg med tvil om HoloCa$h-religionens grunnleggende dogmer. Ja, mere enn det, enhver som ytret tvil ble forfulgt på alle tenkelige lovlige og ulovlige måter.

For at jødene aldri igjen skulle oppleve et slikt enormt tilbakeslag i sin nest mest lønnsomme strategiske virksomhet, (kristendommen er den klart mest lønnsomme, men skiftes nå sakte ut med HoloCa$h-religionen), ble det etablert en kampgruppe etter militær modell for å kunne slå ned på ethvert tilløp til nye angrep på jødenes frontposisjoner. Navnet på denne terrorgruppen er "Holocaust Task Force" oversatt til norsk som "HoloCa$h KampGruppe".

Definisjonen på en "Task Force" er "A temporary military unit formed to accomplish a particular objective" eller på norsk "En tidsbegrenset militær avdeling etablert for å nå et spesielt definert mål". Slik arbeider den jødiske gangstermafiaen som står bak HoloCa$h-industrien og skal vi kunne slå dem og gjenopprette sannhet, ytringsfrihet og demokrati må vi gjøre det samme. Er du med? eller er du for feig til å hjelpe i denne gigantiske eksistenskampen vår?


Grunnlovens Far om Jødene

Falsen: Jødene fulle av hat og forakt

Artikkelen det linkes til ligger på forskning.no sin side og omhandler "jødehat". Jeg kaller det samme for jødeinformasjon. Hatet er det jødene som står for.

Plakaten over ble brukt i november 1938 under inntrykket av den skaden alle jødene som rømte Tyskland påførte det norske folk i henhold til NS-bevegelsen som sto bak plakaten. Teksten lyder: "Vi oversvømmes av dette folk, som alltid har vært en kreftskade hvor de har slått seg ned. Hjelp oss å stanse flommen - hindre at vårt land blir Europas søppelkasse".

Jødene vant krigen og NS tapte og idag er Norge ikke bare Europas søppelkasse, men hele verdens.

Dette var Eidsvoldsforsamlingen under ledelse av Christian Magnus Falsen også klar over mye mere enn 100 år tidligere.

Her er et sitat fra artikkelen om Falsen: "«Jeg er overbevist om at Jøden aldrig kan bli god Borger av noen Stat, hvor ikke Jøden regjerer. En Religion som ikke aander andet end hat og foragt mot hver den som ikke bekjender seg til den, tvinger Jøden, saa at si til bestandig opposition mot hva der ikke hylder Jødedom.»

Godt sagt, men etter den andre verdenskrig og erfaringene under og etter den ville jeg formulert det mye hardere.


Mellom 27 og 50 millioner jøder i Europa under krigen

Jødene lyver så det renner av dem

Jødene selv oppgir i denne artikkel i Herald Tribune antall HoloCa$h-ofre i 2004 til rundt 1,1 million. Ved demografisk tilbakeregning med utgangspunkt i HoloCa$h-myten gir det mellom 27 og 50 millioner under tysk kontroll under den andre verdenskrig. Takker være total jødisk kontroll i Vesten får de penger og ikke fengsel for løgnene sine.


Leuchter Rapportene

Samleside for de banebrytende Leuchter-rapportene

I forbindelse med de berømte Zündelsakene i Canada i siste halvdel av 1980-tallet foretok Fred Leuchter og andre åstedsgranskinger i Auschwitz og flere andre påståtte dødsleire i Europa. Banebrytende arbeide ble utført og HoloCa$hindustrien ble knust. Kun total jødisk makt i den vestlige verden reddet HoloCa$mafiaen.


Evakueringsmarsj - ikke dødsmarsj

En av de stadig tilbakevendende løgnhistoriene som enhver internert med respekt for seg selv må fortelle er løgnen om de såkalte "dødsmarsjene" da leirene ble evakuert og de internerte flyttet foran de jødeallierte morderhærenes angrep. Slike beretninger er volds-sadisme-porno av verste slaget. Ren løgn alt sammen. Tyskerne gjennomførte evakueringsmarsjene under ordnete forhold hvor alle de som var for svake fikk bli igjen i leirene og overtatt av de jødeallierte. Det foreligger ingen bilder som er i nærheten av å bevise løgnernes påstander, men enkelte bilder av slike evakueringer finnes det. Et av dem er over. Ingen skutte, ingen glefsende schäfere eller brutale SS-vakter som pisker, slår, skriker eller skyter.


