.:Vigrid Forsiden:.

Skoleoppgave om Retorikk i Vigridartikler

============ Besvarelse ============
Sent: Thursday, September 28, 2017 at 1:25 AM
From: "Tore W. Tvedt"
To: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com
Subject : Særemne- skoleoppgave

Hei Xxxx

Det var et område jeg ikke er så godt kjent med sånn profesjonelt sett, men det er svært interessant og jeg har faktisk gjennom årene tenkt litt på det og etterhvert kommet fram til et par måter å formulere meg på samt valg av temaer. Jeg får ta det litt løst for jeg har ikke laget noe system av det.

1. Områdene jeg dekker er så store og komplekse at det ikke er mulig å pakke alt inn i en enkelt artikkel selv på hvert enkelt emneområde. Jeg deler derfor opp området i flere underartikler hvor den som leser først får helheten etter å ha lest de fleste artiklene over tid. Det er en veldig bra måte for meg å jobbe på som passer min mentalitet og skrive-evne. Derimot har jeg i alle de årene jeg har drevet (18 år nå) fått mye kritikk på den måten å gjøre det på. Mange vil heller ha alt i bokform og lese fra perm til perm, men slik klarer jeg ikke å gjøre det.

2. Siden jeg ikke kan regne med at de som kommer innom siden følger den over lang tid har jeg satset på at alle artikler har en overskrift og et bilde på toppen som alene gir et inntrykk av hva jeg vil ha fram som konklusjon selv om de "bouncer" siden. Selve teksten i artikkelen følger deretter direkte under slik at de som vil lese mere slipper å klikke på link. Snart er jeg vel alene om den metoden:) Klagene mot denne layouten er at den er sær og at jeg burde følge vanlig medielayout. Jeg skifter ikke, men fortsetter som før og sier tilbake at de som vil ha det mediemoderne kan lage en slik side og legge stoffet over der. Hehe, da blir det stille:) Det er gjerne slik at meninger er morsomt å ha, men arbeide er ikke like gøy.

3. Oppbyggingen av den enkelte artikkelen varierer litt fra tema til tema, men de siste årene har det vært spesielt viktig for meg å sette dagens politikk og politisk korrekte narrativ i et, etter min mening, riktigere perspektiv mens det tidligere var en overvekt av rent historiske artikler om den 2. verdenskrig, HoloCa$h og jødisk makt. Jeg bruker derfor eksempler som er relativt ferske for å forklare hva jeg gjør og hvorfor:

Eksempel 1: "Løgn og Krigshissing fra Nazi-Kristian i Unge Høyre"

I denne artikkelen er det to forhold jeg vil ha fram; for det første at skjellsordet Nazist, som av de politisk korrekte mest brukes som et skjellsord, i dag har en annen mening enn kulturmarxistene tilla det for 70 år siden. NAZI idag er en sammentrekning av ordene Nord-Atlantisk ZIonisme og brukes av meg som det på samtlige som tilhører den politiske fløyen som er for NATO og for deltagelse i USA sine kriger utenlands og hele den kulturødeleggende politikken som ble tredd over hodene våre etter at Anglozionistene vant den 2. verdenskrig. Hensikten min er selvsagt å redefinere hvem som er dagens drittsekker med kulturmarxistenes eget skjellsord som de har investert mange år og mye arbeide og penger på å innarbeide. Så langt har jeg lyktes dårlig med det fordi jeg alene har for lite gjennomslag. Skulle jeg ha lyktes måtte mange som tilhører samme meningsområde, som nasjonalister, ha brukt det, men det har ikke skjedd. De er for femsete til å våge det for det er helt klart en sosial risikosport å følge i Vigrid sitt fotspor:)

Det andre jeg vil ha fram er at Norge og Norges politikermiljø fører en hatefull sivilisasjonskrig mot den russiske verden som er i ferd med å drive Europa ut i en ny storkrig med mulig total ødeleggelse. De som leder an i dette russofobiske rase- og kulturhatet er nettopp dem som i dag logisk kan defineres som NAto-ZIonister = NAZI. Jeg skiller her ikke på person eller parti siden samtlige partier på Stortinget støtter AngloZionistene (NAZI-Imperiet) sin krigspolitikk. Tilsvarende gjør all massemedia det også.

