.:Hovedsiden:.

"Vae Victis" i Tyskland og Serbia.

"Vae Victis" eller "Ve de overvunnete" sa kelter(?)kongen Brennus da han i år -387 erobret Roma og forlangte en høy løsesum for å trekke seg tilbake. I dag er det "den nye verdensorden" og deres støttespillere i FN og Nato som roper "Vae Victis" overfor de serbiske frihetskjemperne. I over 800 års sammenhengende frigjøringskamp kjempet serberne mot tyrkerne og deres jødiske og muslimske femtekolonne på Balkan.

Serbernes kamp gjelder ikke bare sin egen frihet. Deres heltemodige innsats er vel så mye en kamp for alle europeiske folk mot den asiatiske erobringen av vår verdensdel. Du har kanskje sett at den tyrkiske presidenten nylig var i Sarajevo og forsikret sine forbundsfeller om Tyrkias sterke støtte? Og hvem tror du finansierer de tusener av hellige krigere fra Midt-Østen som blir sendt inn i Kosovo og Bosnia for å voldta og drepe kristne serbere i serbernes eget land?

"Ve serberne" roper de sammen med sine beste støttespillere: Jew$A, NATO og president Clinton. Innenlands nyter Clinton massiv støtte fra den jødiskeide "desinformasjonsindustrien" også kalt "den frie presse". Den zionistiske lobby som skaffet president Clinton presidentvervet har fått sin belønning i form av et flertall jøder i nøkkelstillinger i den amerikanske administrasjonen. Resultatet ser vi i form av et Jew$A-dirigert folkemord på Irak og Serbia. Med FN og NATO som utøvende politisk og militær front. Talmud hersker og spillet fra 1930- og 40-årene gjentar seg. Og det hvite Europa dør.

Et ledd i den anti-europeiske koalisjonens taktikk er at serberne skal stilles for en såkalt krigsforbryterdomstol i "den Haag" i Nederland etter samme modell som "Nürnbergprosessen" i Tyskland etter den siste store masseslaktingen av hvite europeere. Churchill kalte det 30-årskrigen for å knuse Tyskland. Etter at den 2. Verdenskrigen var over og den jobben han hadde gjort for den politiske internasjonale jødedommen var ferdig uttalte han i et edru øyeblikk at "Vi har visst slaktet feil gris". Med det mente han at de burde knust kommunismen i Sovjetunionen i stedet for nasjonalsosialismen i Tyskland. Det kan derfor være interessant å se på hva slags behandling de overvunnete tyskerne fikk.

Omtrent halvparten av det tyske landområdet (av 1914) ble fratatt dem og den tyske befolkningen ble fordrevet eller drept. Landområdene er fremdeles okkupert. Over 17 millioner tyskere ble jaget fra sine egne hjem som helt fra oldtiden av hadde vært germansk bosettingsområde og som det heller ikke var noen konflikt over. Av disse ble flere millioner drept underveis.

Anført av blant annet den internasjonale jøden Ilja Ehrenburg gikk jødene og deres allierte sitt propaganda-apparat til felts mot tyskerne med hatefulle kampanjer om å drepe dem alle. Det amerikanske finansdepartementet, ved jøden Henry Morgenthau, la fram en plan om oppdelingen og avindustrialiseringen av Tyskland.

Man regnet da med at ytterligere 40 millioner tyskere ville sulte i hjel. Men det er vel rimelig når et folk er frekt nok til å ville kaste de jødiske utbytterne ut av landet sitt? I følge den amerikanske jøden Kaufmann sin plan skulle alle tyske menn kastreres. I europeisk historie er slikt uhørt, men det var ikke europeere som stod bak den bestialske krigføringen til de jødeallierte. Og der har du også grunnen til at tyskerne støttet Hitler lojalt til den siste bitre slutt. For første gang i europeisk historie i krig ble den ene parten ikke gitt noen mulighet til å slutte fred.

Høygradsfrimurer og deljøde president Roosevelt (Jew$A) krevde i Casablanca i februar 1943 betingelsesløs overgivelse (Unconditional Surrender). Det kostet millioner av hvite europeere på begge sider livet. Hvem tror du hadde interesse av en slik politikk? Jødedommen? - Ja, det tror faktisk jeg også. Store deler av tysk industri ble demontert og fjernet som krigsbytte. Landet ble delt og en tredjedel (av 1939) ble gitt bort til nabolandene. (Okkupert). I fire år ble Tyskland holdt på steinalderstadiet med millioner døde under trussel om sterilisering, men i stedet valgte okkupasjonsmakten å hjernevaske befolkningen. Etter at mange millioner tyskere og deres allierte ble drept etter mai 1945.

Over hele Tyskland ble det opprettet tusener av kontroll- og hjernevask- kontorer. Bare i amerikansk sone skal det ha vært 525 kontorer med til sammen 22.000 kontrollører og etterforskere. De holdt det gående i flere år og bannlyste flere hundre tusen tyskere med yrkesforbud. I tillegg ble det laget opplegg for å degermanisere befolkningen og i stedet lære dem opp til selvhatere. Opplegget drives intens videre fremdeles.

