.:Vigrid Forsiden:.

Starter Det Anglozionistiske Imperiet Den Tredje Verdenskrig mot Russland over Syria?
22. august 2013

Mens andre såkalte nasjonalistgrupper og -personer har misbrukt tiden sin til totalt verdiløs klistring av tøyselapper eller sutring på nettet har vi i Vigrid bygget oss stille og rolig opp til landets fremste eksperter innenfor områdene Nordisk Religion, Den andre Verdenskrig inklusive HoloCa$h og Holocaust, Strategisk ledelse spesialtilpasset vår eksistenskamp i et "1984"-samfunn og innenfor Geopolitikk med spesialområde "Global Maktkamp".

Det geopolitiske scenariet vi beskriver under er bygget opp over flere år og vi i Vigrid er alene i Norge om å presentere det som en samlet og logisk enhet. Hvorvidt det helt konkret vil bli en storkonflikt militært nå er det opp til andre å beslutte. Det vi kan si er at det geopolitiske spillet har bygget opp til det vi kan kalle Det Anglozionistiske Imperiets "Endgame". De kan avslutte det hele nå med et atomangrep på Russland eller spille videre med stadig sterkere provokasjoner som vil tvinge Russland til underkastelse eller et atomært førsteslag. Vi i Vigrid kan spå - Odin er den som kan rå.

Link til denne kommentaren


Syriagass = Falsk Flagg

Assad var på Offensiven

Vigrid er Norges fremste eksperter for geopolitiske analyser og fremskriving av hendelser til å forutse hvilke scenarier som er mest sannsynlige i en nær og middels fjern fremtid. For dere som har fulgt Vigrid jevnlig i de siste par årene vil forstå hvordan det anglozionistiske Imperiet har provosert frem det globale sjakkspillet til et konsentrert sluttspil mellom to makter: Det anglozionistiske Imperiet og Russland.

Iran og Kina er perifere mål og Syria er et middel til å ydmyke Iran og Russland for å fremprovosere en krig. I tilfellet Iran en lokal krig som fort ville være raskt over mens tilfellet Russland vil kunne føre til verdensomspennende atomkrig.

Det hele avhenger av hvordan zioImperiets strateger vurderer muligheten av å destabilisere Russland før Kina blir for militært sterkt. Hvis de finner det usannsynlig er et atomært førsteslag fra zioImperiet mot Russland den mest sannsynlige opsjonen.

Alle de politiske, diplomatiske og militære trekkene er allerede blitt foretatt og vi manglet kun den hendelsen som kan brukes som unnskyldning for zioImperiet for å slå til. Med det påståtte gassangrepet i Syria har vi fått den siste biten i spillet på plass. At Russland hevder det er en falsk flagg-operasjon betyr null. Folkene i den vestlige verden er hjernevasket av zioImperiets løgnmedia og aksepterer alt som propagandamedia serverer dem.

Enig eller uenig - Vil du prate med meg om det finner du meg på Facebook:)

Anglozionistenes Endgame

USA klar for WW3

Det anglozionistiske Imperiet har lenge planlagt for atomkrig med Russland og nå ser det ut til at tiden er inne for det. Forløpet har vi i Vigrid dokumentert og forklart i mange artikler dere kan finne i menyen til venstre under tittelen: Zionistenes Verdenskrig - Det Globale Sjakkbrettet. Den raske utviklingen den siste uken finner du på førstesiden vår i form av spaltekommentarer. Nå er tiden inne og anledningen fremskaffet som en falsk flagg-operasjon i form av påstått gassing i Syria. US-Imperiets angrepssjef, Dempsey, gir klar beskjed: Vi er klare til å angripe Syria. Russland derimot har sagt Njet til et slikt angrep og at det ikke vil bli tolerert av dem.

Problemet er at Russland overhodet ikke har militære midler til å hindre eller true zioImperiet til å avstå fra et militært angrep på Syria. Hvis Russland og Putin derimot bare sitter stille og ser på at USA og dets allierte gå til krig mot Syria har de tapt ansikt. Og det ettertrykkelig. Det har de ikke råd til. Og der står vi i dag. Situasjonen minner til forveksling om juli 1914 eller august 1939.

Hva kan så hver enkelt av oss gjøre? Kjøp øyeblikkelig inn hermetikk for to uker. Lagre vann i plastdunker for tilsvarende tid. Jeg bor på landet og her har vi også gjort en del andre forberedelser som anskaffelse av fyringsved, diesel-lager og et mindre lager av bensin til bil og verktøy. Ellers er det ikke annet å gjøre enn å avvente. Og for dem som er interesserte: Bli gjort skiri som et ledd i vårt nordiske folks eksistenskamp. Den slutter nemlig ikke selv om det blir en global atomkrig. Odin er stor og vi er hans utvalgte folk!

Enig eller uenig - Vil du prate med meg om det finner du meg på Facebook:)