.:Hovedsiden:.

Polen og England utløste den andre verdenskrig i Europa

Teksten på bildet på norsk(fritt oversatt): Overskrift "Et halvt år før starten på den andre verdenskrig". Fortsettelsen under: "Polens statssjef Rydz-Smigly lar seg male som seierherre i Berlin. Mars 1939". Bildetekst slutt.

Polen hadde stjålet enorme tyske landområder etter Versailles-diktatet 1919 og førte noen steder regulær utryddelseskrig mot den tyske befolkningen som i Øvre Schlesien. Den internasjonale jødedommen og dens lakeistater med Storbritannia i spissen gjorde alt de kunne for å provosere fram en ny storkrig i Europa. Polakkenes hat mot Tyskland og deres leders, Rydz-Smigly's stormannsgalskap, stilte seg med glede til disposisjon. Maleriet over viser Rydz-Smigly som seierherre og triumfator foran Brandenburger Tor i sentrum av Berlin.

Maleriet var malt i mars 1939 samtidig som Storbritannias betingelsløse garanti til Polen i tilfelle konflikt med en nabostat ble utarbeidet. Garantien ble signert den 30. mars 1939. Med det var den endelige garantien for en ny europeisk storkrig på plass. Polen trappet opp forfølgelsen og terroren mot den tyske befolkning innenfor Polens urettmessige grenser og den 1. september brøt den militære konflikten ut i stor skala.

Aldri Glemme - Aldri Tilgi!