Det samme opplegget kjenner vi for øvrig også fra norsk skolevesen og media. Heldigvis for tyskerne kom den kalde krigen i 1949 og gjorde at okkupasjonsmaktene fikk bruk for dem igjen. Det pussige er at da NATO ble opprettet i 1949 var det nøyaktig en slik allianse Hitler hele tiden prøvde å få i stand mot den jødisk-kommunistiske folkemorderstaten som kaltes Sovjetunionen. Og som Waffen-SS var opprettet for å bekjempe. Hitler hadde med andre ord rett og var forutseende på det punktet.

Artig, ikke sant, at i likhet med med begreper som naturvern, syketrygd og en solidarisk fordelingspolitikk er også NATO hentet fra Hitlers idèverden. Men ikke det NATO som i dag er et lydig mordapparat for Den Nye Verdensorden. Også kalt ZOG. Til sammen, i de 4 første årene etter krigen, regner man med at det i seierherrenes dødsleirer ble myrdet flere millioner tyskere uten at noen krigsforbrytelser var bevist. Av sult, skyting, overanstrengelser, pisking og så videre. Altså etter at krigen var slutt.

Vondt for å tro det? Da Feltmarskalk Paulus overga seg med 90.000 mann i 1943 ble han garantert at de skulle behandles etter Geneve-konvensjonens regler. Noe som forøvrig er en selvfølge. Av dem kom kun 5.000 tilbake til Tyskland. De siste i 1955. Joda, du leste riktig. 10 år etter krigens slutt. Alle de andre ble drept. Og dette er bare ett eksempel. Amerikanerne myrdet over en og en halv million fanger i sine konsentrasjonsleire. Så hvis du trodde at krigen virkelig sluttet i 1945 så er det altså feil.

Egentlig var det da den startet for alvor. Hvis det da ikke skal kalles den jødeallierte sidens fredsmyrderier. Hvorfor var det slik? Enkelt og greit. Så lenge Tysklands hær var i stand til å forsvare seg var de jødeallierte redde for represalier. Da Tyskland lå knust og avvæpnet i mai 1945 var det ikke lenger noen som kunne beskytte det tyske folket mot myrderiene. Det tyske folkets vernemakt (Wehrmacht) var utslettet. Og vips: Fritt fram. Stjel, voldta og myrd så mye dere lyster.

Hvis du lurer på hvorfor jeg ikke kaller de jødeallierte bare de allierte så er forklaringen enkel: For det første var det den internasjonale jødedommen som erklærte krigen i 1933 og for det andre var det flere europeiske nasjoner som kjempet med eller støttet Tyskland enn det var på jødenes side. (Kommer litt an på hvordan du regner). Man har faktisk bedre dekning for å kalle den tyske siden for de europeiske allierte som kjempet mot jødestyrt marxisme og finanskapitalisme.

I tillegg kommer nærmere en million soldater i Waffen-SS. Verdens beste soldater. Blant dem rundt 10.000 (titusen) frivillige nordmenn som slåss for de europeiske folks eksistens i vår til da største frihetskamp. Langt flere enn de nordmenn som slåss som aktive soldater på den jødeallierte siden. I dag burde faktisk de tidligere Milorg-folkene tie om den innsatsen de utførte som den politiske internasjonale jødedommens nyttige idioter og heller be den norske patriotiske ungdommen om unnskyldning for at de var med på å legge grunnlaget for dagens fortvilte situasjon ved fullstendig å knuse det hvite og rasebevisste Europa. De bærer en vesentlig del av ansvaret for den. Den militære selvstendighetskampen fortsatte for øvrig helt til 1954 i Litauen før de siste frihetskjemperne ble drept av de jødiske makthaverne i Sovjetunionen.

Den maktpolitisk organiserte jødedommen fortsetter for øvrig sin form for krigføring ennå mot vårt germanske folk. De øker faktisk på for tiden. De er vel redde for å miste publisitet og pengene våre når den siste krigsdeltager snart er død. Derfor kjører de nå hardt på den germanske arveskylden. Nei, lynsjingen av nøkkelpersonell i Det Tredje Riket i Nürnberg var ikke nok. Hva har så jødene med Nürnberg-lynsjingene eller den Haag-prossesser å gjøre?

Jødene utøvde en dominerende innflytelse under myrdingen av tyskere etter krigen og du kan jo gjette hva slags maktpolitisk sekt den første hoveddommeren i lynsjeprossessen mot Serbia i den Haag tilhørte. Riktig. Det var en jøde ved navn Goldstein fra ANC`s og Mandelas Sør-Afrika hvor han sitter i høyeste"rett". Mime må vite om han dømte dem som ga ordre til massedrapene med "Mandela-ringen"?

Mandela-ringen er et bildekk som tres over offeret, fylles med bensin og tennes på. Minst 8.000 mann ble myrdet av ANC de siste årene på denne måten. Det skulle undre meg om han har dømt noen av dem som ga ordrene. Det er nok mer trolig at han spiser pampemiddager sammen med dem.

