.:Hovedsiden:.

6. Divisjon kapitulerer ved Narvik - Narvikavtalen

Bildet over er av helten og seierherren fra kampene om Narvik våren 1940, General Eduard Dietl.

I begynnelsen av juni 1940 var stillingen så prekær for de allierte invasjonasstyrkene i Narvikområdet at de besluttet å trekke seg tilbake. Alene igjen sto den norske 6. divisjon ledet i felten av general Fleischer. Øverstkommanderende for de samtlige norske forsvarsstyrker var general Otto Ruge som holdt seg sammen med de feige forræderpolitikerne og kong Haakon i Tromsø. Bildet over viser den virkelige makthaveren i Norge som alt dreide seg rundt våren 1940 og som gjerne omtales som "Norges ukronte Keiser", jøden Carl Joachim Hambro, til venstre med general Otto Ruge til høyre.

Det som var viktig for jødene var å få kongen, regjeringen og gullet ut av Norge slik at de fortsatt kunne kontrollere pengeinngangen fra den norske handelsflåten. Hva som skjedde med det norske folk og de norske soldater som var sendt nærmest forsvarsløse ut i felten ga disse feige forræderne jamt blaffen i.

På bildet til høyre over ser vi den feige norske kong Haakon luske durygget ombord på den britiske krysseren HMS Devonshire som gissel for den jødiske finanseliten som i praksis styrte både Storbritannia og USA. Deres fremste representant i Norge var tidligere stortingspresident Carl Joachim Hambro, bildet over til venstre, som deltok i Stortingets statskupp den 22. april 1938 og dermed ikke hadde noen lovlig funksjon etter 1. januar 1940.

Kong Haakon fungerte som norges rettmessige konge og øverste leder frem til 7. desember 1940 som er halvårsdagen for flukten fra Norge. Det er regulert i Grunnloven at når kongen er ute av landet i mere enn seks måneder har han automatisk gått av som konge.

Bildet over: Tyske soldater stormer gjennom en brennende norsk småby takket være forræderne på Stortinget som hadde lagt Norge åpent for fremmed invasjon.

Med en gang kongen har flyktet den 7. juni 1940 trekker de jødeallierte sine styrker ut fra Narvikområdet. General Otto Ruge sitter nå som den øverste militære leder i Norge og innleder kapitulasjonsforhandlinger med de tyske militære myndigheter. Det går ut ordre til de norske styrkene om å bli i sine stillinger og ikke åpne ild mot tyskerne uten at de selv blir angrepet.

General Ruge har nå to oppgaver: Den ene er å kapitulere ved Narvik hvor den eneste norske hærstyrken er i kamp med tyske styrker og å kapitulere for landet som helhet slik at Norge kan nyte godt av internasjonale lover og regler som okkupert land hvor krigen er opphørt. Den andre oppgaven gjelder den totale kapitulasjonen for hele landet skal finne sted i Trondheim mens den lokale for styrkene i Narvikområdet skal finne sted lokalt i Narvik.

Bildet over: Tyske bergjegere fra Narvikfronten. De tyske frihetskjemperne leverte en heltemodig innsats mot totalt overlegne jødeallierte styrker og gikk til slutt seirende ut av kampene. Uten den innsatsen de norske soldatene som var tatt til fange ga som hjelpemannskaper bak frontlinjen hadde de sannsynligvis måttet gi tapt. Det samme gjaldt for den norske innsatsen i å bygge ut Værnes flyplass for tyskerne. Egentlig litt artig at nordmenn spilte en avgjørende rolle på tysk side i kampene om Narvik.

Til Narvik blir oberstløytnant Wrede Holm sendt hvor han ble mottatt av general Dietl som øverstkommanderende for de tyske styrkene ved frontavsnittet i Narvik. Avtalen ble undertegnet og kampene var opphørt i Nord-Norge. Betingelsene var svært gunstige for de norske styrkene som ble demobilisert og sendt hjem siden Norge ikke lenger var i krig med Tyskland.

