.:Hovedsiden:.

Wafffen-SS Introduksjon

Waffen-SS er gått over i historien som verdens beste militære kamporganisasjon noensinne. Navnet lyser med en egen eventyrlig glans og forteller oss historien om frivillig offervilje og innsats langt utover det alminnelige. Men så var de som meldte seg til Waffen-SS heller ikke alminnelige. De var de beste og ble plukket ut etter SS sine generelle krav. I slutten av krigen forandret dette seg noe, men overalt hvor Waffen-SS meldte seg til kamp for Europas frihet på ærens blodige slagmark ble de fryktet av Europas fiender.

Ja, for det var mot Europas fiender de hadde meldt seg til kamp: I øst hadde den internasjonale jødedommen tatt makten og innført et redselsregime verden aldri før hadde sett. De kalte det bolsjevisme(kommunisme). Jeg kaller det folkemord på de russiske og baltiske folk. I vest hadde finans- og media-jødedommen makten. Og i midten reiste Tyskland seg til kamp for Europas nyordning og frigjøring fra det internasjonale jødeveldet.

Og over hele Europa meldte idealistisk ungdom seg til kamp i den første felles-europeiske hærstyrke noensinne. Til kamp for frihet og rettferd, for kone og barn, for fedrelandet og Europas fremtid. For deg og meg!

Det som skulle utvikle seg til Waffen-SS startet som en frivillig gruppe som skulle kunne beskytte NSDAP sine ledere mot kommunistpøbel og jødiske agitatorer. Gruppens navn var ”SS-Verfügungstruppe”. SS står for ”Schutz Staffel” som betyr ”støtteavdeling” mens Verfügungtruppe betyr at den var ”til rådighet" og kunne settes inn mot jødisk-ledete kommunistgrupper som ville styrte Adolf Hitlers demokratisk valgte regjering i 1933. Etter at denne trusselen var eliminert av de raske positive resultatene Hitler og nasjonalsosialistene oppnådde på alle felter av samfunnslivet ble gruppene omorganisert til en elite Gardeavdeling med ansvar for Hitlers personlige sikkerhet. Og en eliteavdeling ble det. Den beste. Under en Tigerpanzer fra Kursk-offensiven sommer 1943. Landkrigens vendepunkt.

Men før vi kommer så langt overtar Standartenführer Paul Hausser i 1934/35 opplæringen i Welfenschloss i Braunschweig av SS-offisersaspirantene. Dette var SS-skole nr. 2 etter legendariske Bad Tölz. Hausser er da 55 år gammel og setter fra nå av sitt preg på Waffen-SS som kanskje ingen annen.  Heltesoldatene elsker ham og kaller han ”Pappa” Hausser. Pussig nok var jeg også 55 år gammel da vi startet Vigrid med blant andre Waffen-SS som forbilde. Nå går det vel en stund før vi får vårt Welfenschloss i Norge, men drar vi lasset sammen så er vi nok snart et stykke på vei skal du se.

Mens Hitler og Tyskland bygger for fred og har en eventyrlig sosial utvikling som fremdeles er modell for hele verden, Norge også, vokser krigens truende skyer i horisonten. I 1933 erklærte den politiske internasjonale jødedommen Tyskland krig. Siden har de trappet krigen opp på alle fronter de har direkte kontroll over. Men den hvite mann vil fred så det går ennå en stund før jødene får manøvrert verden til den mest unødvendige og ødeleggende krig noensinne. Imens blomstrer Tyskland under Nasjonalsosialismen ledet av sin kjære Fører, Adolf Hitler, som i bunn og grunn bare er en mer vellykket form av den amerikanske New Deal. Ja, du visste kanskje ikke at den vanlige tysker nærmest forgudet Hitler for at han skaffet Tyskland ro, fred, velstand og rettferdighet etter Versailles-diktatet i 1919. Og idealistene i Waffen-SS trener for å trygge en varig fred i Europa.

Det ser for meg ut til at bildet er fra den tyske frigjøringen av Ukraina i 1941 hvor de tyske styrkene ble hilst velkommen som befriere fra det bolsjevikske massemordet på ca. 10 millioner ukrainere under bolsjevismen. Ukrainerne gikk , som også Balterrne, til forståelige hevnangrep på jøder som tyskerne stoppet dem i. Artig nok: I Ukraina regnes Vidkun Quisling som folkehelt og mange ukrainere har bildet hans på veggen sammen med ikonene sine.