.:Vigrid Forsiden:.

Weimar-Tyskland: nøkkel til historisk forståelse

Såret tysk soldat må tigge på gaten

Vi lærte aldri noe minneverdig om Weimar-Tyskland på skolen. Og i dagens media er det sjeldent at emnet nevnes. For min egen del var det ikke før noen få år siden at jeg begynte å lese om Tyskland i mellomkrigstiden og utvikle en forståelse av saken. I denne artikkelen skal jeg ikke gi deg alle de juridiske, politiske og historiske detaljene forbundet med Weimar-Tyskland, men jeg gir deg de store poengene.

Vel, hva «vet» den menige mann om Weimar-Tyskland? Jo: det var «et demokrati;» av noen mystisk grunn hadde man en inflasjon bare forbigått av Zimbabwe; et-eller-annet med et traktat i Versailles og tysk tap av territorium; at det var en viss fattigdom; at det av noen mystisk grunn var mye antisemittisme, og at det var i Weimar-Tyskland at det tyske nazipartiet, NSDAP, ble formet og Hitler vant såpass mange tilhengere at han, på noe mystisk vis, ble Tysklands «diktator» ved begynnelsen av året 1933. That’s it, skulle jeg tro.

Frau Germania, Tysklands symbol, bundet til pålen etter Versailles-diktatet under Weimar-republikken

Vestlig media, akademia og utdanningssystem er styrt av jødiske interesser. Dette viser seg bl.a. i den populære fremstillingen av Weimar-Tyskland som «den snille demokratiske tiden» – og Det tredje riket, som vi kaller «Nazi-Tyskland» – egentlig et temmelig latterlig uttrykk; tenk deg om vi i dag kalte Norge «Demo-Norge» eller «Sosidemo-Norge» – ja, Det tredje riket, altså Tyskland under Hitlers nasjonalsosialistiske ledelse, blir konsekvent fremstilt som «den onde, brutale tiden.» Altså:

# Weimar-Tyskland 1918/19 – 1932: snilt, koselig, demokratisk – bare litt småplukk med fattigdom og antisemitter.
# Nazi-Tyskland 1933 – 1945: helvete på jord og et brutalt diktatur der alle var livredde for å bli gasset, særlig jødene som faktisk ble gasset – 6 millioner av dem.
# Weimar: fred og demokrati og harmoni (bare litt småplukk med fattigdom & sånn)
# Nazi: startet en krig mot hele resten av verden fullstendig uten grunn.

Omtrent slik presenteres det. Men her nedenfor er det visst noen som har en annen synsvinkel:

Jødene ødela Tyskland under Weimar-republikken

OK. Problemene med Weimar-Tyskland:

#1. Versailles-diktatet som feilaktig kalles «traktaten.» Dette var ikke en traktat, for tyskerne fikk ikke noe annet valg enn å akseptere diktatet som var blodig urettferdig mot tyskerne.

#2. Tyskland ble nektet å ha et skikkelig forsvar.

#3. Tyskland ble pålagt å betale «gjelden» for første verdenskrig: en astronomisk sum tyskerne hadde ingen som helst sjanse til å betale.

#4. Tyskland mistet en stor del av sitt territorium og alle sine kolonier. (Det riktige navnet er "oversjøiske beskyttelsesområder").

#5. Rettsvesen, media, bankvesen, politikk og kulturinstitusjoner var i prinsipp styrt og eid av jøder.

#6. Jødene tjente seg rike i Weimar-Tyskland mens vanlige tyskere sultet.

#7. Det rådde sensur i landet. Hitler ble i flere år nektet å holde taler offentlig.

#8. Nasjonen var preget av jøde-kommunistisk terrorisme. Noen fred rådde overhodet ikke i landet.

#9. Weimar-Tyskland var kanskje den mest degenererte nasjonen noensinne, og overgikk dagens Thailand hva angår prostitusjon og perversjon. Tyske mødre prostituerte seg sammen med sine døtre simpelthen for å få mat å spise. Bordell-eierne var ofte jøder.

#10. Media og kulturinstitusjoner hadde en anti-tysk politikk og «moderne» kunst og porno-noveller begynte å erstatte tradisjonell europeisk kunst og litteratur.

#11. Det var i Weimar-Tyskland at den særdeles destruktive Frankfurtskolen startet; en jødisk kulturmarxistisk tankesmie som til slutt kom til å forme så og si alle vestlige universiteter til det de er i dag: anti-hvite, anti-nasjonalistiske, anti-tradisjonelle og pro-jødiske institusjoner. «Politisk korrekthet» ble skapt av Frankfurtskolen. Likeså alle trender med «likestilling,» «frigjøring,» «multikultur,» osv. som står så utrolig sterkt i dag.

