.:Vigrid Forsiden:.

Kim Jong-Un - Donald Trump - The Grand Chessboard - Donbass
13. juni 2018

Donbass i sentrum for Geopolitikkens Grand Chessboard

De fleste har fått med seg møtet mellom Donald Trump og Kim Jong-Un hvor de underskrev en "intensjons"avtale om en atomfri Korea-halvøy og en del forhold rundt det. De aller fleste jubler over en positiv utvikling og skryter av aktørene og det er greit nok, men det behøver ikke være så positivt som det virker ved første øyekast og isolert sett. Det kan faktisk vise seg å være stikk motsatt.

Det er gjerne slik at når en tryllekunstner vil gjøre et trylletriks med sin høyre hånd så avleder han oppmerksomheten med den venstre slik at publikums oppmerksomhet avledes og trikset kan gjennomføres. Tilsvarende er det også i geopolitikken og i krigens kunst. Og det er der vi i Vigrid oppholder oss og har vår oppmerksomhet: Det foregår en 3. Verdenskrig hvor Det AngloZionistiske Imperiet går for den totale seier. Hovedopponenten deres er Russland. AngloZionistene og deres NAZI-allianse er på offensiven og strammer nettet stadig raskere og tettere rundt Russland.

Denne hovedkrigen vil foregå langs Russlands europeiske vestgrense og vil bli fremprovosert der. Alt det andre er bifronter og underordnede krigsskueplasser. Hovedangrepet vil bli en Blitzkrig fra NAZI-alliansen mot det sentrale vestlige Russland. Til det trenger NAZI-alliansen alt de kan mobilisere av tropper. Også de som ville bli bundet i en konflikt i Korea. Eventuelt vil NAZI-alliansen late som de vil føre Blitz-krig for å tvinge frem et motangrep fra Russland inn i NAZI-alliansens land. For deretter å slå til med alt AngloZionistene har.

Så hva har egentlig skjedd? Trump og Kim ble egentlig ikke enige om noe som helst konkret og tidsfastsatt. Null. Kun intensjon om fred og fordragelighet. Kina hadde gitt USA og Nord-Korea klar beskjed om at om USA angrep i Korea ville Kina gripe inn på koreanernes side. Og omvendt; Om Nord-Korea angrep ville Kina jolde seg nøytralt. Med andre ord: Nord-Korea kunne ikke angripe og om USA angrep ville de bli innblandet i en storkrig som ville slukt så store ressurser at målet med å erobre Russland bare kunne glemmes. Dette er hva Trump nå har ordnet opp i. Øst-Asia-fronten er sikret og alle ressurser kan konsentreres om et angrep på Russland i Europa hvor Kina vil være nøytralt.

Det vi derfor kan vente oss nå er en stadig større ansamling av NAZI-tropper i Europa med stadig større utplasseringer stadig nærmere Russlands grenser og stadig flere provokasjoner mot Russland. Linken over er et intervju på russisk TV med leder av Folkerepublikken Donetsk, Alexander Zakharchenko, hvor han redegjør for Ukrainas opptrapping langs frontlinjen.

På denne bakgrunnen må vi se Putins utspill om moderne russiske våpen den 1. mars og det nylige utspillet om at hvis Ukraina angriper Donbass så vil Russland gripe inn og Ukraina vil bli hardt skadd med store konsekvenser for landet. Putin forsøker med andre ord å gi en melding om at Russland er klare til å forsvare seg og at NAZI-alliansen og deres proxy'er, som Ukraina, vil bli tilføyd store tap.

Med Trump's geniale geopolitiske sjakktrekk i Singapore hvor han møtte Kim, er det intet som tyder på at det AngloZionistiske Imperiet vil bry seg om Putins advarsler. De har aldri gjort det før så hvorfor skulle de nå? Dessuten er det først om to år at de russiske hypersoniske Avangard-missilene er operative og AngloZionistene har enormt mye større militære ressurser enn Russland uansett.

Vår konklusjon er at Europa kom mye nærmere en storkrig med et AngloZionistisk angrep på Russland etter avtalen mellom Trump og Kim.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)