.:Vigrid Forsiden:.

Engelsk terrorbombing av Oslo
London-forræderne ofret norske sivile til de alliertes mordmaskineri

Bildet over er et eldre bilde av det staselige Victoria Terrasse tatt en stund før den 2. verdenskrig, men som likefullt gir et meget godt inntrykk av bygningskomplekset med basargaten under. Den gangen jeg vokste opp i Oslo var Victoria Terrasse synonymt med det norske kriminalpolitiet som hadde det som hovedkvarter. Under krigen var det datidens PeST som holdt til der. Navnet var GESTAPO som sto for GEheime STAats-POlizei. Deres funksjon i samfunnet tilsvarer PeST idag (Politiets Sikkerhets-Tjeneste) som altså uttales og av mange forkortes til PeST.

Under den 2. verdenskrig var Norge folkerettslig og krigslovsrettslig okkupert av Tyskland og enhver motstand eller sabotasje av okkupasjonsmakten og dens samarbeidspartnere og installasjoner var strengt forbudt i henhold til internasjonal lov. Enhver som brøt disse lovene var en terrorist og skulle etter loven straffes meget hardt. Mye hardere enn tyskerne straffet de norske terroristene de fikk hånd om. Disse terroristbandene lagde store problemer for vanlige nordmenn og var direkte skyld i at mange gode nordmenn mistet livet. Så også i dette tilfellet hvor flere mennesker ble drept i en terrorhandling enn noen gang tidligere og også senere. Inklusive aksjonen til Breivik i juli 2011. Vi skal se lenger nede i artikkelen at en av de sentrale bakmennene, Gunnar "Kjakan" Sønsteby, bruker omtrent samme begrunnelsen som Breivik.

Over ser vi to av den 2. verdenskrigs meget effektive bombefly av typen Mosquito. De var engelske og England var som kjent den nasjonen som hadde satset mest før krigen på å bygge opp en langtrekkende armada av bombefly som skulle bombe sivile mål for å drepe og terrorisere sivilbefolkningen. Når det gjelder bombingen av Victoria Terrasse den 31. desember 1944 og bruken av Mosquito-fly så må dette tas som bevis på at toktet var ment som en kombinert presisjonsbombing og sivilt terrorangrep. Dette i motsetning til et av de andre engelske terrorangrepene mot Norge tidligere samme år mot Laksevåg som må ha vært et rent terrorangrep rettet mot sivilbefolkningen siden man der brukte de store 4-motors bombeflyene sine og slapp bombene fra store høyder. I Oslo gikk Mosquitoene lavt med bedre treffsikkerhet. Likevel er det riktig å klassifisere det som terrorangrep mot sivile for det var ingen militære mål i nærheten og Victoria Terrasse ligger midt mellom bolighus og trafikerte hovedgater.

Over er bilde fra det engelske terrorangrepet hvor ofrene ligger på rekke og rad langs Drammensveien under Abelshaugen med Nasjonalteateret med rund kuppel i bakgrunnen.

Her ser vi en avisoverskrift fra Oslo om det engelske terrorangrepet. Typisk nok ble ingen militære mål eller offentlige bygninger rammet. Det hele er et godt eksempel på engelskmennenes og de norske forræderne i London sin totalt manglende respekt for sivile norske liv.

Hvor mange var det så som ble myrdet av den norsk/engelske terrorhandlingen? Fasit skal offisielt være på 106 personer med ytterligere mange sårete. Av de 106 myrdete var det 79 nordmenn og 7 tyske menn og 20 tyske kvinner. Du skal lete lenge for å finne ut at det i det hele tatt ble drept tyskere også. Og lite sies om dem der hvor de nevnes. Det oppgis gjerne slik: Totalt drepte var 106 og av dem 79 nordmenn og de blir gjerne nøye spesifisert med navn og drapssted. Kommunistene gikk lengst i så måte. Under er en førsteside fra kulturmarxist-rottenes hatorgan "Friheten":

Her kan du lese artikkelen over i stort format

Over har vi et bilde av den mentalt syke øverste engelske sjefsmassemorderen, Winston Churchill, som er den terrorangrepet i Oslo er forankret i på toppnivå. Vi har tilhengere av terror på lavere nivåer også og en av dem har uttalt seg om massemordet på de 106 menneskene som ble drept i det engelske flyangrepet. Og det er ingen ringere enn medieyndlingen Gunnar "Kjakan" Sønsteby som er høyt dekorert av London-forræderne fra krigens dager. Og her hva han sier i et intervju med NRK:

"Da angrepet kom, og kostet 78 nordmenn livet, var Sønsteby likevel relativt fornøyd med utfallet.