Altså: Norske politikere og norsk media er hatefulle og krigskåte russofober som fører den politikken som de tyske lederne ble dømt til døden og hengt for i 1946. Så langt jeg kan se blir poenget forstått og min vurdering og mine poenger blir akseptert som gyldige siden ingen overhodet har tatt mine utfordringer om offentlig debatt om temaene.

Eksempel 2: "Hjernevask av barnehagebarn til jødedyrkere - En Kritisk Vurdering"

Denne artikkelen dreier seg kun om et forhold som er konsentrert rundt jødisk makt og maktmisbruk i Norge og feige jødesleikende politikere som gir dem hva de sutrer seg til. Årsaken til at jødene er temaet er deres spesielle posisjon som representanter for det jødiske finansoligarkiet som styrer det Anglo-Zionistiske NAZI-Imperiet.

Jeg dokumenterer i artikkelen hvordan de med hjelp av internasjonale toppjøder får loppet den norske stat (skattebetalerne) for hundrevis av millioner kroner pluss direkte innpass i norske barneskoler, ungdomsskoler og nå også barnehager. Jødenes griskhet og maktmisbruk for å hjernevaske norske barn og ungdom til jødesleikere er enhver nordmanns plikt å reagere på. Når norske menn er blitt for feige og femsete til å beskytte sitt eget avkom så er det ille. Mitt håp er derfor at noen norske menn med litt mannsmot trer fram og hjelper til, men det har så langt ikke skjedd:) Det ser ut til at norske kvinner har mere mot enn femsemennene så jeg får håpe noen av de kommer i stedet.

Uansett det så traff jeg så midtblink med denne mailen at en statsråd. Jan Tore Sanner, sammen med Stortingets finanspolitiske talsmann, Hans-Olav Syversen, går ut i media og tar avstand med ordene: "Det groveste jeg har sett" og i tillegg "På den annen side så er dette så grovt og hatefullt at det er vårt ansvar å ta til motmæle". Nå viser det seg selvsagt at de høye jødesleikende herrer faktisk ikke tar til motmæle i form av offentlig debatt om temaet. Det våger de ikke for de vet at jeg har rett og kan gi god dokumentasjon på det. Det de gjør er å oversende forholdet til politiet som så foretar razzia i huset mitt hvor de stjeler med seg alt datautstyr pluss annen elektronikk for å føre Hatsak mot meg for retten.

Poenget mitt, som jeg vil ha fram med måten jeg skriver på, kommer likevel klart fram; Jødene er griske og grådige, er hevet over norsk lov og debatt og har en posisjon som gir dem innpass med hjernevaskingen sin fra barnehagene av. Det var den franske filosofen som sa det slik: "Si meg hvem du ikke kan kritisere og jeg skal si deg hvem som har makten i samfunnet".

Retorikk.  Retorikken jeg bruker, i tillegg til det som er nevnt over, er å forsøke å være så direkte og rett fram som mulig. Det skal være lett forståelig og komme helt klart fram hva jeg mener om temaene jeg uttaler meg om. Noen liker det, men mange har igjen kritisert meg for akkurat det og hevder at jeg ville oppnådd mere med en mykere og mer indirekte stil. Det er selvsagt mulig, men jeg er ikke sikker på det. Ingen andre har lyktes med det. Uansett så har jeg jo valgt skrivemåte utifra slik det passer for meg og mitt lynne.

Så til de konkrete spørsmålene dine:

- Føler du/dere at du/dere klarer å nå ut til ønsket målgruppe? Hva er mener du/dere er deres ønskede målgruppe?

