.:Vigrid Forsiden:.

To maktskifter i Jew$A
fra Skrælingland/Vinland via USA til dagens Jew$A

Til venstre dytter den nordiske mann indianeren utfor klippen mens til høyre dyttes den nordiske mann utfor av jøden

Illustrasjonen over ble laget i 1909 av en engelskmann (navn ukjent), men han var langt fra den første til å spå at det i USA ville utvikle seg en mektig jødisk herskerklasse.

Tysk propagandaplaket fra 1942

€€€€€€€€€€ Tekst start €€€€€€€€€€

Her er teksten til fritt norsk: "En vidsynt englender forutså i 1909, for 33 år siden, utviklingen i USA da han offentliggjorde denne tegningen." Teksten på hvit bakgrunn: "Allerede mye tidligere, nemlig i år 1885, avslørte den kjente jødiske historikeren, Heinrich Graetz, følgende bemerkelsesverdige spådom under et foredrag i London: "Det jødiske folk vil en gang blomstre opp i Amerika - frihetens og likhetens land. En stor og mektig jødedom vil utvikle seg der i løpet av det 20. århundrede.""

Og akkurat slik er det blitt. I USA har jødene nådd målet sitt. Jødene og deress lakeier er de virkelige herskerne i USA. De har manipulert det amerikanske folk inn i krigen (den 2. verdenskrig) for å utvide makten sin over Europa og resten av verden. Mot dette forsvarer vi (Tyskland) oss. Vi kommer ikke til å legge ned våpnene før jødedommen og dens lakeier er slått i bakken og deres innflytelse er endelig knust.

Det vil bli gjort slutt på jødedommens herskemakt!

€€€€€€€€€€ Tekst slutt €€€€€€€€€€

Ja, hva synes dere? Plakaten er skrevet for 72 år siden og de årene som har gått har bevist at den var 100% riktig. Nazistene i Tyskland hadde med andre ord både Sannhet og Rett på sin side. Skal vi først sette opp et par årstall på når indianernes (skrælingenes) og de nordiske folks skjebne ble beseglet vil jeg foreslå tiden rundt de engelsk-franske krigene i Nord-Amerika rundt 1760. Indianeren som så fremtiden den gangen og gjorde et forsøk på indianersamling var høvdingen Tecumseh. Han forsøkte og døde i forsøket. Fra da av var indianernes utryddelse garantert.

Starten på utryddelsen av det nordiske folk i USA regner jeg som jødenes drap på tsar Alexander II i Russland i mars 1881. Det førte til massemigrasjon av jøder fra Russland til USA. Siden den nordiske mann er individualist var han lett match for den kollektivt tenkende jøde. Allerede i årene rundt den 1. verdenskrig hadde jødedommen full kontroll med all betydningsfull virksomhet i USA. Som eksempler; kontroll over pengetrykking gjennom Federal Reserve og påvirkning gjennom kontroll med Hollywood. Pluss finans, børs, media og masse annet. Siden har det bare vært for jødene å stramme grepet og høste fruktene mens det nordiske befolkningselementet utryddes i USA, nå Jew$A. Og tilsvarende i alle andre hvite land som jødedommen gjorde seg til herskere over under og etter den 2. verdenskrig som ble initiert og utkjempet av jødene med nettopp det som mål.