.:Vigrid Forsiden:.

Vigrid - Frihetsrevolusjonen - Metapolitikk og Politikk - Mål-Middel-Analyse

Dette er den tredje artikkelen vår om metapolitikk og politikk. Mens de to først dreide seg om overordnete begreper som forteller oss noe om hva vi bør satse på og om sammenhengene mellom dem skal vi nå bli mere konkret om plan og metode. For når det kommer til stykket er det jo slik at veien fram mot måloppnåelse består av mange svært små skritt som vi må ta et om gangen. Den som vil hoppe fram til sluttmålet feiler alltid.

Men allerede her står vi overfor den største og viktigste beslutningen vi må fatte: Hva er sluttmålet vårt? Ja, det virker jo greit egentlig for det har vi formulert den gangen vi startet opp Vigrid i slutten av 1998. Og slik formulerte vi det den gangen:

Vigrid er et etnisk/religiøst fellesskap som vil utvikle et
Nordisk samfunn basert på Nordisk religion
og Nordiske verdi- og kulturnormer.

Denne formuleringen er fremdeles vår overordnete målsetting og gir et enkelt og greit bilde av hva vi vil. Alle forstår umiddelbart hva Vigrid står for og slik sett er den helt grei, men den sier oss intet om hvilke praktiske små skritt vi skal ta for å nå dit. Formuleringen sier oss heller intet om hvilke konkrete politiske saker vi skal legge vekt på ved stortingsvalget nå i september. Målsettingen er med andre ord et langsiktig siktepunkt som må deles opp i operasjonelle delmålsettinger. Når vi har de operasjonelle delmålene klare må vi legge en plan for hvert enkelt praktiske delmål, skaffe det nødvendige utstyret samt finansiering og sette igang.

Dette kalles på fagspråket å gjennoføre en hierarkisk mål-middel-analyse hvor man starter med sluttmålet og bryter det opp i delmål på lavere nivåer til vi er kommet ned på laveste nivå. Der nede snur vi og går tilbake mot toppen med de operasjonelle tiltakene. Har vi gjort dette riktig så blir det slik at når vi har nådd de nederste målene våre så fungerer de som midler for å nå målene på nivået over. En annen måte å si det på er:

"Topp til Bunn analyse - Bunn til Topp gjennomføring".

I den virkelige verden vi har operert i er ikke en slik prosess gjennomførbar i sin fulle bredde. Vi startet Vigrid formelt 1. januar 1999 og brukte noe over et år på å markedsføre selve ideen. I mai 2000 var vi så klare til å gjennomføre det vi mente var vårt viktigste satsingsområde: Utvikling av vår nordiske religion basert på seremonier. Utstyret var skaffet inn og seremoniene laget og vi var i gang.

Det viste seg å bli en knallsuksess og siden har vi gjennomført over 500 seremonier. På grunn av manglende ressurser har utviklingen på det området stoppet opp, men de som vil bli gjort skiri kan bare si fra så gjør vi det, men da må dere komme til oss siden vi ikke har råd til å reise til dere.

På den historiske fronten trengte vi en forening som kunne imøtegå de løgnene makthaverne bruker for å rettferdiggjøre sitt eget maktgrunnlag og hindre andre å fremme motstridende ideer. Vi skaffet oss etterhvert et omfattende bibliotek, som vi fremdeles har, og driver en historisk nettside med biblioteket som konkret kjerne. Dette er et praktisk tilbud til de som er historieinteresserte og vi håper mange vil benytte seg av det.

Denne virksomheten ble også en knallsuksess ved at studenter og elever for første gang fikk et alternativ til den politisk korrekte hjernevaskingen skoler og universiteter driver med. Vi tilbød oss å besvare spørsmål i forbindelse med oppgaver og fikk mange henvendelser. En del av disse er lagt ut på nettsidene våre. Den største æren fikk vi høsten 2005 da VG hadde følgende overskrift på 1. siden:

"Ungdommen tror mere på Vigrid enn på HoloCa$h".

Skoler og media har senere kjørt løgnkampanjer mot oss for å stoppe suksessen vår og har klart det så langt. Vi ønsker oss hjelp av kvalifiserte folk til å dra virksomheten i gang igjen, men med en liten vri.

På de to områdene vi har satset konkret og har hatt midler til å drive vrksomhet gjennom flere år kan vi altså vise til to knallsuksesser. Det er vi alene om i Norge på den patriotiske siden og det er vi stolte av. Veldig stolte. Begge disse to suksessene ligger på det metapolitiske området hvilket vil si at de ikke er en del av et politisk parti og dets innsats for å få stemmer ved valg.

Nå er tiden inne til å se på hvordan vi i Vigrid kan finne andre metapolitiske områder å satse på som vil ha en mer direkte effekt mot politisk partivirksomhet. Et politisk parti som vil ha suksess må springe ut av en metapolitisk bevegelse. Gjør den ikke det så vil den slite tungt og ikke helt forstå hvorfor den ikke lykkes.

Dette vil vi starte opp i vår neste artikkel og vi regner med at det lar seg gjøre uten at det går ut over den virksomheten vi allerede driver, men som en forlengelse av den. Vi er forsåvidt allerede igang i forbindelse med de artiklene vi la ut om begrepet Identitær satsing på våren i år. Området er både viktig og spennende og vi håper det vil engasjere riktig mange til debatter og utveksling av ideer og synspunkter. Til slutt skal det resultere i en operasjonell metapolitisk plan og et politisk program det kan arbeides konkret etter.