.:Hovedsiden:.

Kosakker massakreres ved Linz

Tyskland førte en rettferdig og ærerik krig og var den av krigsmaktene som til enhver tid og på enhver front best fulgte krigens skrevne og uskrevne lover. Noe firkantet av og til, men slik var nå det tyske samfunnet. Dette ble respektert av mange av Europas folk og nasjoner som sluttet seg til Tysklands kamp for en nyordning av Europa basert på europeiske nasjoner, europeisk kultur og tysk lederskap. En slik europeisk nyordning sto i skarp kontrast til det jødestyrte kommunistregimet som myrdet og utryddet millioner av befolkningen og satte ytterligere flere titalls millioner i slave- og dødsleirene sine.

Bildet over er malt av S. G. Korolkoff og viser britiske soldater starte massemordet på sine kosakkiske krigsfanger.

Kosakkene var et av de folkeslagene hvor store skarer meldte seg til tysk tjeneste og slåss til den siste bitre slutt. Og for de kosakkene som hadde overgitt seg som krigsfanger til de britiske styrkene i Østerrike ble det så bittert og ulovlig som det går an. I strid med enhver internasjonal rett overleverte britene 18.000 kosakksoldater og deres familier til sovjetkommunistene.

Kosakkene visste at dette betød døden for de fleste av dem og satte seg kraftig til motverge mot de britiske morderne. Denne motstanden er det maleren har skildret på bildet over. Flere kosakker begikk selvmord mens de aller fleste ble myrdet av kommunistene eller arbeidet ihjel i de jødestyrte dødsleirene som kaltes GULAG. Kosakkenes frihetskamp på tysk side er en inspirasjonskilde for oss som kjemper denne kampen videre idag mot den samme internasjonale dødsfienden.