.:Hovedsiden:.

Corneliu Codreanu - elsket av folket - myrdet av jødesiden

I den europeiske mellomkrigstiden fra 1919 til 1939 var det en voldsom grotid i Europa for gjenfødelse av de europeiske folk og deres nasjoner og egenart. De fleste kjenner til frihetskjempere som Franco i Spania, Mussolini i Italia, Hitler i Tyskland og Qusling i Norge. Men det var mange, mange flere. Noen bevegelser ble kvalt i den spede begynnelse, andre fikk lederne myrdet av jødene og deres kommunistiske folkemordere mens andre satte dype spor etter seg. (Bilde av Ion Mota til venstre).

Spor vi idag med stor glede kan gå opp igjen og leve oss inn. Leon deGrelle fra det Wallonske Rexistpartiet er et av dem. DeGrelle ble offiser i Waffen-SS og høyt dekorert, men det var flere. (Bilde av Elena Lupescu og kong Carol II til høyre).

En annen av dem er en av de mest myteomspunnete frihetsheltene fra denne brytningstiden hvor de europeiske folk kjempet for sin egen eksistens mot den internasjonale jødedommen og de destruktive jødiske kreftene som hadde tatt makten i land etter land. Codreanu (bildet øverst) skapte "den legionære bevegelsen" eller Jerngarden i Romania.

Mot han og hans legionærer sto jødene og deres betalte lakeier og jødestyrte kommunister. En av lederne i Jerngarden, Ion Mota, deltok i den spanske befrielseskrigen mot de jødestyrte kommunistene og falt i kampene om Madrid sammen med en annen frihetskjemper fra Jerngarden.

Kong Carol II av Romania var en veik konge fullstendig i hendene på jødene. Parallellen til folkemordet i Persia er slående siden kong Carol II hadde en jødisk elskerinne, Elena Lupescu. Kongen og jødesiden slo ned på Jerngarden på slutten av 1930-tallet og fengslet flere av lederne med Codreanu i spissen. (Bilde til venstre av Horia Sima).

Som man kan vente av jødesiden myrdet de Codreanu og flere av legionærene i Jerngarden mens de var fengslet. En velkjent taktikk vi ser i dagens zionistregimer også. I det gamle Persia fikk den jødiske elskerinnen til Keiseren han til å slakte hele den ariske overklassen. Fremdeles feirer jødene dette folkemordet som Purimfest.

I september 1940 abdiserte kong Carol og flyktet til utlandet og Legionæren Horia Sima fikk plass i den nye regjeringen. Han satte straks igang tiltak mot jødene og deres forræderlakeier og kom et stykke på vei før han ble ofret av Hitler til fordel for general Antonescu som regjeringssjef i Romania. Sima levde fra da av et liv i eksil og på flukt. Han og flere legionærer ble internert i Buchenwald i Tyskland og etter krigen havnet Sima til slutt i Spania hvor han levde til sin død i 1993.

Jødene og deres lakeier i øst og vest vant krigen og et redselsregime senket seg over landene de okkuperte. Frihetsheltene ble myrdet for fote og Romania var intet unntak. Under ledelse av jødinnen Ana Pauker ble etterkrigstiden i Romania en brutal og blodtørstig affære under kommunistjødinnen. Blodet fløt og det som var igjen av Jerngarden og dens frihetselskende legionærer ble myrdet eller klarte å flykte. Bildet til høyre er en forside av det jødiskeide Time i Jew York med Ana Pauker innrammet av en sigd. Hun ble av Time kalt "verdens mektigste kvinne". Vi ville kalt henne et blodtørstig jødekommunistisk uhyre, men det er en annen sak.