"Ve de politisk ukorrekte serberne". Nå lurer du kanskje på om det er dekning for å omtale Nürnberg-"prossessene" på en så negativ måte som her. Den mest negative og saklige nedsablingen av de parodiske"retts"-oppgjørene med hensikt å drepe tyske ledere etter krigen er faktisk gitt av amerikanske Senats-komiteer. Men la oss se på et praktisk eksempel. Siden jeg oppholder meg i Belgia (da artikkelen ble skrevet) velger jeg en med bakgrunn i lokale hendelser:

I september 1944 stoppet de allierte sin fremrykning ved den tyske Siegfried-linjen og krigen gikk i stå. Hitler så da sin store sjanse til å splitte de engelske troppene i Nederland fra de amerikanske i Belgia og Frankrike ved å kjøre en angreps-kolonne fram til Antwerpen som var invadørenes viktigste krigshavn. Deretter håpet han å inngå en anti-kommunistisk allianse med Churchill. På tross av at han visste at Churchill var lakei for de samme grunnleggende kreftene som sto bak sovjet-bolsjevismen. Noe som viser bedre enn noe annet Hitler`s naive tro på det gode og rasjonelle i menneskene. Selv folk som har solgt seg til vår felles dødsfiende for 150.000 pund sterling trodde han på. Helt utrolig. Han hadde kommet lenger med å tro på Gud(Odin). Altså en rent politisk motivert offensiv. Militært sett var det som å satse formuen sin på å trekke spar-ess fra en kortstokk med bind for øynene.

Men siden president Roosevelts krav om betingelsesløs overgivelse sammen med Lindemann-, Kaufmann-, Nizer- og Morgenthau-planene var ensbetydende med utslettelse var det verdt å prøve. (Alle 4 var jøder og krøplingen Roosevelt var av jødisk ætt).

Den 16. desember 1944 angriper tyskerne med det de har skrapt sammen. 80.000 mann med en del panzere og artilleri. Bak dem stod ytterligere 80.000 mann som skulle følge opp etter hvert. Flydekning manglet helt og mannskapene var på forhånd slitne og hadde lite mat. Kvaliteten varierte fra erfarne Waffen-SS eliteavdelinger til ferskt oppsatte hjemmeverns-styrker (Volksgrenaderer) i tenårene. Som for øvrig kjempet glimrende. Bensin til panzerne hadde de nærmest ikke. Ja, utrolig, men sant.

Mot dem stod 80.000 amerikanere i godt utbygde forsvarsstillinger i 1. linje og ventet på angrepet. I de bakre stillingene og flankene stod til sammen et par millioner jødeallierte tropper. Disse troppene hadde topp utstyr og forpleining samt fullt herredømme i luften. I tillegg var ansvarlig US-general Omar Bradley forberedt og ventet angrepet. I november fikk han melding om at 5. og 6. Waffen-SS panserarmè under Sepp Dietrich gikk i stilling på Ardennerfronten.

Bradley uttalte da: "Det skulle glede meg om tyskerne gikk til motangrep. Skulle de tørre å komme ut av hulene sine for å måle seg med oss skal vi drepe så mange vi kan av dem på kort tid.".

16.desember 1944 kl. 04.30 kom de. Men dessverre for tyskerne (og oss) gikk det tregt. Panzer og andre kjøretøyer ble stående fast i mudderet og på veier som var nærmest bunnløse av søle eller isglatte. Det hadde regnet i flere dager som så hadde gått over i snø og kulde, men ingen tele i bakken. Alle problemer til tross: Tyskerne skar gjennom de amerikanske stillingene som varm kniv i smør. Den 106. US-infanteridivisjonen på 17.000 mann med det beste utstyret som kunne skaffes gikk raskt i oppløsning der de lå i godt utbygde stillinger i Schnee-Eifel. Divisjonen gikk så fort og fullstendig til grunne at det regnes som det verste og flaueste tapet i USA`s krigshistorie.

Og det var ikke Tiger-panzerne og de guddommelige heltene i Waffen-SS som slo dem. Nei, det var 18. Volksgrenaderdivisjon (hjemmevern). 16-18-åringer til fots som i vintermørket snek seg kamuflasjekledde mellom trærne og engasjerte dem i kamp. De omringet dem og angrep dem fra siden og bakfra. De amerikanske offiserene mistet kontakten med troppene sine som prøvde å trekke seg tilbake. Disiplinen var nå, etter kun et døgns kamp, så lav på amerikansk side at de begynte å skyte på hverandre.

2. US-bataljon ledet av oberst Puett hadde hatt det hardt, men var kommet frem til landsbyen Schoenberg hvor de oppdager en stor troppekonsentrasjon i utkanten av tettstedet. Uten å undersøke nærmere og full av revansjelyst åpner de ild mot "tyskerne". Automatgevær-salvene hamrer inn i "fienden" som lider store tap før de overgir seg. Stor er overraskelsen når de oppdager at de har slaktet sine egne slitne kolleger fra 422. kompani som har tatt seg en hvilepause i flukten. Etter hvert som tapsmeldingene kom inn til de amerikanske stabshovedkvarterene brøt flere offiserer sammen og måtte skiftes ut. Dette skjedde blant annet den erfarne general Jones for 106. US-divisjon.

Kampmoralen var nå så lav på amerikansk side at hele fronten vaklet. De første linjene var allerede forlatt eller hadde overgitt seg. Tyskerne på sin side var fysisk slitne, sultne og manglet søvn, men de hadde tillit til seg selv, sine kamerater og offiserer. Og de visste at de hadde retten på sin side. Den samme guddommelige og evige retten til et hvitt og Nordisk hjemland som vi i Vigrid kjemper for i dag. Og som Napoleon sa: "Moral står til fysikk og utstyr som 3:1." Og de tyske og deres allierte europeiske frihetskjempere hadde moralen på sin side.

