.:Vigrid Forsiden:.

Zion’s vises protokoller

Protokoll nr. 19 Herskere og deres folk

>1. Om vi vil forby enhver innblanding i politiske saker, så vil vi på den annen side oppmuntre til deltagelse i det offentlige liv ved innsendelse av rapporter og ansøkninger med forslag til regjeringen. Alle forslag til sosiale forbedringer vil vi underkaste en omhyggelig granskning.

Dette vil gi oss et innblikk i våre undersåtters ønsker og ideer, som vi deretter vil besvare enten med innvilgelse eller med en utførlig motivert kritikk, egnet til å vise kortsyntheten hos vedkommende forslagsstiller.

>2. En urostifter er som en arrig liten mops som bjeffer til en elefant. Når det gjelder et styre som er vel organisert uten anvendelse av noen truende politistyrke, skjelver en slik hissigpropp uten å ha anelse om "elefantens" styrke og betydning. Man behøver bare på lemfeldig vis å statuere et eksempel, så innstiller mopsen straks bjeffingen, og vifter med halen så snart den får øye på elefanten.

>3. For å berøve de politiske forbrytere deres glorie av mot og tapperhet vil vi sette dem på anklagebenken ved siden av tyver, mordere og andre simple og avskyelige forbrytere. Derved vil den offentlige mening komme til å betrakte de politiske forbrytelser på samme måte, og med den samme forakt, som andre grove forbrytelser.

>4. Vi har gjort vårt beste for å forhindre at Goyim adopterer denne spesielle metoden for behandling av politiske forbrytelser. I dette øyemed har vi benyttet oss av så vel pressen som offentlige foredrag og klokt forfattede historiske lærebøker, hvor den politiske forbryter gjøres til martyr for en eller annen ide til menneskehetens beste. Dette martyrium har vært en virksom reklame. Det har mangedoblet antallet av frihetsidealister og fylt våre agenters rekker med tusener av Goyims folk.