Verdensreligionen HoloCa$h

HoloCa$h som sekulær verdensreligion - av prof. Faurisson
Bildet er av yppersteprest i HoloCa$h-religionen: løgneren Elie Wiesel

I en verden hvor åndelighet og mystikk i de store verdensreligionene er på tilbakegang er det en ny religion som markedsføres som et hvilket som helst annet forbruksprodukt av jødisk media og jødenes lakeier over hele verden ved navnet HoloCa$h.


Typhus og Bombing = Sant; HoloCa$h = Løgn

Sannhet frykter ikke gransking

Bildet er laget av David Dees og linken under bildet går til hans bildesamling hos Jeff Rense. Teksten på bildet fritt oversatt: "Den andre verdenskrig er den best dokumenterte krigen i historien, men det finnes ikke et eneste bilde som viser at jøder eller andre ble utryddet i noe gasskammer-program. Flere år med de alliertes forferdelige massebombing av Tyskland førte til matmangel og sult over hele Tyskland; også i interneringsleirene. Allikevel blir dette bildet til høyre av de feilernærte fangene brukt i det uendelige for å bevise et planlagt folkemord".

"Bildet til venstre blir brukt som bevis på HoloCa$h;men viser i virkeligheten ofre for en typhus-epidemi i Bergen-Belsen-leiren i Tyskland. Da leiren ble overtatt av britene i april 1945 oppdaget de grusomme forhold på grunn av typhus som var spredd av lus. Britene brukte gravemaskiner for å skyfle ofrene ned i store massegraver. Likhaugene var et bevis på at helsetilstanden som rådde i leiren var elendig som et resultat av en nådeløs krig, men var ikke bevis på organisert utryddelse. Det finnes ikke noe bilde av ofre for gassing; av den gode grunn at gassing aldri fant sted".


Jødene girer opp HoloCa$h-satsingen

HoloCa$h er det grunnleggende dogmet NWO hviler på etter 1945 og nå må det styrkes

Yad vashem øker takten i hjernevaskingen av elever rundt om i verden og har et enormt opplegg for hjernevasking av lærerne som skal indoktrinere skolebarna og ungdommene. Kampen mot HoloCa$h er den sentrale i fronten mot NWO.


John Demjanjuk - tvilsom dobbeltmoral

Trine på 17 er tøffere enn all norsk ziomedia til sammen
Typisk lavtstående av VG

Den øverste linken går til en kort artikkel under "Meninger" i Aftenposten som er skrevet av signaturen Trine (17). Denne unge damen på 17 år er tøffere enn de aller fleste menn jeg kjenner ved å gå åpent ut med å stemple hele den norske ziomedia for hykleriske og dobbeltmoralske. Det er tøft gjort. At media hverken er dobbeltmoralske eller hykleriske i virkelighetens verden er en annen sak. Media vet ganske enkelt ikke hva moral er for noe i det hele tatt. Alt de vet er at jødene styrer og bestemmer og derfor bedriver de jødepropaganda. Så enkelt er det og å tillegge dem noen moralske eller etiske egenskaper vil være feil og det lærer nok også tøffe Trine (17) med tiden.

Et eksempel for å belyse min påstand finner vi den nederste linken til VG hvor man trekker inn et heller tvilsomt vitne uten å fortelle leseren at jødene også hadde øyenvitne som under ed identifiserte Demjanjuk som Ivan den Grusomme i Treblinka samtidig som han altså nå skal være identifisert som vakt i Sobibor. Dobbeltmoral og hykleri? Nei, det begrepet kjenner de ikke, men bare helt vanlig jødepropaganda av jødesleikende ziomedia.

John Demjanjuk - Syk Forfølgelse

På'n igjen

John Demjanjuk er 89 år gammel og ved dårlig helse. Han beskyldes av løgnaktige jøder for å ha vært Ivan den Grusomme i en leir under krigen. Han ble fraktet til Israel og kjørt gjennom en teatralsk rettssak hvor han ble dømt. Da showet var ferdig og verden hadde fått sitt nazihat og sin HoloCa$h-tro bekreftet opphevet israelsk høyesterett dommen. Hele saken var løgn og show fra ende til annen. Nå er vi igang igjen i verdens mest patetiske hjernevaskete slavestat: Tyskland. Zionistblekka Aftenposten tier klokelig om forhistorien.

