.:Hovedsiden:.

Versailles-diktatet - Jødene programmerer Europa for Krig - Krigsskyld

Teksten på bildet over fritt oversatt: "Versailles-diktatet tok ikke bare vekk 13% av Tysklands landareale og 10% av befolkningen, men Tyskland måtte også gi fra seg alle sine kolonier. I tillegg ble landhæren begrenset til 100.000 mann, marinen til 15.000 mann og landet måtte betale enorme erstatninger til seiersmaktene i form av penger og varer. Industri og handel ble også pålagt store begrensninger. Det verste var likevel at Tyskland ble tvunget til å signere på at de alene var skyld i den 1. verdenskrig". Med dette hadde jødene som dominerte Versailles-konferansen lagt det nødvendige grunnlaget for en ny krig i Europa; - og alle visste det.

Dødens hånd underskriver Versailles-diktatet mens pestrotten snuser på papiret. En ny storkrig var programmert for å bane vei for JWO, Jødenes nye VerdensOrden.

Kartet over viser Tyskland etter samlingen i 1871 og de nåværende grensene etter at de allierte hadde stjålet det de ville i 1919 og 1945 med betegnelser på de tyske småstatene. Østerrike er også en del av det tyske riket og ble sammensluttet igjen i 1938 til befolkningens store jubel og skilt ut igjen i 1945. Bildet kan forstørres ved å fristille det og klikke på det.

Tyskland blir ekstremt ydmyket av fra venstre på bildet en fransk negersoldat, en amerikaner i midten og en jøde som behersker media til høyre. På kulen står det "Versailles". Til høyre er NSDAP sitt nye kraftige Tyskland klare til å bryte lenkene i sin frihetskamp mot JWO og jødenes herredømme over finans, politikk og media. Og det meste annet også. Denne frihetskampen er det vi i Vigrid kjemper videre i dag på vegne av alle frihetselskende folk, nasjoner og personer.

Forskjellige kart gir forskjellig informasjon. Lær deg kartene og informasjonen utenat for de er vesentlige for å forstå den tragedien som knuste Europas frihet gjennom 30-års-krigen for å knuse Tyskland fra 1914 til 1948. En krig som ble fremprovosert av og utkjempet for å sikre jødene deres etterlengtede verdensherredømme med den jødiske verdenskeiseren som troner i det nye Salomos tempel som frimurerne skal bygge for Herrefolket på tempelhøyden i Jerusalem. Kartet kan forstørres ved å fristille det og klikke på det.

Bildet er fra det tyske satirebladet Simplicissimus i 1923, altså 5 år etter at den 1. verdenskrig stoppet og de allierte fremdeles stjal hva de kunne fra Tyskland med Versailles-diktatet som grunnlag. Damen sier: "De trenger ikke noe visum" og henspeiler på de alliertes kvegtyveri fra et Tyskland som sultet og måtte importere mat. De allierte stjal en stor del av de tyske avlsdyrene. Rundt en million tyske småbarn sultet ihjel og mange tyskere måtte utvandre.

Stolt og modig har fru Germania grepet til sverdet da de allierte provoserte fram den 1. verdenskrig i 1914 med formål å knuse det nye, dynamiske og voksende Tyskland. Mot henne sto de undertrykkende kolonimaktene som siklet på de tyske kolonier og selv ikke klarte å konkurrere med Tyskland. Maleriet er av von Kaulbach og malt i august 1914.

Mot de verdensomspennende engelske, franske, russiske, italienske og amerikanske Imperiene og deres jødiske finansherrer ble det stolte, modige og frihetselskende tyske folk for lite og svakt og ble tvunget i kne etter 4 års enormt blodtap. Deretter ble det ydmyket på det groveste og tappet for mere blod.

Her er en oversikt over Imperiene som sto samlet mot Tyskland for å knuse dette dynamiske og livsbejaende folket. Kartet kan forstørres ved å fristille det og klikke på det.

Illustrasjonen over er fra det tyske bladet "Illustrierter Beobachter" og bærer budskapet: "Kolonimakten England, som undertrykker, lenker og pisker utallige folk og raser, er skyld i utbruddet av krigen". Det kan stå som budskap for både den 1. og 2. verdenskrig.

På den franske fanen står slagordet fra den franske revolusjon: "Frihet, Likhet, Brorskap". Mellom de to franske negersoldatene står en fransk "forbrødret" offiser mens en jøde som representant for det virkelige Herrefolket i Frankrike overvåker den raseblandete nasjonen. Merk avisen i lommen til jøden som symbol på jødenes kontroll med media. Budskapet til bildet: "Frankrike, som er degenert gjennom forbrødring med negrene og manipulert av jødene, bærer skylden for krigsutbruddet".

Nok en versjon av hvordan de allierte maktene herjet med Europas sterke senter for å knuse det for godt. Det klarte de forsåvidt også til slutt.

Etter over fire år med krig tiet våpnene ved frontene mens jødene bak kuppet i Russland fortsatte nedslaktingen av europeere og jødene som kontrollerte Vestmaktene sørget for at sult og elendighet i Tyskland reduserte befolkningen der gjennom matblokade og Versailles-diktat. Oversikten på bildet gjelder kun militære tap ved frontene. Bildet kan forstørres ved fristilling og klikk.

Over er et maleri av undertegnelsen av Versailles-diktatet. Den tyske delegasjonen fikk ikke delta ved forhandlingene, men ble holdt fanget på en eiendom noe unna. Da alt var ferdig ble de hentet og hadde ikke annet valg enn å signere. Tyskerne nærmest i bildet med Müller stående og Bell sittende.

En samtidig karikatur over de vestallierte som har gjort klar den franske hodekappingsmaskinen "Guilliotinen" for å kappe hodet av Tyskland ved hjelp av Versailles-diktatet.

Da Versailles-diktatet var underskrevet og gjort gjeldende var den nye verdenskrigen programmert. Tyskland var delt og ydmyket. Tyskerne i de stjålne landområdene ble herjet med, frastjålet land og eiendom og mange fordrevet eller drept.

Den stolte fru Germaina var ribbet for klær og sto halvnaken og bundet til skammens påle mens jødene og deres lakeistater hygget seg med byttet og gledet seg til neste slakterunde som de hadde gjort alt klart for skulle komme. Over ser vi fru Germania etter at Versailles-diktatet var signert.

Her er Adolf Hitler sin versjon av fru Germania som lenket til skammens påle. Sverdet ligger brukket på bakken ved siden av. Teksten lyder: "Nasjonalsosialismen vil frigjøre Tyskland fra løgnen om aleneskyld".

Ut av mørket trådte det en mann som mante det tyske folk til gjenreising og ble den mest populære og respekterte politiker og statsmann verden noensinne har opplevd å se. Fremtiden vil gjøre Adolf Hitler til en hellig mann og et nærmest religiøst dyrkingsobjekt. Det vet jødene og har satt alle krefter inn på å demonisere han og gjøre enhver positiv omtale av han straffbar. Nettopp deri ligger Hitlers fremtidige oppstig til religøst Totem for de kreftene som vil frigjøre oss fra den internasjonale jødedommens slaveri.

Den andre verdenskrig var Jødenes fortsettelseskrig! Aldri Glemme! - Aldri Tilgi!