.:Vigrid Forsiden:.

Engelsk teppebombing av Laksevåg ved Bergen
London-forræderne ofret norske sivile til de alliertes mordmaskineri

Over ser vi et 4-motors Halifax bombefly slippe den dødbringende lasten sin i hodet på sivile tyskere i en tysk by. England og og USA, men England spesielt, planla allerede i 1920-årene å føre massiv bombekrig mot sivile mål i Tyskland i den neste krigen som alle visste ville bli fremprovosert av den internasjonale jødedommen og landene de kontrollerte. Noen perverse nordmenn deltok også i disse morderraidene og kanskje nettopp i det flyet vi ser over sitter Nordahl Grieg og koser seg over bombene som faller over de tyske sivile under han.

Denne gangen dreier det seg ikke om teppebombing av tyske byer, men engelsk teppebombing av Laksevåg i Bergen. De ansvarlige for folkemordet på sivile som følge av teppebombingen oppga at U-båtbunkerne ved Laksevåg var målet. Det er det ingen grunn til å tro siden amerikanerne nektet å delta fordi det var åpenbart at toktet ikke ville ødelegge dissse enormt sterke bunkerne og at det var klart at sivile områder ville bli massivt dekket av et bombeteppe.

Engelskmennene og fullstendig kalde og skruppelløse nordmenn ga blaffen og gjennomførte toktet med tilsammen 152 4-motors strategiske bombefly av typen Halifax og Lancaster med 12 Mosquito jagerfly til eskorte. Morderbanden gjør overhodet intet forsøk på å treffe U-båtbunkeren, men strør den dødelige lasten over store boligområder fra hele 3.500 meters høyde for å oppnå ekstra god teppevirkning. En slik gjennomføring kan kun ha en hensikt: Terrorbombing for å gjøre det klart for det norske folk hvem som kom til å ta makten da Tyskland endelig var slått. Noe som var klinkende klart for alle. Og det norske folk lærte og engelskmennene erobret og okkuperte Norge og stjal en mengde verdifullt utstyr mens de norske leiesoldatene i engelsk tjeneste sto igjen med lang nese. Den såkalte "kong" Olav var den fremste av de rundlurte tufsene.

Over ser vi de første bombene rase ned over en intetanende befolkning på Laksevåg. Skjønt var nå hele befolkningen intetanende? Vibeke Løkkeberg skrev en bok om temaet i 2007 hvor hun hevder at fremstående Milorg-sjefer og andre toppfolk med forbindelse til banditt- og terroristgjengen som satt i London var blitt varslet og hadde tatt barna sine ut av skolene i området. Det er siden bekreftet at de hadde mottatt melding fra London og at de hadde tatt barna sine ut av skolen den dagen.

A href="http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1791786.ece" target="_blank"> Her er en link til et intervju med Vibeke Løkkeberg i Søppelposten

Vibeke gikk rett på sak og ble belønnet med en politianmeldelse av noen som følte seg truffet. Det har de ingen grunn til for forræderne i London og deres medforrædere og terrorister har etter mjin oppfatning overhodet ingen ære. Selv så mange år etter krigen er det umulig å fremstille forholdene på en faktabasert og objektiv måte, slik vi i Vigrid gjør det, uten forfølgelse. Det fikk Vibeke også merke. Vibeke er altfor mild i sin karakteristikk av Milorg og makteliten. Laksevågaksjonen var, så langt jeg kan vurdere, en ren terrorhandling for å markere hvem som var sterkest og hadde makten i Europa når tyskerne strakk våpen og den store nedslaktingen av tyskere kunne begynne, samt massevoldtektene, landrøveriene og slakting av industri og nekting av matproduksjon eller matimport. Den mest intense delen av folkemordet på tyskerne var de vestalliertes bombekrig og fordrivelse og nedslakting etter mai 1945. Død av sult og sykdom fortsatte i stor målestokk ut hele 1948. Dette planlagte og vedtatte folkemordet på tyskerne dannet bakteppet for terrorangrepet på Laksevåg og forklarer kynismen det ble gjennomført med og godtatt av Londonforræderne med "kong" Olav i spissen.

Over ser vi et bilde av Holen skole på Laksvåg hvor 61 skoleelever ble myrdet i bomberegnet forræderne i London velsignet dem med. Til sammen ble det myrdet 193 personer mens noe over 200 ble såret. Laksevågaksjonen føyer seg glatt inn irekken av mange andre tilsvarende nedslaktinger av sivile i Norge under krigen. Som båttrafikken langs kysten hvor mange ble senket av både engelskmenn og norske terrorister i engelsk tjeneste.

Her er en link som omtaler Olav's brev med bilde av "kongen".

Og her er hva den norske "kong" Olav sa om nedslaktingen av sivile under teppebombingen av Laksevåg:

"At der begge ganger er skjedd ødeleggelser av boligbebyggelsen omkring u-båthavnen, og at der, særlig første gang, er gått med norske liv, kan vi ikke beklage oss over, hvor sørgelig dette i og for seg er, når man tar hensyn til den militære viktigheten av målene som bombingen var rettet mot."

Ren bløff. De militære målene hadde null viktighet høsten 1944. Engelskmennene og de norske forræderne og terroristene som hadde oppholdt seg i London eller andre steder i trygghet var for lengst i gang med å fordele byttet mellom seg og å terrorisere befolkningen til å gi opp all motstand mot den anglozionistiske nyordningen i Vest-Europa mens Øst-Europa ble forberedt på den judeosovjetiske kommunistiske nyordningen vedtatt av både den mentalt meget syke Churchill og og den dødelig syke sveklingen og invaliden Roosevelt. Ren maktpolitikk uten noen hensyn til sivile liv. Snarere tvertimot.

Det er senere laget en tegneserie om masseslaktingen av skolebarna ved Holen skole. Over er start-tegningen i serien.

Link til en side som omhandler tegneserien.

Her er en tegning fra serien som viser den engelske morderarmadaen underveis til terrorbombingen i Bergen.

Det er egentlig ikke så mye mere å si om denne største nedslaktingen av nordmenn under hele krigen enn at vi som lever i dag må ta ansvar for å gjenopprette historien fra seierherrepropaganda til faktabasert historie. Og selvsagt bryte enhver militær forbindelse med slakternasjonene fra den 2. verdenskrig: England og USA. Sovjetunionen eksisterer ikke lenger så den er ute av historien.

Over er et minnesmerke over massakren på Holen skole. Det er lite i forhold til forbrytelsen og skjuler dem som begikk massemordet og dem som godkjente det: England og de norske forræderne og terroristene i Englands tjeneste.