Det går klart fram av Narvikavtalen at den var en lokal avtale som gjaldt de norske styrkene i Nord-Norge. Den tyske teksten lyder slik: "norwegische Nord-arme".

Med undertegnelsen av Narvikavtalen var i praksis alle militære kamphandlinger i Norge avsluttet og det eneste som gjensto var å kapitulere totalt slik at en ordnet okkapsjonstid kunne begynne og med den rettssikkerhet for det norske folk og de tyske okkupasjonsstyrker. Den ble undertegnet i Trondheim senere samme dag. Og med det var Norge ute av den andre verdenskrig som aktiv og lovlig deltager.

For de av dere som selv ønsker å granske Narvikavtalen har vi gjengitt den på tysk under. Årsaken er at det er den tyske teksten som gjelder hvis det skulle være tvil eller oppstå behov for tolkninger.

Abkommen von Spionskop außerhalb Narvik zwischen der norwegische Truppen in Nordnorwegen und die deutsche Streitkräfte i Nord-Norwegen.

Spionkop bei Bjørnefjell 10. juni 1940 9.15 Uhr.

K a p i t u l a t i o n s v e r h a n d l u n g e n

Zwischen dem Befehlshaber der deutschen Streitkräften in Nord-Norwegen, Generalleutnant Dietl, und dem vom Befehlshaber der norwegischen Truppen in Nordnorwegen, General Ruge, entsandten bevollmächtigten Offizier, Oberstleutnant Wrede Holm, wurden folgende Kapitulationsverhandlungen abgeschlossen.

Die Feindselichkeiten werden zwischen den bisher noch mit der Deutschen Wehrmacht im Kampfe gestandenen Teilen der norwegischen Wehrmacht - in folgenden kurz "norwegische Nord-arme" genannt - und der deutschen Wehrmacht am 9.6 40/ 24.00 Uhr (nordische Zeit) unter nachstehenden Bedingungen eingestellt.

1) Die norwegische Nordarme verpflichtet sich, bis spätestens 18,juni 1940/ 24.00 Uhr sämtliche in ihrem Gewahrsam befindlichen Kriegsgefangenen der deutsche Wehrmacht an diesen zu übergeben. Die Übergabe und Übernahme der Kriegsgefangenen erfolgt auf Grund vorheriger Anmeldung der Norwegischen Dienststellen in Narvik.

Die in Lazaretten, Krankenhäusern usw, befindlichen verwundeten deutschen Kriegsgefangenen sind dort bis zur Erreichung der Transportfähigkeiten zu belassen, sodann in der gleichen Weise an die deutsche Wehrmacht zu übergeben.

Die norwegische Nordarme übergibt baldigst eine namentliche Liste der in norwegischen Lazaretten, Krankenhäusern usw. befindlichen deutschen Kriegsgefangenen.

Bis zum 18. Juni 1940 ist von der norwegischen Nordarme an die deutschen Wehrmachtsbefehlhaber in Nordnorwegen ein vollständiges namentliches Verzeichnis derjenigen ihr bekannten deutschen Kriegsgefangenen zu übergeben, die von den alliierten Truppen ausserhalb des norwegischen Hoheitsgebiets weggeführt wurden.

2) Sämtliches Kriegsgerät des norwegischen Heeres, der Marine und Luftwaffe einschliesslich des von den alliierten Truppen in Norwegen zurückgelassenen Kriegsgeräts - gleichgültig ob sie dieses zur Zeit in Händen der norwegischen truppen oder in Lagern, Zeughäusern oder wo sonst immer in Norwegen befindet - ist in derzeitigen Zustand an die deutsche Wehrmacht auszuliefern.

Unter Kriegsgerät ist in diesem sinne zu verstehen: alle Waffen aller art mit zugehörigen Munition, sämtliches Gerät und Ausrüstung jeder art, alle Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge und sonstige Transportmittel jeder art, alle Fahrzeuge, Kriegsschiffe und militärische Hilfsschiffe, alle Heereseigene Pferde und hierfür bestimmte Futtermitteln, alle Bestände und Vorräte an Verpflegung, Bekleidung usw.

