.:Hovedsiden:.

D/s Sanct Svithun - Senket av britiske bombefly

Bildet til høyre viser et av de britiske jagerbombeflyene som gikk til dødbringende angrep på det godt merkete og opplyste passasjerskipet d/s Sanct Svithun. Vi ser den voldsomme brannen ved skorsteinen rett bak broen. Kapteinen og losen må ha vært i et glødende inferno på broen da de lyktes å seile skipet opp på land.

Bildet til venstre under viser et britisk bombefly av typen Mosquito som kan ligne på flyet på frimerket.

Mens de norske flyktningene satt i England og hygget seg på sin jødiske vertsbank, Hambro Bank, sin kreditt gikk livet sin vanlige gang hjemme i Norge. Hambro Bank sine utlegg regner vi med ble betalt av uteseilerne gjennom blant annet Nortraship-fondet. Et fond norske uteseilere hadde krav på skulle bli utbetalt dem når krigen var over.

Rundt 4.000 uteseilere av 30.000 mistet livet og pengene fra Nortraship-fondet ble ikke utbetalt. Mange av de overlevende uteseilerne hadde selvsagt store psykiske problemer etter flere års nervepåkjenning. Dette var en kriminell handling som etter vår oppfatning føyer seg godt inn i eksil"regjeringens" øvrige disposisjoner.

En annen av disse var deltagelsen i terrororganisasjonen SOE (Special Operation Executive). Også hjemme i Norge fikk man føle krigen de allierte førte mot sivile mål. Et av disse sivile målene som ble angrepet og senket var Hurtigrutebåtene som var livsnødvendige for å opprettholde bosettingen langs den lange og værharde kysten vår.

Mange var allerede senket og den 30. september 1943 var turen kommet til d/s Sanct Svithun. Hun hadde forlatt Ålesund på vei sørover og utenfor Stadtlandet tvinges hun ut i åpne havet som står tungt inn fra sørvest. På bildene ser vi henne fra begge langsider. Et flott og sikkert skip for sin tid.

Like før kl 7 om kvelden kommer døden på besøk fra himmelen i form av 6 britiske bombefly. De ser den enslige passasjerbåten som i henhold til avtale med britene ikke skulle angripes og som er tydelig merket med navn, flagg og belyste lanterner. Sakte dreier de rundt mot det forsvarsløse målet som blir et lett bytte for de flybårne morderne.

Bombene slippes og hviner ned mot Sanct Svithun. Noen av dem treffer og det godt. Eksplosjonene sprenger deler som hvirvler løse rundt i luften og trefferen rett i forkant av skorsteinen setter skipet øyeblikkelig i brann. Kaptein Samuel Alshager setter straks kursen inn mot land for å berge flest mulig av mannskap og passasjerer.

Det lykkes han med og skipet glir opp på svaberget på Kobbeholmen. Fra land har bestyrtete tilskuere sett dramaet utspille seg rett utenfor dem og bvemanner med en gang tre robåter som gjør en heltemodig innsats og redder mange. Når sjøene brøt inn mot land var de på toppen av bølgen, raskt grep de folk i brenningen som de så ble med ut igjen. Da måtte de være raske for ikke å bli slått til pinneved mot klippene.

Men desverre kunne ikke alle reddes. 76 passasjerer var heldige mens man regner at 19 av mannskapet, 26 norske passasjerer og 12 tyskere omkom.

Inne på land er skipsklokken til Sanct Svithun hengt opp i det lokale kapellet i Ervik mens skipsankeret (se bildet) er stilt opp utenfor.

Dette maleriet (se under) er et typisk maleri av den typen vi kaller "bestillingsverk av Seierherrene". Det forestiller Hurtigruteskipet d/s Sanct Svithun etter at hun er angrepet av 6 britiske bombefly. Minst en av bombene var en fulltreffer rett bak broen ved skorsteinen. Eksplosjonen satte øyeblikkelig hele akterskipet i voldsom brann. På vraket (over) kan det utbrente akterskipet tydelig sees.

Kaptein og los svingte øyeblikkelig skipet inn mot land og kjørte båten opp på svabergene. En matros hopper i sjøen med en trosse for å feste båten slik at den ikke driver av før folkene ombord er reddet. Her må maleren ha fått inspirasjon til tauet fra båten til land, men på maleriet går jo skipet vekk fra land? Og hvor er den voldsomme brannen som på det tidspunktet må ha omspent hele akterskipet og sendt en enorm røyk- og flammesøyle til værs. Se det utbrente vraket igjen.

Og hvor er de britiske bombeflyene? Var det ikke fordi at det opplyses at dette er et maleri av d/s Sanct Svithun etter at hun var bombet i brann av britene var det umulig å tippe det. Tror du det hadde vært slik hvis tyskerne sto bak nedslaktingen? Tror ikke det vi heller. Da tipper vi du hadde fått se et maleri med all krigens gru og lemlestede folk på et skip med slagside og eksplosjon og brann i en god blanding. Slik kan man også forfalske historien.

Helvete til Sjøs - Alliert Sjøkrig mot Nordmenn