Og 106. US- divisjon gikk fullstendig til grunne: Av de 17.000 mann som 16. desember lå klar i suverene forsvarsstillinger kom kun noen få hundre tilbake til sine egne stillinger. Resten ble tatt til fange eller drept i kamp med tyskerne eller hverandre. Amerikanerne lot også sårede ligge igjen i snøen når de trakk seg tilbake. Uhørt. Hva sa så de amerikanske krigsfangene? De fleste ga utrykk for at det ikke var deres krig. De hadde egentlig ingen ide om hva de hadde der å gjøre.

I Belgia hadde de opplevd at de selv måtte gi av egne matrasjoner til belgierne fordi den "frigjorte" regjeringen i Brüssel ville sulte dem i hjel. Hvorfor? Jo, fordi de med rette så på tyskerne som befriere. Og hva hadde egentlig de amerikanske soldatene der å gjøre? Den internasjonale jødedommen erklærte Tyskland krig i 1933 og nå måtte igjen hvite amerikanske ungdommer dø for interesser som i grunnen var de motsatte av deres egne. Som under den amerikanske borgerkrigen og den 1. Verdenskrig. (Se artikkelen om Palestina og Balfour-erklæringen).

Dette visste de høyere amerikanske offiserene. De visste også at selv verdens beste utstyr ikke hjelper når soldatene selv ikke har noen god sak å slåss for og ved selvsyn ser at motparten er unge europeiske menn og gutter helt like dem selv.

Ungdommer som selv i hard motgang og etter mye juling viser opp en moralsk tro på sin egen sak som de selv aldri har hatt. Som de amerikanske militære selv sier det: "Vi har alltid satset på at vi har total materiell overlegenhet slik at soldatenes manglende tro og moral ikke skal gi seg utslag." De lærte den samme leksen igjen i Vietnam. På tross av total materiell overlegenhet tapte de på dårlig moral.

I Ardennerslaget gjorde skydekket at amerikanerne ikke fikk utnytte det totale luftherredømmet sitt. Resultat: Et begynnende sammenbrudd på bred front. Muligheten for at "Wacht am Rhein" som var det tyske kodenavnet på offensiven skulle ende med tysk triumf var plutselig tilstede. Den jødeallierte overkommandoen måtte tenke raskt. Her var gode råd dyre. Bokstavlig talt. Utstyr hadde de nok av. Mer var derfor ikke noe poeng. Skydekket klarte de ikke å fjerne slik at bombearmadaene på flere tusen fly ikke slapp til.

Problemet var moralsk. Da måtte også løsningen ligge på det moralske planet. Det var ikke tid til ytterligere hjernevask for å få troppene til å tro på noen god sak. Den hadde de uansett ikke. Positiv moralitet tar tid å bygge opp. Og for at den skal vare må den hvile på et godt grunnlag. Dessuten hadde soldatene selv sett hvor løgnaktig denne propagandaen var.

Kun en løsning gjenstod: Hat- kampanje i beste talmudske jødestil. Ilja Ehrenburg hadde vist hvordan. Den internasjonale jøden som over radio var blitt verdenskjent med sine hat og drep kampanjer. Konklusjon: De tyske soldatene må framstilles som hensynsløse hunniske mordere. Tyrkmongolene som herjet Europa for 1600 år siden. At det var nettopp germanerne som til slutt nedkjempet tyrkmongolene (hunnerne) var en bagatell de jødeallierte propagandistene ikke brød seg om. Det var bare å pumpe på gjennom propaganda-apparatet. Den gang som i dag.

Men generell hatkampanje ble ikke vurdert som tilstrekkelig. Nei, den måtte gjøres spesiell slik at de amerikanske soldatenes hat ville bli personlig vekket. Siden de jødeallierte soldatenes hjem lå på den andre siden av kloden måtte man trekke på soldatene selv. Altså at tyske soldater drepte og mishandlet uvæpnete amerikanske soldater som hadde overgitt seg. Noe som for øvrig var et varemerke for de jødeallierte styrkene. Overalt.

Samtidig klarte propagandaløgnerne å trekke myrdingen av amerikanske sivile inn i bildet også. Dette kunststykket gikk ved å sammenligne "Wacht am Rhein" med bombingen av Pearl Harbour av japsene 3 år tidligere. Et angrep som var bevisst provosert av president Roosevelt og hans jødiske bakmenn og som de visste om på forhånd. Det var derfor det ikke var et eneste moderne hangarskip igjen i flåtebasen. Kun gamle slagskip. Og de var jo umoderne likevel. Og noen hvite ariske soldater i tillegg så jo klikken rundt høygradsfrimureren Roosevelt sikkert på som en ren bonus likevel.

Ja, hadde ikke løgnene hatt så alvorlige følger hadde det bare vært til å le av. Allerede på ettermiddagen den 17. desember kjørte de jødeallierte militærmyndighetene hatkampanjen ut over "Radio Calais" til hele Vestfronten og Tyskland: Skyt ned tyskere som overgir seg. Særlig alle med de stolte Waffen-SS-runene på kraven. Den ordren var for øvrig gitt og fulgt før av de allierte. Hvite flagg eller røde kors-merker og -flagg er ingenting å bry seg om. Drep, drep og drep var budskapet. Amerikanske offiserer i 328. US-regiment ga også ut ordren skriftlig videre.

Langs hele fronten ble tyske soldater som ville overgi seg myrdet. Flokker som alt var tatt til fange ble drevet ut av syne for lokalbefolkningen og skutt ned uten nåde. Selv de amerikanske toppgeneralene godkjente nedslaktingen av tyske krigsfanger og håpet at de skulle klare å holde det skjult fra offentligheten.