Det Jødiske Råd i Tyskland: "Ingen nåde for Demjanjuk"
Ziodommeren nekter utsettelse i Demjanjuk-farsen

Hele Demjanjuksaken er en farse som føyer seg til tidligere politiske rettssaker mot alle dem jødene føler som en trussel. Hele Demjanjuksaken dreier seg om PR for HoloCa$h-svindelen og milliarder til Israel og beskyttelse for jødenes egne folkemord.

HoloCa$h ruller videre og jødenes kassa-apparater gleder seg

VG gulper opp jødepropaganda

VG serverer det sedvanlige jødeoppgulpet i den nye HoloCa$h-farsen rundt den gamle og senile John Demjanjuk som ikke lenger er i stand til å få med seg hva som foregår rundt han. I den forrige HoloCa$h-farsen mot Demjanjuk var han anklaget for drap på 900.000 jøder i Treblinka og direkte gjenkjent og identifisert av flere jødiske internerte som "Ivan den Grusomme". Alt viste seg å være svindel. ID-kortet også, som er produsert og fremskaffet fra kommunistenes propagandasentraler. Øyenvitnene var like falske som alt annet og israelsk høyesterett opphevet hele dommen og sendte Demjanjuk ut av landet. Rettsfarsen hadde likevel tjent sin hensikt for jødene innkasserte milliarder fra Tyskland i samme periode. Nå er pengesvindelen igang igjen. Denne gangen i Tyskland og nå heter leiren Sobibor i stedet for Treblinka og antallet drepte er redusert med 97% til 28.000. Sannheten er grei nok: Det fantes ikke gasskamre for massegassing av jøder i noen av leirene, øyenvitnene lyver så det renner av dem og jødene fortsetter å presse Tyskland for milliarder.

Omfattende gjennomgang av Demjanjuk-farsen fra balder.org

Balder har analysert Demjanjuk-saken og gir oss en omfattende dokumentasjon rundt den med flere videosnutter. Deres tips er at Demjanjuk må frikjennes på de faktiske forhold. Vår kommentar er at Demjanjuk-saken ikke har noe som helst med faktiske forhold å gjøre, men er et desperat forsøk fra løgnaktige og grådige jøder på å tyne Tyskland for nye milliarder ved hjelp av de få gamle som overlevde den andre verdenskrig.

National Alliance dokumenterer Demjanjuk-saken

Dette er en glimrende gjennomgang av Demjanjuk-saken fra National Alliance som supplerer Balder sin artikkel og gir grunnlag for forståelse av jødenes hatkampanje med formål å sikre seg flere penger og mer beskyttelse for egne folkemord.

Forræderen Merkel melkes for penger av grådige jøder

Auschwitz er den sentrale propagandasentralen for den nye verdensreligionen HoloCa$h. Angela merkel må nå punge ut nye millioner til grådige og pengegriske jøder som aldri noengang vil få nok.

Gull til jødene i HoloCa$h-religionens navn

Pengegriske jøder vil kreve opp mot en milliard Euro fra Tyskland som erstatning til 30.000 jøder som satt i ferieleirene som kaltes jødeghettoer under krigen. Joda, jødeghettoene var som trygge og gode ferieleire med masse underholdning og god forpleining i forhold til hva tyskerne opplevde i byene sine under det allierte bomberegnet. Med Demjanjuk-saken gående kommer pengene lettere.

HoloCa$h er verdens mest lønnsomme svindelaffære noensinne!


Vigrid har storsuksess med faktainformasjon om HoloCa$h-svindelen

For nøyaktig 4 år siden, den 31. oktober 2005, måtte de zionistiske makthaverne i Norge bite i det sure eplet og åpent innrømme at Vigrid hadde seiret totalt på informasjonsfronten med sin faktabaserte og sanne fremstilling av jødeløgnen som kalles HoloCa$h. Zionistene satte inn alt de hadde av hjernevaskingsapparat i skolene, universiteter og media for å bygge oppunder jødenes løgnindustri som har tjent dem så vel med både penger og beskyttelse for egne landtyverier og krigsforbrytelser og svindler.

Vi er svært stolte av den suksessen vi her kan dokumentere og inviterer historisk interesserte til å kontakte oss slik at vi kan utvikle virksomheten videre. Lyst til å være med på en av Norges største suksesshistorier i nyere tid?

Under har vi to linker til avisartikler som dokumenterer suksessen vår med vår kommentar til seieren: Bildet til venstre under er av livredderen Zyklon-B som ble brukt for å holde sykdomsepidemier i sjakk og reddet livet til millioner internerte, hvorav mange jøder. Til høyre er de to fanatiske ziopropagandistene Dørum, som er jøde og da var justisminister, og daværende undervisningsminister Djupedal som leder av skolenes forsterkete løgnbaserte hjernevasking.