#12. Nasjonen var i prinsipp styrt av den internasjonale mega-rike jødiske finanseliten. De eide Tyskland og tyskerne. «Demokrati» betydde bare at du kunne stemme på den ene korrupte politikeren eller den andre. Det spilte ingen rolle hvem du stemte på, for alle var eid av den samme jødiske eliten. (Lyder dette kjent?) Hitler og NSDAP klarte dog ved et mirakel å forandre på dette og dermed ende Weimar-tiden og introdusere den tyske Storhetstiden som kalles Det Tredje Riket.

Finansjødene eide og styrte verdens finanser

God illustrasjon. Vi kan se likheter mellom Tyskland i 1927 og for eksempel Hellas og Spania i 2014: «Den snille» internasjonale makt- og pengeeliten ønsker å «hjelpe» alle land gjennom å holde dem som økonomiske slaver. At en bemerkelsesverdig stor andel av disse «snille globalistene» er jøder, er et faktum i dag akkurat som i 1927.

Altså, Weimar-tiden var forferdelig. Ikke for jødene som var den etniske gruppen det gikk best med i Weimar-Tyskland, og ikke for de landene som kunne tyne tyskerne for penger samt nyttiggjøre seg landområder de hadde stjålet fra dem i krigsoppgjøret, men for tyskerne var dette en forferdelig tid. Det var bare én tidsperiode som var verre i tysk historie, og det var perioden 1945-1950 da minst 10 millioner tyskere ble utryddet og alle tyskere mistet alle sine menneskerettigheter. Alle tyskere, kanskje med unntak av det fåtall som var villige til å forråde eget folk og bli okkupantenes lydige tjenere.

Det tyske folketallet gikk drastisk ned under Weimar-tiden. Årsaken var at tyskerne ikke ville sette nye barn til verden når de ikke hadde mat å gi dem. Arbeidsledigheten og nøden var enorm, likeså kriminalitet og korrupsjon av alle varianter. Etniske tyskere i Polen og Tsjekkoslovakia ble utsatt for etnisk rensning og rasisme. Hvilken rolle spilte det at du hadde 20 eller 30 politiske partier å stemme på, når ingen politiker var i stand til å endre på situasjonen?

Østerrikerne jubler ved innlemmelsen i Det Tyske Riket igjen

Grådige fabrikkeiere og jøde-kommunistiske agitatorer var i en tilsynelatende evig kamp; begge sidene uvillig til rimelige kompromisser, med det resultat at streiker og lockout var landeplager. Og mesteparten av alt overskudd som ble produsert på det ene eller andre området – gikk uansett til å nedbetale den evige «gjelden» (boten) for første verdenskrig. Denne ble aldri slettet selv om Hitler forsøkte. Som et ledd i avstraffelsen av tyskerne etter tapet i den 2. verdenskrig ble gjelden aktivert igjen og først den 3. oktober 2010 var siste del av gjelden betalt.

Grunnen til at jødemakten fremdeles hater Hitler og hans «Nazi-»Tyskland så intenst er enkel, og det er samme grunnen for at andre verdenskrig skjedde i Europa: Hitler sparket jødene ned fra sine maktposisjoner; han sparket ut banksterne; og han ga Tyskland tilbake til tyskerne. I 1938 inkorporerte han også Østerrike og Sudetenland i Riket – etter at omlag 99% av både de som bodde der, og i Tyskland, hadde stemt i favør av dette.

1933-1937: 6 millioner arbeidsledige fikk jobb; levestandarden økte drastisk og det gjorde også fødselsraten. Tyskerne hadde fått sin livsglede og fremtidstro tilbake. Kriminalitet var nesten ikke-eksisterende. Økonomien blomstret og det samme gjorde kulturlivet. Tyskland som første land i verden innførte universell betalt ferie (7-21 dager pr. år avhengig av alder, stilling), gode pensjonsordninger og rettigheter for arbeidere. Autobahn ble bygget, masse nye boliger ble bygget og folket fikk sine folkevogner. De kunne dra på ferie til andre land – i nybygde luksus-cruiseskip.

Mens resten av verden var rammet av en gedigen økonomisk krise, blomstret Tyskland. Akkurat som Tyskland i «de glade 20-årene» opplevde en forferdelig nød mens man hadde det temmelig bra i USA og England.

Adolf Hitler var med god grunn elsket av det tyske folk

De aller største poengene:

# Weimar-Tyskland var et jødisk diktatur der tyskernes lidelse var kolossal.

# Adolf Hitler ble valgt til Tysklands leder på demokratisk vis og han var Tysklands høyest elskede leder noensinne.

# Adolf Hitler og NSDAP ga tyskerne sin største og lykkeligste storhetstid noensinne. Minst 9 av 10 tyskere støttet Hitler og den nasjonalsosialistiske regjeringen. Dette er dokumentert på så mange måter, bl.a. gjennom folkeavstemningene 1933-1938.

# Makthaverne lyver til deg om Tysklands historie og alle «upassende» fakta sensureres vekk konsekvent.