Vil du ha eksempler? I Chenogne var det kjempet hardt og kjelleren til familien Bernotte fungerte som sykehus for sårete tyskere. Etter hvert ble kjelleren så full av sårede at de valgte å overgi seg. Først går en tysker opp med et hvitt flagg sammen med en belgier. Tyskeren med det hvite flagget blir skutt rett ned og ruller tilbake nedover trappen. Deretter ble belgierne jaget vekk og de 21 sårede tyske soldatene myrdet. Fra et annet hus kom tyskere ut med hendene over hodet mens sykepleieren gikk foran med et røde kors flagg. Alle ble skutt rett ned.

Da de siste 60 tyske soldatene som hadde forsvart landsbyen overga seg ble de ført over en åskam hvor de ble stilt på rekke og drept. "Bragden" ble utført av 11. US-armored Division. Hva sa US toppgeneral Patton? Den 4. januar skriver Patton i sin krigsdagbok: "Den 11. US armored division har utført en del meget alvorlige handlinger som jeg håper aldri blir offentlig kjent."

Har du hørt at jødeallierte offiserer er stilt for krigsrett for budd på Geneve-konvensjonen under "Nürnberg-prossesene mot krigsforbrytere"? Nei, det har ikke jeg heller. Nei, lynsjeorgier er de Talmud-troende seierherrenes festmåltid. Den tyske armè kjempet som helhet en uendelig meget renere krig med mindre og færre overtredelser av krigskonvensjonene enn noen av sine motstandere. Uten unntak.

Nå tror du kansje at det er jeg som finner på ord som lynsjeorgie for å stille jødene og deres allierte i et dårlig lys? Nei, betegnelsen er den som US-høyesterettsdommer Elliott ga dem etter krigen og han visste hva han snakket om. Han så på massedrapene av tyskere i de såkalte "Nürnberg-prosessene" som en skam for det hvite USA.

Men for å rettferdiggjøre mordene på tyske krigsfanger måtte den jødeallierte overkommandoen ha en syndebukk: De valgte Waffen-SS Sturmbannführer Joachim Peiper. En av krigens beste og høyest dekorerte frontsoldater. En grunn måtte de også finne. Hele området var fullt av amerikanske soldater som hadde kastet fra seg geværene sine og flyktet fra tyskerne. En gruppe på tre slike halvfrosne, forstyrrete og gråtende stakkarer hadde overlevd og flyktet etter kampene ved veikrysset i Baugnez.

De vaklet inn i US-stabshovedkvarteret i Malmedy som fikk det de ville. Nå tar vi Peiper og Waffen-SS. For de av dere som ikke vet hva Waffen-SS står for kan jeg nevne at SS betyr Schuts Staffel eller beskyttelsesstyrker. Det var en regulær hærstyrke underlagt den tyske hærs (Wehrmacht) overkommando. Det som skilte dem var at mange av dem var frivillige, bar andre uniformer og hadde andre titler. De talte i løpet av krigen nærmere en million mann fra de fleste europeiske land. Det var også indiske og arabiske enheter. Rundt 10.000 av disse evige heltene i den europeiske frigjøringskampen mot den politiske internasjonale jødedommens utbytting og folkemord var nordmenn.

De ble regnet som krigens absolutt beste soldater og var fryktet og respektert av sine motstandere på alle frontavsnitt for sin tapperhet, ridderlighet og sitt kameratskap i kamp. Der gjaldt det: "En for alle og alle for en".

Hva var det så som skjedde ved veikrysset på Baugnez den 17. desember 1944. Jo, her er det som skjedde og som alle er enige om: Midt i virvaret av flyktende amerikanere med og uten våpen, amerikanske styrker på vei mot fronten som forsterkninger og helt ordinære troppetransporter som ikke hadde noe spesielt med "Wacht am Rhein"- offensiven å gjøre kommer en panzerkolonne fra Waffen-SS. Inne i panzerne sitter elitesoldatene klare til å åpne ild på første varsel.

De vet at de har brutt gjennom og at amerikanerne er rundt dem overalt. Bak hvert hjørne og hver sving kan det skjule seg en veisperring eller et bakhold. De raser ut av skogen på en smal bygdevei, og se: Til venstre for dem på en parallellvei like ved kjører en amerikansk lastebilkolonne på 10-15 biler i sakte fart i motsatt retning, men helt parallellt slik at de har bredsiden til.

I de tyske panzerne går alarmen; de effektive 75 millimeter panserkanonene svinger i retning av lastebilene og gir ild. Øyeblikkelig eksploderer de fremste bilene i kolonnen som blir stående stille. De fem tyske panzerne gir ild med alt de har av kanoner og maskingeværer og går til angrep i spredt orden for å dekke hele kolonnen.

Enkelte amerikanere besvarer ilden med automatgevær og prøver å få mitraljøsene i gang. Det rekker de ikke. Noen av dem klarer å komme ut av bilene og havner på et jorde hvor de meies ned. Enkelte kommer unna i forvirringen. Noen går i dekning i grøftekanten og besvarer ilden med håndvåpen. Tappert, men nytteløst. De fleste fikk ikke med seg geværene ut av lastebilene før de begynte å brenne. En av Panzerne går opp i flanken på amerikanerne og beskyter grøften med mitraljøse. Etter kort tid overgir de overlevende amerikanerne seg. Det var ikke mange. På jordet i le for lastebilene ligger likene strødd. Mange av lastebilene står i brann med døde og sårede soldater oppi. Et sant inferno. Det var hva man kaller rått parti. Men fair.