Tror ikke på jødeutryddelsen
Nytegnet vrengebilde

Kosher massemedia gikk forleden ut med et oppslag om at norske skoleelever ikke trodde på HoloCa$h som vi i Vigrid kaller det. Det er et sunnhetstegn for norsk ungdom og vi gratulerer.

HoloCa$h-propagandaen tjener mange hensikter. Både som ny Verdensreligion hvor jødenes spesielle lidelse står i sentrum, som pengeutpressingsmaskin under navnet HoloCa$h-industrien og som ryggdekning for jødenes egne overgrep og folkemord.

Jøden Dørum sørger for å få noen millioner til av Djupedal til å fremme de jødiske HoloCa$h-interessene. Og Djupedal leverer. Noe annet kan han ikke vil han være politiker på riksplan. Djupedal til venstre og Dørum til høyre på bildet.

Lær historie - ikke propaganda!


HoloCa$h og pensjon

HoloCa$h-utpressingen av Tyskland fortsetter som aldri før. Denne gangen er det som propagandisten Håkon Letvik i Aftenposten skriver: "Hundretusener av jøder som under krigen var innesperret i nazistenes ghettoer, kan nå få pensjon av den tyske stat for arbeid de utførte".

Merk deg tallet: Hundretusener som altså overlevde ghettotilværelsen under den andre verdenskrig hvor de slemme nazistene ifølge HoloCa$h-legenden drepte alle jøder i Europa utenom de som er kjendiser som "overlevere".

Jødesidens propagandaapparat kan kun tillate seg slik løgner fordi det ikke finnes så mye som en eneste journalist eller mediebedrift som kan eller tør stille kritiske spørsmål ved de horrible jødeløgnene. La oss se på det: For at hundretusener, la oss si 500.000 som et rundt tall, fremdeles lever av de jødiske ghettoinnbyggerne i 2009 hvor mange overlevde da krigen?

Husk at ifølge legenden, slik kartet fra Wikipedia her viser, ble ghettoene i Warsawa, Lodz, Krakow, Lwow og Bialystok både utryddet på stedet og transportert direkte til en dødsleir hvor de ble gasset ved ankomst. I Tillegg ble ifølge de samme HoloCa$h-løgnene ghettoene i Vilnius, Kiev og Minsk utryddet til siste jøde. Og så videre i det uendelige.

Vi må og ta med i betraktning at de hundretusener som nå føler seg berettiget til pensjon kun er de som bodde i ghettoer og arbeidet frivillig for tyskerne mot godtgjørelse i matkuponger og ghettovaluta. Det gjelder altså kun dem og ingen andre jøder.

Utifra vanlige demografiske betraktninger burde dette gi et tall på denne kategorien jøder som overlevde krigen på mellom 10 og 20 millioner. Totalt regnes det med at det bodde ca. 4,5 millioner jøder på tysk-kontrollert område under krigen.

Dette er intet mindre enn imponerende og da tenker vi både på norske journalisters totale mangel på evne til å være kritiske og på jødenes enorme pengegriskhet og frekkhet. Konklusjonen er grei nok: Nazistene har rett og HoloCa$h er en ren løgnbasert jødesvindel. Som tilleggskonklusjon kan du trekke at norske journalister må være hjernedøde zombier.

HoloCa$h-religionen er idioti for idioter!


Nytt senter for verdens nye HoloCa$h-religion
Yad Vashem motbeviser HoloCa$h-løgner
Yad Vashem med bildesvindel

Hva jødene har gjort mot det palestinske folk er et grusomt folkemord og holocaust. Fordrivelse, voldtekter, invalidiseringer, drap, riving av boliger, drap på barn for foreldres gjerninger, bombing av sykehus og utallige flere grusomheter.

Alt etter oppskrift i det gamle testamentet (Torah). På toppen av dette har de den uhørte frekkhet å bygge et nytt senter for verdens nye religion, HoloCa$h, hvor jødenes spesielle krav på lidelse skal dyrkes med religiøs nidkjærhet.

Utenriksminister Jan Petersen vanæret Nordmenn og Palestinere med sitt nærvær og lovet å spre budskapet gjennom norske skoler slik regjeringen allerede har forpliktet seg til.