– 78 nordmenn er ganske mye, selv om man kalkulerte med sivile tap?

– Det ble ganske mye, ja, men det viste seg at det var verdt det. Det ble styrt ganske flott fra blant annet da fra Jens Christian Hauge og undertegnede."

Ja, så vet vi det; Det ble flott styrt av Jens Christian Hauge og Sønsteby. Vi snakker her om den største terroraksjonen noensinne i Norges hovedstad. Tallet 78 er feil. NRK har misset med en nordmann i dette intervjuet.

Ja, i selskap med Churchill, Hauge og Sønsteby kommer selv vår moderne terrorist, Breivik, sørgelig til kort.

Og vi fortsetter med et kort utdrag til fra NRK sitt intervju med Sønsteby:

"– Men det hadde en stor pris?

– Ja, ja. Stor og stor, fru Blom. Det var krig, minner Sønsteby om."

Merk den siste setningen til Sønsteby: "...Det var krig". Ja, det samme begrunnet Breivik sin aksjon med også. Vi sier ikke mere om den sammenligningen. Det er faktisk ikke nødvendig. Bortsett fra at Breivik hylder Churchill og er selv frimurer og zionist så her det mange likheter ute og går. Eplet faller kanskje ikke så langt fra stammen?

Her er en NRK-artikkel med intervjuet med Sønsteby for dem som vil lese det

Hva sa så datidens medier om London-terroristene og deres Nyttårshilsen til det norske folk i 1944? Her er et klipp fra avisen "Nationen":

Bedre kan det vanskelig sies i en avisoverskrift: Eks-kongens nyttårshilsen til Oslo."

Merk dere at de omtaler privatpersonen Haakon som "Eks-kongen" og det er faktisk helt korrekt. Etter statskuppet i Stortinget i 1938 opphørte det lovlige storting å fungere ved årsskiftet 1939/40. Dermed gjelder Grunnloven om kongens abdikasjon etter et halvt år utenfor landets grenser uten forbehold. Haakon var derfor kun en privatperson og det samme var de forræderne og landssvikerne og terroristene som samlet seg i engelsk tjeneste rundt den frivillig abdiserte eks-kongen.

Vi på vår side tenner et lys sammen med den tyske frihetskjemperen på bildet over til minne om både de tyske og norske ofre for den norsk/engelske terroraksjonen som krevde så mange liv nyttårsaften i 1944.

Her er en samtidig film om resultatet av den norsk/engelske terroraksjonen

Som en artig liten avslutning med meget store virkninger for den som vil forstå ensidigheten i fremstillingen av denne delen av historien er det nederste avsnittet i et intervju NRK har med Søppelpost-journalisten Cato Guhnfeldt. Forfatteren gjorde mange forsøk på å finne kildemateriale og få til intervjuer med de skyldige norske terroristene:

"– Opplevde du mye motstand under arbeidet med boken?

– Stort sett ikke. Men enkelte avgraderte dokumenter var likevel ikke tilgjengelig/manglet i arkivene. Det dannet seg etter hvert et mønster som gjorde at jeg til slutt kunne spå hvilke dokumenter som var tilgjengelig og hvilke som ikke var det når jeg bad om å få se dem, sier Guhnfeldt."

Hvorfor denne sabotasjen og fjerning og ødeleggelse av tidsdokumenter? Er ikke seierherrene stolte over alt de har gjort? Det er de altså ikke. De vet så inderlig vel at de var folkemordere og terrorister i det ondes tjeneste. Og som de forræderiske rottene de er forsøker de forgjeves å skjule sporene sine. Det har ikke lyktes dem. Kun ved forfølgelse og terror av oss som forteller sannheten kan de fortsatt holde seg ved makten. Enn så lenge.

Her er intervjuet utdraget er hentet fra