De amerikanerne som overga seg ble satt i et par lastebiler som kunne brukes og sendt til nærmeste landsby på tyske hender; hvor de også kom fram. Den tyske panzerkolonnen fortsatte fremmarsjen mot vest. I veikrysset ved Baugnez ble de døde amerikanerne fra US 285. feltartillerienhet og deres utbrente lastebiler igjen som tause vitner om en av krigens mange tragedier.

De døde lå der de var falt. Enkeltvis eller i små klynger utover jordet eller i grøftekanten hvor de hadde søkt ly. For de døde hadde ingen mer tid. Valkyriene hadde hentet de av amerikanerne som hadde dødd mens de kjempet som sanne germanere. (Om man da kan si det om jødeallierte nyttige idioter). Men pytt. Vår gud Odin er ingen smålig asiatisk stamme-kremmer som i hevngjerrighet preker om generasjonenes arveskyld. Og han viste sin mildhet ved å la slagmarken bli dekket av et hvitt lik-klede. Snøen falt stille ned og i løpet av dagen var det hvitt overalt.

Og der lå amerikanerne dypfrosset til egne styrker en måned senere igjen ble herrer i området. Da kom en spesial propaganda-avdeling som gikk over området. Først da de var ferdige med sin jobb fikk begravelsesavdeling 320. US service-kompani med negersoldater slippe til og ta seg av dem. Dette var en svært underlig praksis som US-løytnant Thomas Stack (neger) reagerte på: "Da vi fikk slippe til i området var propaganda-avdelingen og fotografene allerede vekk. Neste dag var de likene vi hadde funnet første dag kjørt vekk før vi kom tilbake. Jeg burde festet mer oppmerksomhet på det som skjedde, men hadde nok med mitt eget arbeide. Jeg kan derfor dessverre ikke opplyse om hvilken propaganda-avdeling som var tilstede eller hva de egentlig gjorde der. Da vi fikk slippe til var de døde soldatene våpenløse."

Dermed var de første forberedelsene til en "krigsrettsak" ferdige. Over Radio Calais ble den 17. desember kjørt i gang en voldsom propagandakampanje over hele vestfronten og Tyskland med påstand om at Waffen-SS hadde ordre om ikke å ta fanger og at et antall amerikanske krigsfanger var skutt på et jorde ved Baugnez-krysset. Det samme stedet hvor den nevnte trefningen hadde funnet sted.

Og her forlater vi "Wacht am Rhein" og går ca. et år fram i tid og ser på hvordan de jødeallierte gjennomførte "krigsrettsaken" mot Peiper og hans menn. Peiper var i mellomtiden forfremmet til Standartenführer og tildelt sverdene til Ridderkorset med eikeløv som han hadde fra før. Vigrid gratulerer!

I løpet av høsten 1945 og vinteren 1946 samler amerikanerne sammen 74 tyske krigsfanger fra 6. Waffen-SS panzerarmè med lederen og krigshelten SS-Oberstgruppenführer Sepp Dietrich i spissen. Påstand: Brudd på Geneve-konvensjonens bestemmelser ved å skyte eller å gi ordre til å skyte soldater som har overgitt seg. I januar 1945 ble det funnet og registrert enten 40 eller 60 lik etter trefningen i veikrysset. Amerikanerne har her selv flere forskjellige versjoner på tross av at hvert lik ble merket med et nummerskilt.

Hvis du nå forventer en klar og presis framstilling av hva de jødeallierte amerikanerne beskylder Waffen-SS soldatene for så er saken den at noe slikt ikke eksisterer. I utgangspunktet blir tyskerne beskyldt for å ha samlet amerikanere som overga seg for å så skyte dem. Men hvor ble det det i så fall av likene fra trefningen? Jeg er ikke den første som har interessert meg for justismordet på Oberstgruppenführer Dietrich og hans menn.

Den nederlandske læreren og historikeren Cuppens brukte i 11 år all sin ledige tid på å rydde opp i rotet. Han gjorde en meget grundig jobb i samarbeid med amerikanske militærmyndigheter og veteraner fra trefningen. Han samtalte også med enkelte tyske veteraner. I 1989 ga han ut en omfattende bok over hendelsen uten å kunne gi en annen konklusjon enn at det hadde vært en trefning i området. Alt annet forble uklart med motstridende vitneprov.

US-soldat Mattera følger opp "Radio Calais"-propagandaen i beste stil med å påstå at Sepp Dietrich spankulerte i ridestøvler og ga ordre om å skyte alle de amerikanske fangene mens Joachim Peiper skjøt på blink med pistol. Ingen av de to tyske offiserene var der i det hele tatt, men når propagandaapparatet skal smøres er det ingen vits å vise måtehold. Dietrich var i kommandobunkeren sin i Tyskland mens Peiper fulgte en annen rute med sin panserspiss. Min mening er ikke å gjøre narr av tullingen Mattera eller andre amerikanske soldater som slåss i en fremmed verdensdel som nyttige idioter for jødiske interesser uten å riktig forstå meningen med det hele.

