.:Hovedsiden:.

Bjerkvik - Alliert slakting av norske sivile

Ved midnatt den 13. mai 1940 gled en mektig armada innover Ofotfjorden mot det lille tettstedet Bjerkvik nord for Narvik. Armadaen var ledet av det britiske slagskipet HMS Resolution (se bildet over av et skip i samme klasse).

Her hadde det ligget et tysk bergjegerkompani og her skulle de vestallierte nå gjøre landgang for å forberede gjenerobringen av Narvik by. Befolkningen hadde evakuert, men noen dager tidligere hadde den tyske styrken trukket seg ut av Bjerkvik og befant seg et helt annet sted. På grunn av sommel og rot i den allierte/norske ledelsen fikk ikke de ansvarlige for landgangen beskjed om det. Sier de. Bildet over viser tyske bergjegere i Narvikområdet i samme tidsrom. De kan regnes blant verdens noensinne beste soldater og blant dem var plyndring av sivilbefolkning umulig engang å tenke seg.

Rundt midnatt er flåten i stilling og plutselig flerres natten av ildtunger som står ut av kanonrørene som spyr ut død mot den stakkars sivilbefolkningen i Bjerkvik som tror at faren er over. Tordenskrallene ruller mellom fjellene og nedslagene sprer husrester sammen med rester av folkene som bebodde dem. Over et bilde av Bjerkvik i brann.

Ved siden av slagskipet bidro de to krysserne Effingham (bildet over) og Aurora flankert av 8 jagere som fyrte granat etter granat det de var gode for. Heldigvis for innbyggerne i Bjerkvik blr området hyllet inn i et røykteppe av alle eksplosjonene og det røykteppet benyttet de som dekning for å rømme ut i naturen for beskyttelse. Det reddet mange fra den sikre død. Under er bilde av en av jagertypene lik de som deltok.

Franske styrker inntar Bjerkvik og her følger en beskrivelse av en av de franske soldatene: "...det ble et redselsfullt blodbad. Vi massakrerte flere sivile enn tyskere. Maskingeværene pepret dører og vinduer med kryssild, infanteristene stormet fram og hev granater, så gikk de inn i husene som hadde overlevd infernoet..." og videre "...med våpen i hånd skulle jeg vandre gjennom et fryktinngytende Golgata, bestrødd med lemlestede lik, vugger veltet over døde spedbarn og stønnende sårede i pøler av blod...".

Hva den franske soldaten ikke skrev var at da kampene var over og ildgivningen var slutt så plyndret de Bjerkvik, men i motsetning til i Namsos deltok ikke britene for de var opptatt et annet sted. Slik opptrådde altså de norske allierte styrkene og det var slett ikke noe enestående eksempel. Aldri noen gang i Norge opptrådte noen tysk styrke på samme måten. De var disiplinerte og viste den norske befolkningen respekt og omtanke. Både under kampene og okkupasjonen. En respekt som mange nordmenn desverre ikke gjorde seg fortjent til.

Men hvordan kunne denne nasjonale katastrofen egentlig skje? Og hvor var de ansvarlige norske lederne da det skjedde? Ja, vi kan såvisst spørre, men noe ordentlig svar får du ikke av de feigingene og forræderne som la forsvaret vårt ned etter den 1. verdenskrig da det var sterkt og troverdig nok til å hindre et militært angrep på oss.

Da sivilbefolkningen i Bjerkvik ble slaktet(Bjerkvik brenner i bildet over) av de allierte hadde krigen i Norge vart i litt over en måned og de politiske svikerne som hadde sittet på Stortinget og ført det brukne geværs politikk hadde holdt seg langt unna kampene som raste. Utrent og dårlig utrustet ble den norske vernepliktige soldat sendt i kamp mot en veltrent og godt utstyrt tysk militærmakt. Det beste eksemplet ser vi under hvor de to utrangerte panserskipene Eidsvold og Norge ligger. Selv militæret lo av dem. De var flytende likkister og det var hva de ble også. Se bildet under

Politikerforræderne burde vært holdt personlig ansvarlige for alle de liv som gikk tapt fordi Norge ikke var i stand til å forsvare sin nøytralitet. En av de få som hadde kjempet hardt for å styrke forsvaret vårt var patrioten Vidkun Quisling i Nasjonal Samling. For ettertiden fremstår han som symbolet på fremsynthet og patriotisk sinnelag mens de som skjøt han etter krigen burde vært stilt for krigsrett og skutt den 9. april 1940. Under ser du Quisling som var Norges mest fremsynte politiker i mellomkrigstiden og Nansens høyre hånd i hans hjelpearbeide i Russland og Ukraina. En stor patriot.

Forræderiet mot det norske folk og den norske soldat var ikke et tilfeldig forræderi. Quisling dokumenterte i mellomkrigsårene at sosialistene ble finansiert fra Moskva og at nedbyggingen av norsk forsvarsevne må sees i det perspektivet. I Moskva planlegges verdensrevolusjonen og jøden Leon Trotsky (født Bronstein) hadde bygget opp den røde armé til verdens mektigste landarmé. Under er bildet av Martin Tranmæl i Arbeiderpartiet som representerte Arbeiderpartiet i Kominternmøter i Moskava.(Brøt offisielt med Komintern i 1923) Han var en kjent motstander av Forsvaret inntil Tyskland var slått. Da snudde han og alle de andre sosialistene.

Bolsjevismen var dominert av jøder og finansiert av jødiske bankierer og finanskretser i den vestlige verden. Hensikten med svekkelsen av forsvaret må ha vært å gjøre det lett for kommunistene å hærta de vestlige landene og myrde det ledende nordiske folkeelementet her som i Sovjetunionen. Men slik ble det ikke for i Tyskland fikk en mann, Adolf Hitler, landet på fote og rustet det til forsvar mot den internasjonale morderbanden som kalte seg sosialister og kommunister. Under ser du Hitler; også kalt Europa's hvite ridder.

Norge i Krig - Politikernes forræderi