Die bereits jetzt von norwegischen Nordarme an norwegische Zivilpersonen abgegebene Pferde und Fahrzeuge sind von der Abgabe an die deutsche Wehrmacht zunächst ausgenommen, in Zukunft, (das heisst vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages) bedarf jedoch die Abgabe von Kraftfahrzeugen, Pferden und Fahrzeugen an Zivilpersonen der vorherigen Zustimmung des deutsche Wehrmachtsbefehlshaber.

3) Die norwegische Nordarme verpflichtet sich, keine Zerstörungen an Kriegsgerät irgend welcher art, wie es in vorstehender Ziffer 2.) im einzelnen aufgeführt ist vorzunehmen oder zuzulassen. Sie verpflichtet sich ferner keinerlei Zerstörungen irgendwelcher Verkehrsmittel (Land-, Straßen-, Eisenbahn-, Schiffs- und Lufttrasportmittel), sowie von Verkehrswegen und Unterkünften jeder art mehr vorzunehmen oder dulden.

Die norwegische Nordarme verpflichtet sich ferner, keinerlei Sabotageakte zuzulassen.

4) Die norwegische Nordarme verpflichtet sich, die sofortige Demobilisierung aller Truppenenteile an den planmässig hierfür vorgesehenen Orten durchzuführen. Die deutsche Wehrmacht hat das Recht, die Durchführung dieser Maßnahme an Ort und Stelle nachzuprüfen. Alle "Eingezogenen" norwegischen Mannschaften und Unteroffiziere sollen baldigst in ihre Heimatort entlassen werden.

Die norwegischen "Berufssoldanten", sowie sämtliche noch im Dienst befindlichen Offiziere können später nach Entlassung der Mannschaften entlassen werden, falls sie schriftlich auf Ehrenwort erklären, daß sie sich freiwillig aus ihrer der zeigen militärischen Stellung zurückziehen und während der Dauer der Besetzung Norwegen durch der deutsche Wehrmacht keinerlei kriegerische oder feindliche Handlungen gegen das deutsche Reich, die deutsche Wehrmacht, deutsche Staatsangehörige oder die verbündeten des deutschen Reiches begehen. Alle Offiziere und Berufssoldaten, die diese ehrenwörtliche Erklärung abgeben, haften mit ihrem gesamten besitz und vermögen für die Erklärung siehe Beilage.

5) Die norwegische Nordarme verpflichtet sich, sämtliche noch auf norwegische Gebiet befindlichen Soldaten der mit dem Deutschen Reich im Kriege stehenden Mächte baldmöglichst an die deutsche Wehrmacht zu übergeben.

6) Die Deutsche Wehrmacht wird die in ihrem Gewahrsam befindlichen norwegischen Kriegsgefangene, sobald sämtliche deutschen Kriegsgefangenen von der norwegischen Armee an die Deutsche Wehrmacht übergeben worden sind, zu einem noch näher zu bestimmenden Zeitpunkt ab die Dienststellen der norwegischen Armee übergeben.

7) Die Deutsche Wehrmacht wird den norwegischen Offizieren, die der Deutschen Wehrmacht in offene Kampf gegenüber gestanden sind, die Seitenwaffen belassen.

----------------

Beide Vertrage schließenden Parteien verpflichten sich die vereinbarten Kapitulationen gewissenhaft zu beachten. Dieses Abkommen tritt mit der Unterzeichnung in kraft,

Geschlossen und gefertigt

Für die Deutsche Wehrmacht:

Der Deutsche Wehrmachtsbefehlshaber in Nordnorwegen

Dietl (s) Generalleutnant

Für die norwegische Nordarme:

Der Bevollmächtigte des norwegischen Oberbefehlshaber:

Wrede Holm (Hans signatur) Oberstleutnant