.:Hovedsiden:.

Nordmenn bygget ut Værnes flyplass for tyskerne våren 1940

I løpet av de første tiårene av 1900-tallet hadde jødene festet grepet sitt over hele den hvite verden. I 1913 erobret de retten til å trykke penger i USA og i 1917 erobret de Russland og satte straks igang myrderier av den germansk-slaviske overklasse. I Norge gikk det ikke bedre. Vi lå mellom Russland og det jødekontrollerte England/USA. Det bar vi preg av. Sosialistene knyttet seg sterkt opp mot de jødiske massemorderne i øst og gikk så langt som til å ta imot den jødiske massemorderen Leon Trotsky(født Bronstein). Trotsky er i midten på bildet over flankert av to APe-politikere som hadde forrådt det norske folk og våre soldater med "det brukne geværs politikk". Bildet er en propagandaplakat fra de norske patriotene i Nasjonal Samling.

Høyresiden var under dominans av de jødiske bankierhusene tilknyttet Rotschildsystemet. De finansierte handelsflåten vår og var ledet i Norge av den jødiske stortingspresident Carl J. Hambro fra Hambro Bank-systemet som en integret del av Rotschildgruppen. Med andre ord: Jødene styrte og bestemte rubbel og bit i Kongeriket Norge. Noen få unntak rundt Nansen og Quisling og et par andre smågrupper uten betydning. Hambro på bildet over.

I september har den internasjonale jødedommen drevet det så langt at det bryter ut en grensekrig mellom Tyskland og Polen da Tyskland må beskytte tyske borgere mot terror, mord og fordrivelse i de tyske landområdene Polen stjal i 1919. England og Frankrike erklærer øyeblikkelig krig og igjen er Europa kastet ut i broderkrigens ulykke. Bildet viser tyske frigjøringsstyrker fjerne en grensebom mot Polen for å unnsette den forfulgte tyske sivilbefolkningen i Pommern.

Under den første verdenskrig var Norge sterkt militært og avskrekket enhver tanke om invasjon fra både England og Tyskland. I 1940 var det motsatt. Forræderne på Stortinget hadde lagt Norge åpent for invasjon og under Altmarkaffæren i februar 1940 gitt Tyskland lovlig grunn til å invadere Norge. Over er den britiske jageren Cossack i ferd med å borde det tyske hjelpeskipet Altmark i Jøssingfjorden på Sørvestlandet. Den britiske aksjonen var en krenkelse av den norske nøytraliteten og siden norske marinefartøyer på stedet ikke grep inn var vår nøytralitet de facto oppgitt. Det ga Tyskland lovlig rett til å invadere Norge for å beskytte sine interesser siden Norge ikke gjorde det.

Engelskmennene var lengst fremme med invasjonsplaner og hadde den 8. april lagt ut minefelter i norsk farvann for å hindre tysk invasjon samt trygge sin egen. Tyskerne slo dem likevel og 9. april erobret tyske styrker nøkkelpunkter langs norskekysten i en meget dristig operasjon. Over er den tunge krysseren Admiral Hipper som ledet den tyske flotiljen inn mot Trondheim 9. april 1940.

For å kunne sikre styrkene som var landsatt i Narvik var det livsnødvendig for de tyske styrkene å erobre Værnes flyplass og bygge denne raskt ut for å bruke til flystøtten general Dietl trengte så sårt på Narvikfronten. Værnes var altså av topp strategisk betydning for tyskerne i deres bestrebelse på å slå ut den enste fullt operative norske 6. divisjon i Narvik sammen med de engelske og franske invasjonsstyrkene. Sjefen for den tyske operasjonen general Falkenhorst er til venstre på bildet over mens general Dietl som er sjef for operasjonene i Narvik er til høyre.

Skulle de klare det måtte de mobilisere norske sivile arbeidere i stor målestokk for å utbedre den svært så primitive norske flyplassen på Værnes utenfor Trondheim. Over er flyplassen før arbeidet begynner. Rullebanen er av gress og søkkvåt.

Nå skulle man jo tro at nordmenn ikke ville jobbe for den tyske invasjonsmakten slik at de skulle overvinne norske styrker i Narvik. men så enkelt var det ikke. Folk flest så ikke på tyskerne som fiender, men som et vennligsinnet folk som var tvunget til å erobre Norge før England gjorde det.

At nordmenn deltok med tyskerne i Trøndelag mens de deltok med engelskmennene i Narvikområdet var derfor ikke noe problem. På bildet over holder den sivile administratoren over Norge, reichskommissar Terboven, en tale til de norske arbeiderne som har meldt seg frivillig og motiverer dem med hvor viktig det er at flyplassen utbedres raskest mulig.

Her deler tyske soldater velvillig ut erobrete sigaretter til sine norske blodsbrødre og bygger positive bånd til nordmennene. Mens tyskerne opptrådde profesjonelt og hyggelig bombet engelskmennene både Værnes flyplass og Stjørdalbygden. Nordmennene så selv at jo fortere flyplassen kunne ta imot de tyske flyene desto fortere ville det bli slutt på engelskmennenes bombing av dem.

Til latter og jubel og klapping fra nordmennene viser en tysk offiser dem hvordan man drikker i Tyskland. Er det noe karskdrikkende trøndere vet å verdsette så er det nettopp slike ferdigheter.

Pauser i arbeidet må man ha enten det er krig eller ikke. Norske arbeidere slapper av i vårsolen med en øl mellom de lange og harde arbeidsøktene. Og arbeidet gikk unna på rekordtid.

Her monteres det fast tredekke på plassen som gir muligheter for de tyngre tyske flyene å bruke flyplassen under alle værforhold. Det var livsviktig for at general Dietl og hans tapre bergjegere skulle holde stand mot overmakten på Narvikfronten. De tyske flyene drev også de engelske bomberne vekk fra kysten slik at det ble fred å få i Stjørdal også. Etter dette gikk engelskmennene over til å senke sivil norsk skipsfart i stedet. Og det i samarbeide med norske enheter i britisk uniform. En stor skam som ikke forkortet krigen med et sekund, men etterlot noen tusen døde og tilsvarende mange flere sørgende.

Tyske offiserer inspiserer fornøyd resultatet av nordmennenes arbeide på Værnes. Man kan si og mene hva man vil om den tyske okkupasjonen av Norge, men en ting står klippefast. Da krigen var over var Norge løftet ut av en søvnig tilbakestående tilstand og over i den moderne tid. Takket være tyskerne som befant seg en generasjon foran oss i utvikling i april 1940. For det skal vi takke dem.

Alt dette våset du indoktrineres med på skoler og i media i dag er basert på løgn og har kun propagandahensikt. Skal man forstå historien slik den skjedde må utgangspunktet være forholdene den gang handlingen foregikk. Det er derfor ikke det minste galt eller rart i at nordmenn hjalp tyskerne med utbyggingen av Værnes slik at de kunne holde ut i Narvik og sikre norsk sivilbefolkning fra englendernes morderiske bombetokter.

Takket være at Værnes ble bygget så raskt sparte vi mange liv ved at general Dietl kunne holde ut og tyskerne erobre Narvik som porten til Nord-Norge. Alternativet ville vært forlenget krigføring mellom dårlig trente og utstyrte norske soldater og veltrente og godt utstyrte tyske som ville vunnet til slutt uansett.

Norge i Krig - Politikernes forræderi