.:Vigrid Forsiden:.

Amerikansk voldtektsorgie i Europa

Fransk kvinne barberes på hodet for vennskap med anstendige tyske soldater

Frigjøring vil si at de jødeallierte amerikanske styrkene gjorde slutt på det fredelige og siviliserte nasjonalsosialistiske styret tyskerne hadde innført noen år tidligere. I 1944 ble franske kvinner frigjort fra sitt vakre hår og fra sin ære gjennom skamklipping og mishandling. Dette var, akkurat som i Norge, kvinner som hadde begått den utilgivelige synd å betrakte tyskere som mennesker.

Bok om amerikanernes voldtektsherjing i Frankrike

Tusenvis av "gode" franske kvinner ble også frigjort, fra seksuell abstinens. Altså, de ble voldtatt, av de gode jødeallierte amerikanerne. Dette var selvsagt gode voldtekter, ettersom det var de gode som voldtok og det var for en god sak. Ovenfor ser du en bok som nettopp kom ut som handler om hvordan de gode amerikanerne oppførte seg når de frigjorde Frankrike fra de onde nazistene. De onde nazistene, som så vidt vi vet, aldri mishandlet og voldtok kvinner. Bokens tittel er dermed en smule uærlig: Er det virkelig alle soldater som voldtar i fleng og oppfører seg som degenererte svin?

Allikevel:

"My book seeks to debunk an old myth about the GI, thought of as a manly creature that always behaved well — the GIs were having sex anywhere and everywhere." Professor Mary Louise Roberts

Forfatteren sier altså her at de amerikanske soldatene var svin. Dette kan man si er en slags nyhet for folk flest. At sovjeterne voldtok millioner av tyske kvinner, det vet jo alle, men det har ikke vært mye fokus på hvordan "the G.I.s" herjet ivei.

Europas ødeleggere marsjerer gjennom Paris

Jeg limer inn noen sitater fra dailymail.co.uk's artikkel

"The GIs who raped France: We know about the mass rape of German women by Stalin's soldiers. Now a new book reveals American troops committed thousands of rapes on French women they were 'liberating'"

med mine kommentarer under:

"-It is, of course, a horrific fact of war that soldiers rape the women of the lands they conquer. Many troops — but certainly not all — see female flesh as a justified spoil, something they deserve after fighting with the husbands, fathers and sons of the women they abuse. Rape is also a way by which one nation signifies that it now has dominance over another."

Siste setningen: "Voldtekt er også en måte en nasjon viser at den har makt over en annen nasjon." Pr. 1942/1943 hadde Tyskland makt over halve Europa. Men de voldtok ikke. Kanskje det skjedde unntaksvis, men rapporter om tusenvis av voldtatte kvinner i de okkuperte områdene har vi ikke hørt om. Hva viser dette oss? Det viser oss klart og tydelig at tyskerne hadde en langt høyere moral enn "de gode." Hvilket igjen betyr at "de onde" tyskerne slett ikke var så onde allikevel.

"-Many thousands of German women and girls, for example, were raped by Russian troops in the battle for Berlin at the end of World War II."

MailOnline er selvsagt eid av jøder, og jøder lyger alltid - selv når løgnen er så åpenbar at nesten alle legger merke til den. Det var ikke tusenvis av kvinner sovjeterne voldtok, men millioner. Typisk jødetaktikk: minimere ens egne forbrytelser slik at fiendens forbrytelser, reelle eller fiktive, ser større ut. Bare et lite apropos. Resten av artikkelen er forsåvidt temmelig objektiv.

De allierte kom som mordere, tyver og voldtektsforbrytere

"-In total, it is estimated that some 14,000 women were raped by American GIs in Western Europe from 1942 to 1945. In France, 152 American soldiers were tried for rape, of whom 29 were hanged.But the statistics do not reveal the full story. There were undoubtedly thousands of rapes in France, many of which went unreported by the victims who were keen to avoid the dreadfully unfair stigma that rape carried with it during those days.But why did the Americans rape their allies? For the average GI, France was as much an ‘erotic adventure’ as a military expedition, and the war was, in part, ‘sold’ to conscripted soldiers as an opportunity to meet attractive French women.Many of the soldiers’ fathers had been in France during World War I, and had come back with lurid tales of the supposed looseness of French women."

De tyske soldatene kjempet for en edel sak: et fritt Europa, og de kjempet samtidig for å oppnå og vise frem det ariske idealet; den høyeste mennesketypen som foraktet barbarisme og ondskap og forsvarte sivilisasjon og godhet. De tyske soldatene kjempet ikke bare en fysisk krig, men også en åndelig krig. Mens for de "gode" jødeallierte var krigen en mulighet til plyndring og forlystelse. Igjen: Hvem var egentlig de gode og de onde i denne krigen?

