.:Hovedsiden:.

JUDEA declares War on Germany
(Jødedommen erklærer Krig mot Tyskland)

I januar 1933 ble de internasjonale bakmennenes makt truet av Tysklands krav om å styre sitt eget land og bryte den internasjonale ågerkapitalens grep om folket. Etter at den politiske internasjonale jødedommens verdensomspennende frontorganisasjoner startet den 2. verdenskrig ved sin ensidige krigserklæring 24. mars 1933 manipulerte de Talmudtroende internasjonale bakmennene Europa inn i sin til nå mest nedbrytende konflikt. Churchill kalte forøvrig perioden 1914-45 for 30-årskrigen til ødeleggelse av Tyskland.

Han kunne like godt ha kalt det 40-årskrigen fordi myrdingen av tyskere, slaveri og demontering og stjeling av industri fortsatte i enda flere år. I noen få "fredsår" fra 1933 til 1940 fikk Tyskland vist verden et økonomisk under uten sidestykke basert på frigjøring fra renteslaveriet og spekulasjonsøkonomi.

På tross av mange forslag fra Hitler om gjensidig nedrustning og fred klarte han ikke å manøvrere unna storkrigen, og selvom det var en massiv folkelig motstand mot krig i USA, England og Frankrike manøvrerte de krigshissende krefter (jødene) som dominerte finans, film, presse og ledende politikere landene til krig mot Tyskland og deres allierte.

Et flertall av Europas små nasjoner allierte seg med Tyskland i kampen om Europas frihet, men forgjeves. Jødene som dominerte den kommunistiske Sovjetstaten gjorde felles sak med sine rase- og trosfrender i vest og sammen med sine Goyim-lakeier som Churchill (kjøpt for £ 150.000,00 av en sør-afrikansk jøde i form av frikjøp av gjeld) vant de krigen.

Etter at den militære hovedkampen var over i 1945 ble flere millioner tyskere og deres allierte myrdet. Mange av disse var krigsfanger og bortførte slavearbeidere som døde i de alliertes tilintetgjørelsesleire. Millioner av kvinner og småpiker ble voldtatt. Blant annet etter glødende oppfordring fra den ledende jødiske propagandisten på alliert side: Ilja Ehrenburg, som etter krigen ble feiret med internasjonale priser og mye oppmerksomhet.

For å dekke over sine egne kriminelle handlinger, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, aggresjonskrig og planlagt folkemord (Genocide) på den tyske befolkning, vedtok seierherrene at krigspropagandaen deres var en sannhet som måtte lovfestes. Det ble gjort slik at de som kjemper for en balansert Sann Historie blir myrdet, fengslet, frarøvet eiendeler og boikottet fra arbeidslivet den dag i dag. Selv er jeg også jaget fra flere boliger de siste årene.

Vi i Vigrid ser det som vår plikt å fremme Sannheten fordi vi er overbevist om at det er det eneste sunne fundament for varig fred, forståelse og gjensidig respekt mellom både folk, raser og individer. Skulle du være enig i dette regner vi med som en selvfølge at du sprer Sannheten videre så godt du kan. Vi tar med takk i mot støttegaver og donasjoner slik at vi kan nå fram til flere. På forhånd takk og lykke til på reisen mot Sannheten.

Odin er stor og i hans navn skal Sannhet og Rettferdighet seire!