.:Vigrid Forsiden:.

BRICS = Taperne
India + Anglozionistene = Vinnerne

16. juni 2016

Indias oppstig til Verdensmakt

På dagen for 7 år siden, 16. juni 2009 holdt de fire stormaktene Brasil, Russland, India og China sitt første BRIC-møte i den russiske byen Jekaterinburg i Ural. Det ga håp om en multipolar verden som avløser til Det Anglozionistiske Imperiets unipolare agenda. To år senere ble Sør-Afrika medlem av gruppen som ble til BRICS.

Kinas fortvilete geografiske og geopolitiske situasjon

Nå har det altså gått 7 år siden starten av BRICS og i den tiden har det vært holdt mange festtaler og blitt avgitt mange løfter om gjensidig utvikling og vennskap og samfunnsbygging. Vel, bortsett fra de store ordene ble lite gjort. I mellomtiden har Anglozionistene spilt et glimrende geopolitisk spill med en blanding av terror, militære angrepskriger, økonomisk og diplomatisk press og intern destabilisering i land som sto BRICS-landene nært. Som kuppet i Brasil, destabiliseringen av Venezuela, maktskiftet i Myanmar, kuppet i Ukraina og krigene mot Libya og Syria.

Kampen om Det Indiske Hav

Historisk rivalisering og mistenksomhet hindret en positiv utvikling av forholdet mellom India og Kina og har ført til en intens og økende rivalisering og konfrontasjon i Det Indiske Hav. Her har India alliert seg med Anglozionistene og deres Nazi-partnere som Frankrike og Australia i bygging og trening av et ambisiøst marineprogram. India tar med tiden sikte på å være den sterkeste sjømakt i Det Indiske Hav og vil ikke finne seg i alvorlig konkurranse fra Kina.

På kort sikt betyr det i praksis at BRICS ikke lenger eksisterer og at India er glidd inn i Anglozionistenes partnerskaps-Imperium. På lengre sikt vil det kunne føre til en tilsvarende konflikt med Anglozionistene, avhengig av den generelle geopolitiske utviklingen. Svekkes Anglozionistene sin militære kapasitet vesentlig vil India overta deres posisjoner i Indiahavet.

Russland, Kina og den nye Silkeveien

Kina lanserte i 2013 OBOR som et praktisk utviklingsprosjekt for øket handel og integrering i Den Store Verdensøya bestående av Asia, Afrika og Europa. OBOR står for "One Belt - One Road" hvor Belt betyr sjøvei mens Road er landforbindelser. Siden da, og faktisk preemptivt før da, er hele ideen havnet i en diplomatisk og geopolitisk hengemyr hvor Anglozionistene gjennom et glimrende spill har sabotert alle Kina's forsøk på rask utvikling. Igjen står i praksis kun Russland og Kina, men også her har resultatene uteblitt. Ordtaket: "For lite og for sent" gjelder. Og det på tross av alle store ord underveis.

Et Pessimistisk, men dog Realistisk Utviklings-scenario

Anglozionistene vil knuse Russland som Sivilisasjon

Bildet over er fra den 2. Verdenskrig da Anglozionistene knuste Europas sterke sentrum for alltid og med det la Europeisk kultur i grus. Siden mai 1945 har Europa vært en Anglozionistisk koloni og er utenom Russland fast i NAZI-alliansens grep. Nå er Anglozionistene klare for neste fase i sivilisasjonskrigen mot europeisk kultur: Russland skal knuses. Vil det gå slik?

Sannsynligvis, siden Anglozionistene har tilstrekkelig makt og vilje til det. De kreftene som kunne hindret det er manipulert bort, som nevnt over i artikkelen slik at Russland står isolert tilbake alene. Kina har alltid vært seg selv nok og lite tyder på at de griper inn militært for å redde Russland. Da er det mer sannsynlig at de erobrer Amur-provinsen i Øst-Russland.

Nøkkelen til utviklingen har vært Indias rolle og veivalg. Alt annet har vært hendelser og forhold som hver for seg ikke har vært avgjørende. Indias veivalg har vært utslagsgivende.

India satser på dominans i Indiahavet

Vårt pessimistiske tips om den fremtidige geopolitiske utviklingen blir derfor:

1. Anglozionistene og deres NAZI-allianse angriper Russland militært og knuser det eller manøvrer Russland til å gi seg og aksepteere oppsplitting og underleggelse.

2. Kina gir deretter opp og lar seg integrere i Det Anglozionistiske Imperiet.

3. India styrker seg og seiler opp som verdensmakt nr 1 innenfor Anglozionistenes Imperium.

Det finnes flere minst like sannsynlige scenarier som vi skal se på etterhvert. Det neste er avhengig av om Trump blir president i USA til høsten. Da kan kortene snus fullstendig med Trump og Modi (USA og India) i allianse mot Islam og Kina med Russland som tilskuer utenfor det hele.

Bli med i Vigrids Nordiske Frihetskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)