Nei, det gjør vi ikke lenger. De første årene gjorde vi det, men etter at VG i storoppslag i oktober 2005 fastslo at "Norsk ungdom trodde mer på Vigrid enn på HoloCaust" så ble Vigrid og jeg knust. Noen år deretter begrunner Breivik sin militære aksjon med terroren mot Vigrid og meg. Jeg har kommet meg på bena igjen, men målgruppene våre når vi nok ikke som før:(

- Bruker du/dere et fast mønster når dere skal skrive tekstene?

Ja, forsåvidt som at det er jeg som skriver alle de seneste årene og har innarbeidet min egen skrivestil. Litt variasjon er det, men ikke mye.

- Hvordan jobber dere med kildekritikk?

Det var et vrient spørsmål fordi absolutt alt som heter massemedia i Norge inklusive oppslagsverk som er aksepterte som kilder i skoleverket, SNL og Wikipedia, er eiet og drevet av kretser lojale mot den Anglo-Zionistiske makteliten. Når det gjelder HoloCaust og den 2. verdenskrig har jeg pløyd gjennom utallige bøker på begge sider og falt ned på at hele HoloCa$h, myten om de 6 millioner, er ren løgn basert på krigspropaganda, latrinerykter og jødisk medie- og samfunnsmakt.

Når det gjelder geopolitikk holder det med å gjennomgå politisk korrekt litteratur og trekke linjer over til dagens situasjon. En ting er i alle fall sikkert; Absolutt all politisk korrekte massemedia innenfor NAZI-Imperiet er kun og utelukkende propagandaorganer for NAZI-eliten og duger ikke som kilder for objektivtivitet. Der velger jeg å tro mere på de to store russiske, RT og Sputniknews, pluss en god del mindre private som engasjerer seg innenfor geopolitikken. Al-Masdar-News er god på Syriakrigen. For Novorossia og krigen i Donbass bruker jeg lokale russiske som Rusvesna, Novorossia TV og et par til. All sammenligning hvor det har vært mulig faller ut til disses fordel. For å kunne sjekke og kryssjekke kilder, noe jeg må siden jeg går hardt ut med utfordringer til norges fremste hoder, har jeg lært meg å lese flytende på engelsk, tysk, nederlandsk og fransk og greit på spansk og forståelig med ordbokstøtte på italiensk og russisk. Jeg er litt kry over det:) Jeg har forsåvidt ikke hatt noe valg slik jeg jobber, men det er moro også:)

Vel, nå er det langt på natt så nå får jeg avslutte. Håper svarene har hjulpet noe. Lykke til:)

Hilsen Tore

============ Mail slutt ============

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)

============ Oppgave spørsmål ============

Sent: Tuesday, September 26, 2017 at 11:10 AM
From: "Xxxx Xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com
To: tvedt@mail.com
Subject: Særemne- skoleoppgave

Hei,
Jeg er elev ved en videregående skole i Modum og skal analyse retorikk som en del av min oppgave. Jeg har valgt Vigrid som en av mine hovedkilder og valgt ut et par tekster fra nettsiden deres.
Jeg har et par spørsmål som kunne hjulpet mye med denne analyseringen.
Jeg er helt i startfasen av oppgaven, og lurer derfor på om du hadde noen tekster som du føler representerer dere godt og som er en sentral del av det dere mener og vil få fram?
Oppgaven skal være en nøytral og analytisk retorisk tekst som skal fokusere mest på språk og henvendelse. Dette er noen spørsmål jeg har som det hadde vært fint og fått svar på:
-Føler du/dere at du/dere klarer å nå ut til ønsket målgruppe? Hva er mener du/dere er deres ønskede målgruppe?
-Bruker du/dere et fast mønster når dere skal skrive tekstene?
-Hvordan jobber dere med kildekritikk? 

Mvh. Xxxx Xxxxxxxxxxx