.:Vigrid Forsiden:.

Holocaust på sivile i Waco

Mens Jew$A herjer verden for å bygge det zionistiske Imperiet ble x-president Hussein i Irak fengsel og henrettet av en kenguru-rett.

Ha det klart: Vigrid har null interesse av Hussein og Irak, men rettferdighet og likhet for loven ikke bare tror vi på, men anser disse nordiske prinsippene som fundament for all virksomhet i et demokratisk samfunn.

X-president Clinton er i dag kompis med x- statsminister Bondevik og deltager i Oslo Fredssenter. Haha. Ja, Clinton er jo rette mannen. Han signerte ordren om massakren i Waco. Hvorfor er ikke han dømt og henrettet? Og hva med Bush? Hvor mange er ikke drept fordi han har signert noen ordrer? Som du ser: Fanden sørger for sine.

Hvis massedrap, gassing og nedskyting av egne borgere er straffbart i Serbia og Irak hvorfor er det ikke det også for Jew$A? Terror mot egne lands borgere er ikke noe nytt i historien, hverken i Jew$A eller Norge, og Waco-massakren er et varsel til alle andre om at en maktelite som har all makt i sine hender og i praksis har opphevet demokrati og rettsbeskyttelse kan gjøre hva de vil uten å straffes for det. Som følge av Waco fikk vi Oklahoma-bomben som et godt eksempel på at terror avler motterror.

Wacomassakren er et godt eksempel på at det er forskjell på jødestyrte nasjoner og dem som er i opposisjon til det jødiske herreveldet.

Hvis massedrap, gassing og nedskyting av egne borgere er straffbart i Serbia og Irak hvorfor er det ikke det også for Jew$A? Den kristne sekten holdt seg innenfor amerikansk lov, men det hjalp ikke. I kampen mot alle ikke-jødiske grupper som krever sin rett etter amerikansk lov til å eie og bære våpen settes den amerikanske grunnloven ut av spill.

De statlige terrorstyrkene ble mobilisert og staten satte inn både panservogner, tanks, helikoptere med raketter og giftgass. Inne i kirken var det fullt av barn og kvinner, men pytt, de var ikke politisk korrekte og staten trengte et eksempel. Altså fullt angrep og hauger av døde.

De samme som ga ordre til massakren fremstår som denne verdens moralske voktere. Ha-ha. Wacomassakren er et godt eksempel på at det er forskjell på jødestyrte nasjoner og dem som er i opposisjon til det jødiske herreveldet.

Hvorfor ble sekten slaktet?

I USA har man en grunnlov som gir private rett til å eie våpen i en målestokk et feminint Norge ikke klarer å forstå. Amerikanerne har også en helt annen kultur og tradisjon når det gjelder toleranse og lov for privat organisering av religiøse samfunn og bevæpnet privat milits som er fullstendig fremmed her i Norge. Skal man forstå hendelsene i Waco må man ha dt helt klart for seg at selv om vanlig norsk tenking gjør sekten til David Koresh både latterlig og ulovlig var den lovlig i USA.

Et eller annet med sekten var som en rød klut i øynene til de jødiske og zionistiske kreftene som styrer USA. Det er mulig at det var det at David Koresh så seg og sin sekt som de sanne arvtakerne etter den jødiske sagnkongen David og hadde navn etter han; The Davidians eller Davidianerne. Det er direkte konkurranse med jødene selv og det er utenkelig at de kan tolerere det. Beviser for denne teorien finnes ikke, men det skal mere enn vanlig intoleranse til for å bruke spesialstyrker til å slakte et helt lite samfunn. Grunnen må ha vært svært viktig og truffet den jødiske makteliten midtskips.

Kort om selve slaktingen

28. februar i 1993 slår FBI (ForBryterInstituttet som vi kaller det) til mot eiendommen til Davidianerne på Mont Carmel med et væpnet raid. FBI trekker seg tilbake etter raidet og innleder en blokade av bosettingen som vare i 51 dager. 6 døde Davidianere ligger igjen etter raidet. Myrdet av politiet. Alle slags psykologiske triks benyttes som å kjøre skrik av kaniner som flåes levende døgnet rundt for å hindre sektmedlemmene å sove.

Mens det forhandles med sektelder David Koresh om avslutning av konflikten går de amerikanske spesialstyrkene til væpnet angrep mot bygningene med store mengder tåregass. Panzervogner kjøres inn i byggene for å skape gjennomtrekk. Deretter skyter regjeringsstyrkene brannbomber inn i eiendommen slik at det bryter ut store og heftige branner. Statens terrorstyrker legger ogå området under konstant beskyting. Også fra panzer og helikoptere. Når det hele er over ligger det 74 døde Davidianere igjen på slakteplassen. Det ble også myrdet en utenfor eiendommen som ville inn til sine trosfeller under beleiringen. Av de 74 døde var 21 barn under 15 år.

En av de ansvarlige militære for massakren var den jødeættede general Wesley Clark. Han ble senere ansvarlig for bombekrign mot Serbia hvor deler av Belgrad ble lagt i grus. Waco var med andre ord god trening for statsterroristene.

Waco førte til hendelser som knakk den amerikanske militsiaen som kunne gjort en god jobb som grensevakter mot Mexico. Og det tror vi var en sideeffekt som var planlagt. I tillegg ga Waco-massakren en klar beskjed om at det ikke var noen grense for hvor langt terroristene som har tilranet seg makten var villige til å gå. Og det er jo akkurat det som er definisjonen på terror: En handling mot en gruppe som har til hensikt å avskrekke en annen gruppe.

Flere ord er ikke nødvendig. Bildene taler for seg selv. Den norske stat har omdefinert det norske forsvarets rolle slik at de er organisert, utrustet og trent på tilsvarende terroroperasjoner i Norge.

ZOG viser sitt sanne ansikt!