Yad Vashem er det globale senteret for dyrkingen av jødenes spesielle lidelse som er opphøyd til verdensreligion for ikke-jøder under navnet HoloCa$h. De varter nå opp med et fotoalbum de beskriver som det endelige bevis på masseutryddelsen av jøder i gasskamre i Auschwitz.

Ordrett: "Dette Auschwitz-albumet er det eneste overlevende beviset på massedrapsprossessen i Auschwitz-Birkenau. Dette albumet er spesielt: det er ingen lignende fotoalbumer i hele verden. Det dokumenterer i rundt 200 bilder fra hver eneste retning og vinkel mottagelsesprossessen, utvalget, beslagleggelsen av eiendeler og forberedelsen til den fysiske utryddelsen av en jødisk transport".

Flott, endelig varter altså HoloCa$h-løgnerne opp med noe som kan minne om håndfaste bildebeviser. Trodde vi, men neida, tvertimot viser bildene nøyaktig hva tyskerne alltid har hevdet: Auschwitz var en arbeids- og interneringsleir hvor ankomst og underbringelse av nye internerte ble foretatt i en avslappet atmosfære overvåket og styrt av tyske vakter og internerte hjelpere. Ingen slåing, skriking, pisking, roping eller illsinte hunder som river i filler de internerte.

Noen av de tyske vaktene er sårete frontsoldater som går med stokk. De fleste vaktene bærer pistol og noen et gevær over skulderen. Med andre ord motbeviser denne bildeserien alle de skrekk- og løgnhistoriene som HoloCa$h-legenden er bygget på.

Se igjennom albumet for deg selv. Du vil se at kun teksten er full av hat og løgn, men jødene vet at: "Den som forteller en løgn ofte nok vil få den vedtatt som sannhet". Særlig når de som forteller sannheten og motbeviser løgnene fengsles og forfølges. Og slik er HoloCa$h løgnen bygget, fra start til slutt.

Bildet øverst til venstre er fra Yad Vashem-senteret og viser hvordan de svindler med bilder. De to andre bildene er fra albumet og viser et harmonisk og fredelig mottak av en transport jøder.

Jødestaten og HoloCa$h bygger på løgn og svindel!


Løgnen om HoloCa$h
HoloCa$h-svindelen

Da den polskfødte katolske paven besøkte Auschwitz i 1978 ble det gjort et stort nummer av seremonien ved minneplatene. På de platene sto det at 4 millioner var drept i Auschwitz.

Det var en ren løgn som de fleste informerte selvsagt var klar over, men når den internasjonale jødedommen har så enorm makt som den har får man tute med ulvene. En mann ved navn Ernst Zündel, gjorde en slutt på den HoloCa$h-bløffen under rettssakene mot han på slutten av 1980-tallet.

Til venstre står han og peker på de tomme tavlene som erstattet løgnen om de 4 millioner. Senere er nye tavler kommet opp med 1,5 millioner. Et tall vi tror er ren løgn også fordi det etter vår oppfatning aldri har foregått massegassing av folk i Auschwitz. Punktum.

Denne gangen er det en skribent i Ny Tid som er ute og prøver å degradere Norman Finkelstein og hans bok om Holocaustindustrien. La oss sitere Finkelstein's mor, som sammen med sin mann overlevde under tysk styre i Europa og flyttet til Jew York etterpå: "Hvis alle som sier at de er overlevende fra leirene faktisk er det; hvem var det egentlig Hitler drepte"?

Godt spørsmål og svaret er følgende: Hitler drepte ingen. At derimot mange døde i arbeids- og interneringsleirene er sant. De fleste av dem i tyfus epidemiene i 1942 og vinteren 1944/45 og våren 1945. De to siste tidsrommet som egentlig er et langt sammenhengende skyldes de jødealliertes folkemord på den sivile tyske sivilbefolkningen. Teppebombingen av Tyskland ødela infrastrukturen og forsyninger kom ikke fram. Tyskland evakuerte internerte fra de østlige leirene vestover og leirene i vest ble overfylte.

Følgene av overfylte leire og sammenbrudd i infrastruktur førte til all slags epidemier og av det døde titusener rundt om i leirene. Bildet over til venstre viser sunne og velnærte barn i Buchenwald mai 1945. Bildet til høyre er fra et godt merket avlusingsrom i Dachau som gikk sin verdensgang etter krigen med skriften: "Gasskammer i Dachau".

HoloCa$h - historiens største bløff!HoloCa$h - Videoer:


HoloCa$h på 9 timer
HC-løgnene knuses