.:Vigrid Forsiden:.

Europa - Den Fortapte Verdensdel
16. september 2016

Kartet i stor versjon

Novorossia er tegnet som en del av Russland og er i dag brukt av AngloZionistene og NAZI-alliansen deres som lunte for å tenne angrepskrigen mot Russland. Hadde Novorossia blitt overført tilbake igjen til moderlandet Russland ville Europa hatt fred og kunnet gitt seg selv en ny og frisk start. Forbannet være AngloZionister, polakker, baltere, ukrainere og andre krigskåte nazister som lar antirussisk hat og grådighet styre seg.

Europas forbannelse kan kort forklares med at vi aldri kom ut over stammesamfunnets utviklingsnivå. Etter masseslaktingen i Europas sentrum (Tyskland) under 30-årskrigen ble statsmennene skremte over blodtapet og forsøkte seg på en ny vri: Man skapte, ved fredsslutningene i Westphalen i Tyskland i 1648, to prinsipper som grunnlag for en ny verdensorden:

1: Respekt og ukrenkelighet av suverene staters grenser og

2: Ikke-innblanding i andre staters indre forhold.

Disse prinsippene gjelder fortsatt og er grunnlag for internasjonal rett og den nåværende verdensorden. At disse prinsippene ikke har vært fulgt av ekspansive stater og Imperier, med Det AngloZionistiske Imperiet som den store mester, er en annen sak. Særlig etter den 2. verdenskrig har AngloZionistene utviklet et meget raffinert system av "hemmelige" tjenester som CIA og tusenvis av såkalte NGO'er med den jødiske oligarken Soros som den mest kjente. Deres oppgave er å omgå Westphalen-prinsippene som gjelder stater og ikke organisasjoner. Enhver selvstendig nasjon som vil forbli å være selvstendig må forby slike NGO'er på sitt område siden de i praksis er krigførende, fiendtlige parter.

Europa etter Westphalen i 1648

Litt overraskende for mange er det nok at det polsk/litauiske samveldet i 1648 var Europas nest største stat etter Russland. De var da en stormakt og dette har de aldri glemt. Det drev Polen til å la seg bruke av AngloZionistene i 1939 til å starte angrepskrigen mot Tyskland. Nå er de samme landene og antirussiske kreftene i gang igjen. Og også denne gangen med AngloZionistene som bakspillere og krigspådrivere.

Hvis vi så ser på det øverste kartet igjen vil vi se mye av årsakene til Europas og da spesielt EU's problemer. EU sin kjerne og oppstart var egentlig en gjenoppliving av Charlemagne sitt rike for 1.200 år siden og der skulle EU ha stoppet inntil de 6 landene hadde integrert seg til et tett fellesskap med felles grense, militære styrker, lovverk og i praksis blitt over tid en nasjonalstat basert på regional føderasjon.

Charlemagne sitt "EU" = De indre seks i det nye EU.

Kun en sak sto i veien for denne utviklingen og det var AngloZionistenes okkupasjon av Tyskland som fremdeles ikke hadde fått signert en fredstraktat med USA eller England. Gjennom sin totale kontroll med Tyskland, som tross alt er Europas sterke sentrum, saboterte de AngloZionistiske okkupasjonsmaktene all praktisk samling av det sentrale Europa gjennom stadige utvidelser og utvanninger. Med Englands inntreden i Unionen var den siste spikeren i Europas samling slått inn. Og Europa fordømt til slaveri og underdanighet for AngloZionistene.

I dag har de opprinnelige seks landene i EU utspilt sin rolle siden AngloZionistene har fått med de baltiske landene samt Polen og Romania både inn i NAZI-alliansen og EU. Den videre utviklingen av EU vil skje som underbruk av NAZI-alliansen med sin sterke akse som Washington - London - Warsawa - Kiev. Det er Ondskapens akse og Tyskland, som fremdeles er okkupert og det mer enn før, er fullstendig utmanøvrert. Og med det er Europa igjen klargjort av AngloZionistene for den neste storkrigen. Siden England nå er ferdig med jobben sin med å ødelegge Europa innenifra går de nå ut igjen for å fortsette AngloZionistenes Imperiekamp i en fri global stilling.

For å avslutte der vi startet: Europas forbannelse er at vi aldri kom ut over snever stammetenking og sementerte dette i Westphalen-traktatene hvor stamme ble omgjort til "nasjon" og stammeforbannelsen fortsatte videre, men nå under navnet nasjonalitet. Nasjonene ble en tvangstrøye og forbannelse for det kontinentale Europa siden det ga England og siden USA muligheten til å føre en tradisjonell splitte og herske-politikk de fører til dags dato. AngloZionistenes mål er som alltid at ingen kontinentalmakt i Europa skal bli sterk nok til å utfordre AngloZionistene eller kunne samle kontinentet til en sivilisatorisk føderasjon som kan gå forbi Anglozionistene i velstand og makt.

Ser vi som avslutning igjen på det øverste kartet ser vi hvorfor NAZI-alliansen hadde en danske som sjef før Jens "Slakteren fra Libya" Stoltenberg. Begge kommer fra den Atlantiske blokken og har fått atlantisisme inn med tusener av års genetisk utvikling.

Den absolutt eneste redningen for de europeiske folk og europeisk sivilisasjon er at nasjonalstaten oppløses og at hver enkelt nasjon søker tilslutning til Den Russiske Føderasjon fra Lisboa til Vladivostok.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)