De blir trukket inn som uskyldige brikker i et ondskapsfullt propagandaspill dirigert av mennesker de aldri har møtt og som de har lite til felles med. Snarere tvert imot. Mattera sin bevisste løgn har gått sin gang i pressen i USA og er med på å forme den vestlige opinion i synet på den tyske krigsinnsatsen. Og det tyske folk i sin alminnelighet. Med bakgrunn i slike og lignende "vitneprov" ble tyskerne anklagd og dømt.

Men hva sier så tyskerne selv? Ingen av de tyskerne som var i området og ble stilt for "retten" kjente til at amerikanske krigsfanger var blitt drept. Men hvordan kunne da de jødiske forhørerne legge fram den ene "bekjennelsen" etter den andre? La oss høre noen av tyskerne fortelle sine historier:

Vi gir ordet til Waffen-SS soldat Hans Hillig: "Etter at kampene i 1945 var over ble jeg først plassert i amerikanske konsentrasjonsleire. Amerikanerne ga oss så godt som ingenting å spise, men de torturerte oss i det minste ikke. Det var tydeligvis meningen at vi skulle sulte i hjel. Leirene det handler om er de amerikanske konsentrasjons- og døds-leirene for tyske krigsfanger i Rhindalen etter krigsslutt i mai 1945. 1,5 millioner tyskere ble myrdet ifølge Bacque. Vigrid har selvfølgelig boken på engelsk.

Etter et alvorlig tilfelle av gulsott ble jeg (Hans Hillig) overført til en leir i Montabur i fransk okkupert sektor. Deretter gikk veien til Bad Kreuznach. Hver natt kom franske bander inn i leiren og stilte oss på rekke. Så ble vi slått og sparket til de ikke gad mer. Mange ble skadet og av og til døde noen . Etter en tid ble vi fraktet til en leir i selve Frankrike. Under reisen på 3 døgn fikk vi verken mat eller drikke. Endelig kom vi til leiren i Le Mans. Dagsmenyen bestod av en skive brød og et krus med løksuppe. I denne perioden døde mange av oss av sult.

Heldigvis ble den franske konsentrasjonsleiren en dag inspisert av det sveitsiske Røde Kors. Takket være dem lever jeg i dag. Jeg hadde ikke overlevd 3 dager til. Vi ble så, i februar 1946, overført til en amerikansk leir ved Le Havre hvor vi for første gang ble behandlet i henhold til Geneve-konvensjonens regler. Den 5. mars ble jeg sendt videre til Schwäbisch Hall i Tyskland hvor en brutal jødisk forhører ved navn Thon ville ha meg til å innrømme krigsforbrytelser jeg ikke engang hadde hørt om. Etter alt jeg hadde vært gjennom det siste året som krigsfange var det ikke så mye de jødiske torturistene i amerikanske uniformer kunne skremme meg med.

Ja, ordentlig amerikanere var de ikke selv om sadistene nylig var utstyrt med amerikanske pass. Det eneste jeg til slutt kunne si var at om de så slo meg død kom jeg ikke til å innrømme noe jeg ikke hadde gjort." Så langt Hans Hillig. Og det var bare et utdrag.

Men de jødiske torturistene fikk sine "bekjennelser". Bekjennelser som samtlige siden ble trukket tilbake og deretter kjent ugyldige av en US-senatskomite i 1949.

La oss høre hva Waffen-SS Hauptführer Hans Siptrott har å si om "forhørs"-metodene som ble brukt: "Før hvert forhør fikk vi en svart pose tredd over hodet og snørt igjen i halsen. Den ble rykket av oss når forhørene begynte. Fra nabocellene hørte jeg skrik fra kamerater som ble torturert av de jødiske sadistene. Dag etter dag ble jeg vist "bekjennelser" fra unge soldater som ble lovet frihet hvis de tilsto eller anga andre. En av de truslene som ble brukt var å frata foreldrene og familien rasjoneringskortene slik at de ville sulte i hjel. De som hadde familie i sovjetisk sektor ble truet med at sovjeterne nok skulle vite å ta seg av familien hvis de ikke undertegnet en eller annen tilståelse eller angivelse. Jeg hadde ingenting å tilstå så en dag måtte jeg kle av meg og legge meg på brisken min etter å ha lukket vinduet. Deretter hørte jeg en hvislende lyd fra døren hvor de sendte gass inn gjennom luken. Etter noen sekunder mistet jeg bevisstheten. Dette skjedde flere dager etter hverandre og etter hvert minsket effekten.

Jeg husker at jeg ble forhørt, men ikke hva jeg sa. Deretter organiserte de en skinnprosess hvor to av forhørerne spilte anklagere, en spilte forsvarer og en dommer. På et bord lå en svart duk hvor det stod et kors og et brennende stearinlys. Deretter leste de opp "bekjennelser" fra andre fanger som hadde utpekt meg som skyldig i mord. Til slutt ble jeg dømt til døden ved kveling og slept inn i nabocellen hvor jeg fikk den svarte posen uten pustehull over hodet. Denne gangen ble tauet rundt halsen strammet så hardt at jeg etter kort tid mistet bevisstheten.

Da jeg kom til meg selv lå jeg i cellen min. Halsen min var nå så ødelagt at jeg siden har mottatt en skadeerstatning for mishandlingen. Tre dager etter begikk en ung gutt i nabocellen min selvmord. Han holdt ikke lenger ut den grusomme torturen han ble utsatt for av de "amerikanske" (les jødiske) sadistene." Så langt Hans Siptrott.

