.:Hovedsiden:.

“Jødedommen erklærer krig mot Tyskland!” - Daily Express, 24 mars 1933

”Jødedommen erklærer krig mot Tyskland! Jøder i hele verden, foren dere! Boikott tyske varer! Massedemonstrasjoner!” – Dette var alle overskrifter i Daily Express 24 mars 1933.

”Det israelske folket verden over erklærer økonomisk og finansiell krig mot Tyskland. Fjorten millioner jøder står sammen som en mann, for å erklære krig mot Tyskland. Den jødiske handelsmannen forlater sitt firma, bankieren forlater børsen, kjøpmannen sin butikk og den fattige sitt skur for å delta sammen i denne hellige krigen mot Hitlers folk.” – Daily Express, 24 mars 1933.

”Hver og en av dere, jøder og ikke-jøder, som ikke allerede har meldt dere for denne hellige krigen burde gjøre det her og nå. Det er ikke tilstrekkelig at dere unngår å handle tyske varer. Dere må nekte å gjøre handel med enhver handelsmann eller kjøpmann som selger noen form for varer tilvirket i Tyskland eller som hjelper tyske skip eller handelsfartøy... vi vil underminere Hitlerregimet og bringe det tyske folk til fornuft gjennom å ødelegge deres eksporthandel, en eksporthandel som er deres eksistensgrunnlag.” – Samuel Untermeyer(bildet over til venstre) i en radiosending på WABC i New York, 6 august 1933. Gjengitt i New York Times, 7 august 1933.

Sammen med Samuel Untermeyer i agitasjonen for krig mot Tyskland, talte Bernard Baruch samtidig for forberedelser for denne krigen. ”Jeg understreket at et nederlag for Tyskland og Japan og deres påfølgende utestengelse fra verdenshandelen ville gi Storbritannia en fantastisk mulighet til å øke sin utenlandshandel både i volum og profit.” – ”Baruch, The Public Years,” av Bernard Baruch, s. 347. Samuel Untermeyer var en jødisk leder og en nær venn av presidentene Wilson og Roosevelt. Bernard Baruch(bildet til høyre) var presidentrådgiver for Wilson, Roosevelt og Truman.

”Denne deklarasjonen som erklærte krigen mot Tyskland, ble nå etablert som en hellig krig. Dette skulle gjennomføres mot Tyskland til dets ytterste konsekvens, mot dets endelikt.” (Diese Erklärung nannte den Krieg gegen Deutschland, der nun beschlossen sei, einen heiligen Krieg. Dieser Krieg müsse gegen Deutschland bis zu dessen Ende, bis zu dessen Vernichtung, geführt werden). - Dr. Franz J. Scheidl, Geschichte der Verfemung Deutschlands.

”Krig i Europa i 1939 var uungåelig.” - H. Morgenthau, Secretary of the U.S. Treasury, Hearst Press, September, 1933 (også sitert i "The Palestine Plot" av B. Jenson, s. 11).

“I måneder nå har kampen mot Tyskland fått hjelp av hvert jødisk samfunn, på alle konferanser, i alle våre foreninger, og av alle jøder over hele verden. Det er grunn til å tro at vår del av kampen har en generell verdi. Vi kommer til å utløse en åndelig og materiell krig fra hele verden mot Tysklands ambisjoner om igjen å bli en stor nasjon og overtakelsen av tapte territorier og kolonier. Men våre jødiske interresser forlanger den fullstendige ødeleggelse av Tyskland. Kollektivt og individuelt er den tyske nasjonen en fare for oss jøder.”- Vladimir Jabotinsky (grunnleggeren av den jødiske terroristgruppen Irgun Zvai Leumi, bildet til venstre) i Mascha Rjetsch, Januar 1934 (også sitert i "Histoire de l'Armée Allemande" av Jacques Benoist-Mechin, Vol. IV, s. 303).

“Hitler ønsker ikke krig, men vi vil tvinge den på ham, ikke I år, men snart.”- Emil Ludwig Cohn i Les Annales, Juni 1934 (også sitert i hans bok "The New Holy Alliance").

“Vi jøder vil frembringe en krig mot Tyskland.” - David A. Brown, National Chairman, United Jewish Campaign, 1934 (sitert i "I Testify Against The Jews" av Robert Edward Edmondson, side 188 og "The Jewish War of Survival" av Arnold Leese, side 52).

“Vi ønsker å etablere et dypt hat mot tyskere, mot tyske soldater, sjømenn og luftfartsarbeidere. Vi må hate til vi vinner.” - Lord Beaverbrook(bildet under til høyre), sitert i Niemals! av Heinrich Goitsch.

”Det er bare en makt som virkelig teller. Makten av politisk press. Vi jøder er det mektigste folket i verden, fordi vi har denne makten, og fordi vi vet hvordan vi skal bruke den.” - Vladimir Jabotinsky, Jewish Daily Bulletin, 27 juli 1935.

”Før året er omme vil en økonomisk blokk bestående av England, Russland, Frankrike og USA bli dannet for å bringe den tyske og italienske økonomien til sine knær.” - Paul Dreyfus, "La Vie de Tanger" 15. mai 1938.

