.:Vigrid Forsiden:.

Henrik Arnold Wergeland - av jødisk herkomst?
Leserbrev fra J. S.

"Hei! Dere har sikkert hørt om Henrik Wergeland. Mannen er best kjent som den kjendisen som kjempet mot Grunnlovens bestemmelse om at jøder ikke hadde tilgang til riket. Nå kan jeg fortelle dere at Wergeland var jøde. Hans mor var jødinne - hun var døpt og som slik må hun betegnes som "marraner" - en betegnelse som benyttes for jøder som var døpt som kristne. Pussig, ikke sant? Nå forstår du sikkert hvorfor denne karen blir så meget omtalt både i bøker og presse. Dette var en informasjon skolen skulle gitt dere. Men som alltid når det gjelder jøder ble denne informasjonen tilbakeholdt. Spre denne opplysningen til alle du kjenner og ikke kjenner. Få frem sannheten."

Redaktørens kommentar: Jeg kan hverken avkrefte eller bekrefte denne opplysningen, men at Henrik Wergeland brukte mye tid og kraft på å få opphevet "jødeparagrafen" er sikkert. Den dag i dag legger norske jøder ned en krans ved Wergelands grav 17. Mai og monumentet som ble reist for han i 1849 ble finansiert av svenske og danske jøder. Det burde si sitt om den saken.

Christian M. Falsen, som er avbildet på 1000-lappene våre,, advarte i sterke ordelag mot opphevelsen: "Ved å gi jødene adgang til kongeriket Norge ødelegger vi fremtiden for det norske folk og gjør oss fortjent til deres forbannelse." Fritt sitat etter hukommelsen. Og Falsen hadde etter min oppfatning selvfølgelig rett. Og som en av de ledende mennene på Eidsvold i 1814 visste han hva han snakket om og var med å få vedtatt den, etter min oppfatning, viktigste paragrafen i vår Grunnlov av 1814; nemlig paragraf 2. Også kalt jødeparagrafen:

Constitution
for
Kongeriget Norge.
A.

Om Statsformen og Religionen.
§ 1. Kongeriket Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig-monarkisk.
§ 2. Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

Forbudet mot jøders adgang til Norge er gammel og basert på kunnskap om jødedommen og ble bekreftet av Olav den Hellige for snart 1.000 år siden. Forbudet lød at alle som ikke var kristne skulle forbys adgang til Norge. På den tiden gjaldt det bare jøder. Den ble senere bekreftet i lovs form av andre ansvarsfulle konger. Som Kong Christian V i hans lov om Norge av 1687.

De nye 1000-lappene våre har selvsagt ikke Falsen avbildet lenger og snart er han vel fjernet fra historiebøkene også. Falsen visste hvilken forbannelse jødedommen kunne bety for et folk som slapp den til. Noe hele verden i dag får merke. Vi i Vigrid hyller han som en usedvanlig klarsynt og modig mann.