.:Hovedsiden:.

Hitler i Åpen Bil
Hitler var mere populær enn noen norsk politisk leder av idag

Hitler sto høyt i sin Mercedes Benz paradebil midt i store folkemasser. Han var tiljublet av folket og var mere populær enn noen moderne norsk statsperson har vært det i Norge. Han trengte også mindre beskyttelse fra sitt eget folk enn vestlige ledere gjør idag.

Folkemengden bruser og hilser Hitler og hans nærmeste stab.

Hitler's paradebil var en pansret Mercedes Benz slik det sømmet seg for Europas ledende statsmann.

Hitler stående i paradebilen sin mens SA-tropper marsjerer forbi. Etter krigen kopierte det norske arbeiderpartiet store deler av naziprogrammet da de skapte den norske velferdsstaten. Forskjellen ligger i at Hitler skapte den moderne tyske velferdsstaten for det tyske folk og ikke som en jødisk vasallstat.

Med Norge som en jødisk vasallstat var kimen lagt til undergangen. Noe vi desverre får merke de brutale følgene av idag med kriminalitet, vold, voldtekter og utryddelse av den etniske norske befolkningen. Mens Hitler og Waffen-SS ville nyordne Europa for de europeiske folk vil jødelakeiene som idag styrer i Europa utslette etniske europeere og erstatte oss med en slaverase uten etnisk tilhørighet som så skal tjene det jødiske Herrefolket i blind lydighet.

Europas nye religion heter nå HoloCa$h og er under full indoktrinering i dag. I mange land er det forbudt å tvile på de nye religiøse dogmene slik det var det i den mørke middelalderen også. Da Tyskland tapte krigen senket det jødiske mørket seg over Europa.

At Hitler var den siste store europeiske frihetskjemper kan vi se på den enorme demoniseringen som jødesiden utsetter han for. Vi håper at det vil føre til fornyet interesse for de faktiske forhold og at mange vil stikke innom hjemmesiden vår. Fortell alle du kjenner om oss og spre kunnskapen om historiske fakta i motsetning til seierherrenes politisk motiverte løgner.

Hitler - Europas siste store Frihetskjemper!