Den tredje Juni 1938 skrøt the American Hebrew av at de hadde jøder i de mest innflytelsesrike posisjoner i Storbritannia, Russland og Frankrike, og at disse ”tre sønner av Israel vil sende Nazidiktatoren til Helvete.” - Joseph Trimble, the American Hebrew.

”Tyskland er vår fiende nummer en. Det er vår intensjon å erklære krig uten nåde mot henne. Man kan være sikker på en ting: Vi vil føre den krigen!” - Bernard Lecache, president i "International League Against Racism and Anti-Semitism," i deres avis "Droit de Vivre" (Rett til Liv), 9. November, 1938.

”Krigen som nå er foreslått har som mål om å opprette et globalt Jødisk hegemoni.” - Brigadier General George Van Horn Mosely, The New York Tribune, 29. mars 1939.

”Jeg vil herved bekrefte på den mest eksplisitte måten den deklarasjonen som jeg og mine kollegaer ga sist måned, og spesielt sist uke: at jødene står skulder ved skulder med Storbritannia og vil kjempe på demokratienes side.”Vårt fremste ønske er å fullbyrde denne lovnaden. Vi ønsker å gjøre dette i fullt samsvar med Storbriannias plan, og vil derfor stille oss til disposisjon under ledelse og koordinering av Hans Majestets Regjering. The Jewish Agency er klar til å gå inn med jødisk mannskap, tekniske kunnskaper, ressurser, etc.” - Chaim Weizmann, President i the World Jewish Congress, leder av the Jewish Agency og senere President i Israel, the London Times, 5. September 1939, og the London Jewish Chronicle, 8. September 1939. På bildet over til venstre overrekker Weizmann, nå israelsk president, en Torah til US-president Truman i 1948.

”De millioner av jøder som bor i Amerika, England og Frankrike, Nord- og Sør Afrika, og ikke å forglemme de i Palestina, er fast bestemt på å bringe utrydningskrigen mot Tyskland helt til dens slutt.” - Central Blad Voor Israeliten i Nederland, 13. September 1939.

”Slutt å snakke om fredsvilkår! Knekk Tyskland i flere biter!” - The Daily Herald, No.7426, 9. Desember 1939.

“Jødene som en gruppe ser på denne krigen som en hellig krig.” - The Daily Herald, No.7450, 1939, sitert I "Reichstagsbrand, Aufklärung einer historischen Legende," av U. Backes, K.H. Janßen, E. Jesse, H. Köhler, H. Mommsen, E Tobias.

“Selv om vi jøder fysisk ikke er med dere i skyttergravene, er vi moralsk med dere. Dette er vår krig, og dere kjemper den med oss.” - Schalom Asch, Les Nouvelles Litterairres, 10. Februar 1940.

”Ved å miste Tyskland, mistet jødene et territorium hvor de utøvde sin makt. Derfor var de bestemt på å gjenerobre det.” - Louis Marschalko, "The World Conquerors : The Real War Criminals."

“The World Jewish Congress har vært i krig med Tyskland i syv år.” - Rabbi M. Perlzweig (leder av den britiske avdelingen av the World Jewish Congress), Toronto Evening Telegram, 26. Februar 1940.

”Den andre verdenskrig er utkjempet for å forsvare basisen for Judaismen.” - Rabbi Felix Mendlesohn, Chicago Sentinel, 8. Oktober 1942.

”Vi benekter ikke og er ikke redde for å innrømme at denne krigen er vår krig og er utkjempet for å befri Jødedommen... Sterkere enn alle fronter til sammen er vår front, den jødiske. Vi gir ikke denne krigen bare økonomisk støtte som hele krigsproduksjonen er basert på, vi gir ikke bare vår fulle propagandamakt som utgjør den moralske energi som får denne krigen til å fortsette. Garanti for seier er basert på en svekkelse av de fiendtlige styrkene, å ødelegge dem i sine egne land, innen motstanden. Og vi er den Trojanske hest innenfor fiendens forlegninger. Tusenvis av jøder som lever i Europa utgjør hovedvekten av den faktoren som skal føre til vår fiendes tap. Der er nettopp vår front som er den mest verdifulle hjelpen for å sikre seier.” - Chaim Weizmann, President i World Jewish Congress, leder av the Jewish Agency og senere President i Israel, i en tale 3. Desember 1942, i New York.

”Spilte golf med Joe Kennedy (amerikansk ambassadør til Storbritannia). Han uttalte at Chamberlain sa at Amerika og verdensjødedommen tvang England ut i krigen.”- James Forrestal, Secretary of the Navy (senere Secretary of Defense), dagboknotater, 27. Desember 1945 innledning.

“Det er ikke sant at jeg eller noen andre i Tyskland ønsket krig i 1939. Den var ønsket og fremprovosert utelukkende av internasjonale statsledere, enten av jødisk opphav eller i tjeneste for jødiske interesser. Ikke hadde jeg etter den fryktelige første verdenskrig ønsket en andre, verken mot Amerika eller England.” - Adolf Hitler, April 1945.