.:Vigrid Forsiden:.

Zion’s vises protokoller

Protokoll nr. 22 Gullets makt

>1. I alt det jeg hittil har omtalt, har jeg forsøkt å gi et sant bilde av de nåværende begivenheters sanne hemmeligheter, og likeså fortidens, som alle munner ut i skjebnens elv, og resultatene vil vise seg i nær fremtid. Jeg har forklart de hemmelige planene hvordan vi behandler de fremmede, og likeledes vår finanspolitikk. Jeg har bare noen få ord å tilføye.

>2. Nåtidens største makt er nå konsentrert på våre hender. Jeg snakker om gullet! I løpet av to dager kan vi fremskaffe hvilke som helst summer fra våre hemmelige skattkamre.

>3. Er det da fortsatt nødvendig for oss å bevise at vårt styre er etter Guds vilje? Er det mulig at vi med slike uhyre rikdommer ikke skal kunne bevise det, at alt det gull vi i så mange århundrer har samlet opp ikke skal hjelpe oss i vår gode sak, det vil si i ordenens gjenopprettelse under vårt styre? Dertil kan det komme til å trenges en viss grad av maktbruk, men orden vil i sin tid bli gjenopprettet.

Vi vil bevise at vi er velgjørere som gjenoppretter fred og frihet for en forpint verden. Vi vil gi verden del i denne fred og frihet, men visselig kun på en betingelse: At de strengt overholder våre lover. Dessuten vil vi gjøre det klart for enhver at frihet ikke består i løssluppenhet, eller i å gjøre hva man vil. Likeledes at en manns stilling eller makt ikke gir ham rett i å forkynne nedbrytende prinsipper slike som religionsfrihet, likhet eller lignende ideer.

Vi vil også gjøre det klart at individuell frihet ikke gir noen rett til å hisse opp seg selv eller andre med latterlige taler til uordnede masser. Vi vil lære verden at den sanne frihet kun består i at en manns person og eiendom er ukrenkelig, så lenge han overholder samfunnslivets lover. At en manns stilling vil avhenge av hans oppfatning av andres rett, og at hans verdighet forbyr ham fantastiske tanker om hans eget ego.

>4. Vår makt vil bli mektig, og den vil beherske og lede, men aldeles ikke følge hopens ledere eller andre folketalere, som roper ut ord uten mening. Ord om de kaller ideale prinsipper og som ikke er annet enn utopiske ideer. Vårt styre vil organisere et ordenssamfunn, hvor folkenes lykke består.

Denne makts anseelse vil skaffe den mystisk tilbedelse, så vel som alle folkeslags underkastelse. En sann makt gir ikke etter for noen makt, selv ikke Guds. Ingen vil våge å nærme seg den i den hensikt å ta bort så mye som den minste trevl av dens makt.