"-Their sons, now off to fight in the same land, regarded France as essentially a giant brothel, with thousands of nubile French girls eager to be taken by manly GIs. As Professor Roberts rightly observes, the average GI ‘had no emotional attachment to the French people or the cause of their freedom’."

Hvem bryr seg vel om det franske folk og idiotiske ting som "frihet"? La oss more oss på bordellen! Gratis er det også!

Anglozionistene erobrer Europa ----- Folkemordet starter

"-Normandy women launched a wave of rape accusations against American soldiers,’ Roberts writes, ‘threatening to destroy the erotic fantasy at the heart of the operation. The spectre of rape transformed the GI from rescuer-warrior to violent intruder."

Jeg tipper at i 1944, da Frankrike "ble frigjort," så var det en god del franskmenn, særlig kvinner, som fant ut at de hadde heiet på feil lag. "Heltene" drepte, voldtok og plyndret nettopp dem de skulle forsvare. Franskmennene.

"-Particularly badly affected was the port of Le Havre. One citizen wrote to the town’s mayor, Pierre Voisin, complaining of ‘crimes of all kinds, committed day and night’.The writer said that the GIs ‘attacked, robbed ....both on the street and in our houses’ and were essentially ‘a regime of terror, imposed by bandits in uniform’."

Jaha, ja. Et jødealliert "terror-regime." Ikke akkurat hva vi lærte på skolen eller hva Terje Emberland skriver bøker om.

Le Havre "befridd" av anglozionistenes bombeterror
Innfelt en poster som slår fast at England startet bombing av sivile mål
En krigsstrategi for Folkemord anglozionistene utviklet til et industrielt massemordvåpen av sivile

"-They urinate along the walls and in the hallways,’ one witness noted with disgust, ‘and they attack any women who happen to live there.’What made it worse for the French was that the Americans were the same troops who had devastated their towns through aerial bombing and artillery barrages."

Når kommer Holowoodfilmen som viser denne historiske virkeligheten?

-French women who worked as prostitutes even looked back on their German clients with something approaching affection. GIs, it seemed, wanted more than just sex. ‘You had to keep an eye on your purse with those bastards,’ one woman recalled. ‘It’s sad to say, but I missed my Fritzes, who were gentler with women. I was not the only one to say it; all the women thought the same as me, only they did not always say it.’"

Hva var det jeg sa? Jo, at tyskerne var siviliserte. De jødeallierte: barbarer. Et medlem av en nasjon representerer kulturen i den nasjonen; hva sier de amerikanske soldatenes oppførsel om hva slags nasjon, hva slags kultur, de kom fra og kjempet for?

Smagonmaleri som representativt for hva som skjedde med Europas kvinner da anglozionistene vant krigen

"-Some prostitutes were even killed by GIs. In addition to Elisabeth in Paris, another was stabbed 29 times in the abdomen, while a woman called Marie was killed for refusing to be sodomised.Rumours abounded of particularly horrific stories, including that of a girl who had been hacked to death and then had her corpse violated."

Dyrisk oppførsel. Vi kan tenke oss at dette fremdeles er vanlig i dag, der "de godes" styrker opererer rundt om i verden for å spre jødokratiet. Artikkelen slutter med ordene:

"-Although we like to think of the men who freed Europe as members of the ‘greatest generation’, and that the Allies had fought a ‘good war’, as Professor Roberts shows, the true story is a lot more complicated and disturbing.Even today, there will be elderly women sitting on the other side of the Channel who close their eyes when they hear the word ‘liberation’."

Fortsettelsen

Gjengvoldtatt av negroide muslimer

Teksten på bildet over fritt oversatt: ""Offer for muslimsk gjengvoldtekt. Hun dekket ikke til håret - Hun var derfor en hore - Hun ba derfor om det". Dette var hva en av de negroide, muslimske voldtekterne svarte på spørsmål om hvorfor de voldtok henne."

Den 2. verdenskrig var ingen separat krig, men en del av en sammenhengende flere hundre år gammel(mange vil si flere tusen år gammel) jødisk erobringskrig for verdensherredømme og utslettelse av alle folk som kan true deres verdensherredømme. Under den 2. verdenskrig brøt det siste forsvaret for de europeiske folk sammen og i dag kan selv den mest blinde og forstokkede se hvor det bærer hen.