.:Vigrid Forsiden:.

Dmitry Donskoy og Pyotr Veliky advarer NAZI-alliansen
19. juli 2017

Russland, som leder av Den Frie Verden, markerer Alvoret

I Russlands historie er det flere store og avgjørende militære slag som utmerker seg fremfor andre og som fremdeles minnes blandt annet gjennom å oppkalle krigsskip etter de russiske heltene som vant slagene. En av disse udødelige heltene var Dmitry Donskoy som fikk tilnavnet Donskoy (av Don) til minne om da han i spissen for de russiske fyrstedømmene vant slaget mot Mongolene på Kulikovo-sletten ved elven Don i 1380.

Vi går så litt over 300 år fremover i tid til 1709 da et nytt og berømt slag finner sted i datidens Russland og nåtidens Malorossiya (feilaktig kalt Ukraina) hvor Peter den Store (Pyotr Veliky) banket gørra utav svenskehæren under ledelse av Karl XII ved Poltava-sletten.

På bildet over ser vi til venstre Dmitry Donskoy mens Pyotr Veliky er til høyre.

I disse dagene, omtrent nye 300 år etter slaget ved Poltava, er Russland igjen truet av fiender verre enn mongolene, svenskene, franskmenne under Napoleon og tyskerne under Hitler til sammen. I dag har NAZI-Imperiet (det Nord-Atlantiske-ZIonistiske Imperiet) oppmarsjert en hær ved Russlands vestgrense med større slagkraft enn verden noensinne har sett maken til.

Atomubåten Dmitry Donskoy - skyter opp en Bulava ICBM

Hva er da mer naturlig enn at Russland gir NAZI-alliansens russofobiske og krigskåte politikere en aldri så liten advarsel ved å sende to av verdens, på sine respektive felt, største krigsskip inn midt i Nazistene angrepsoppmarsj ved Østersjøen? Og med navn som gir bud om at Russland har for vane å vinne de viktige slagene mot dem som invaderer dem? Slik må denne styrkedemonstrasjonen oppfattes.

Slagkrysseren Pyotr Veliky (Peter den Store)

Gjennom å samle to av de største og mest slagkraftige atomdrevne og atomrakettvæpnede krigsskipene i Den Frie Verden gir Putin Nazistene en kraftig og tydelig advarsel: Trapp ned forberedelsene til angrepskrig eller ta konsekvensene. Dessverre er det liten sannsynlighet for at lederne i Nazi-alliansens naziregimer tar advarselen på alvor. De er, i motsetning til befolkningen forøvrig, godt beskyttet og regner med å overleve bekvemt en storkrig i Europa, med eller uten bruk av atomvåpen.

Dessuten er NAZI-Imperiet så overlegent militært at de regner Russland som en lett match. Vi får vel se hva Dmitry Donskoy og Pyotr Veliky har å si til det etterhvert.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)