Waffen-SS soldat Arvin Freimuth var 16 år gammel da han ikke fikk lov til å leve lenger. Etter å ha blitt mishandlet hinsides enhver fatteevne fordi de jødeallierte "amerikanerne" trengte en unnskyldning for å ha myrdet hundrevis av tyske krigsfanger i Ardenner-slaget (kanskje tusener) et år tidligere, ble han hengt i cellen sin til han var død. En helt til tok plass ved langbordene i Valhall. Vi sees nok snart, Arvin. Men mishandlingen sluttet ikke. En annen tysk tenåring, Waffen-SS soldat Heinz Philipp, som nektet å vitne falsk mot kameratene sine ble torturert så stygt og raffinert at han ble sinnsyk og måtte sperres inne på et asyl. En panzer-sjåfør fikk brukket kravebenet og måtte gå tre månder før han fikk legehjelp.

Det har egentlig ingen hensikt å ramse opp den uendeligheten av mishandling som fant sted i det som er gått over i historien som "Nürnberg-prosessene". For å kunne behandle alle skadene måtte "krigsretts-administrasjonen" eller bødlene om du vil hente inn tannlegehjelp utenfra. Tannlegen dr. Edward Knorr og hans assistent behandlet 20 fanger. Samtlige hadde fått slått ut tenner og hadde store skader i munnpartiet og noen hadde også fått brukket kjevebeinet. Deres beedigde erklæring gjorde dypt inntrykk på US-senatskomiteen noen år senere. Så godt som alle tyskerne hadde fått sparket ballesteinene sin i stykker.

Du lurer kanskje på om dette var unntak eller om det var et lokalt uregulert oppgjør? Ingen av delene er tilfelle. Det som er skrevet her er typisk for de jødeallierte lynsjeorgiene etter krigen. Også i Norge.

Det finnes faktisk utallige mye verre eksempler på fangebehandling. Alt var regulert i hensyn til den allierte øverstkommanderenes retningslinjer gitt i befaling (AG 000 5-2-AGP) datert 20. august 1944 i et "hemmelig" dokument. Alle "etterforskere" og dommere ble godkjent av den amerikanske hærs rettskontor. At et flertall blant "etterforskerne" var tysktalende flyktninger som nettopp hadde fått amerikanske pass forklarer kanskje noe av brutaliteten. (Gjett hvilken maktpolitisk gruppe de tilhørte.) Sa du jøder? Riktig igjen. Gratulerer.

Hvordan gikk det så med de tyske syndebukkene fra Waffen-SS? 43 ble dømt til døden. 22 til livsvarig fengsel og de siste 8 til mellom 20 og 10 års fengsel. Før noen kunne henrettes kom saken først opp for en militær undersøkelseskomite og deretter, i 1949, for en US senatskomitè. Resultat: Samtlige dommer ble kjent ugyldige og fangene sluppet fri og et par år senere fullt rehabilitert.

Sturmbannführer Sternebeck gjorde senere karriere i Bundeswehr og ble til slutt oberstløytnant der. Standartenführer Peiper ble på pur faenskap og av hat- og prestisjehensyn holdt fengslet til 1956. I 1976 ble krigshelten og en av krigens mest respekterte og høyest dekorerte frontoffiserer myrdet av en jødisk eller kommunistisk (som for øvrig kan gå ut på det samme) gruppe i Frankrike. Han ble etter hard skuddveksling drept og brent inne i sitt eget hjem. (Se egen artikkel under Waffen-SS.)

Hvilke linjer kan vi så trekke til i dag? For det første at krigen aldri sluttet for dem som erklærte den: Den internasjonale jødedommen og deres hjelpeshjelpere. I dag er alliansen av talmudske organisasjoner som angriper det hvite Europa sterkere enn noen gang. De har desverre klart å kjøpe seg støtte av europeiske forrædere som selger ut og forråder sine egne blodsbrødre for mindre enn 30 sølvpenger. Et forræderi som i løpet av få år driver Europa ut i en ny blodig krig vi alt ser starten på. En svært beskjeden start i forhold til det som må komme. I Norge ser vi at politiet og "retts"vesenet setter ethvert krav til redelighet og objektivitet til side for å ta patriotene.

De kan umulig ha hørt om boomerangeffekten som på norsk heter: "Den som sår vind skal høste storm". Internasjonalt følges samme linjen. Vi ser også at det er ettersøkt nærmere 100 serbere mot bare 3 muslimer for krigsforbrytelser i Serbia/Bosnia. Det bare bekrefter at det som alltid er seierherrens rett å hevne seg på taperne. Maktens rett.

Da våpenblokaden av ex-Jugoslavia ble opphevet sa NATO-offiserer rett ut at blokaden bare hadde vært brukt mot serberne. Våpen til muslimene slapp de gjennom hele tiden. Det har jo også kommet fram at alle "grusomhetene" som internasjonale media terpet på var ren og skjær løgnpropaganda. I går var det Tyskland, Østerrike, Finland, Ungarn, Romania, Estland, Lettland, Litauen, Kroatia og deres allierte. I dag er det Serberne.

Hvis vi ikke setter alle kluter til i kampen for de hvite folks rett til å eksistere i våre egne land kan du jo gjette hvem som står for tur i morgen.

Bli med og stopp Zionistenes folkemord på oss!