.:Hovedsiden:.

Rudolf Hess til minne

Rudolf Hess var en av de unge idealistiske mennene som sluttet opp om Hitler og NSDAP (National Sosialistische Deutshe Arbeider Partei) for å rette opp følgene av seierherrenes plyndring av Tyskland slik det var vedtatt ved Versailles-diktatet.

Ja, det var faktisk et diktat og ikke en fredsavtale slik du lærer på skolene. Og som diktat fremskaffet på verste mafia-maner var det juridisk fullstendig ugyldig og kunne bare gjennomføres ved hjelp av trusler, mord og militær invasjon av deler av Tyskland.

Alt dette skjedde og drev alle idealistiske og fremsynte tyskere og andre europeere til å flokke seg rundt Adolf Hitler og hans parti og idé.

Senere strømmet blomsten av europeisk ungdom til idéens væpnete arm: Waffen-SS som i dag fremstår som et tidløst ideal som vi i Vigrid ser oss som en sivil arvtager av.

10.mai 1941 skrev Hess navnet sitt med gullskrift inn i verdenshistorien som fredsambassadør med livet som innsats. De jødiske kreftene som styrte Storbritannia gjennom jødelakei og dranker W. S. Churchill fikk puttet Hess i fengsel slik at han ikke fikk truffet de toneangivende kreftene av germansk herkomst som så det forkastelige i å delta i en jøde-erklært verdenskrig med mål å redusere Europa og verden for øvrig til slaver for den nye jødiske verdensorden. Også kalt ZOG.

Typisk nok er det den britiske hemmelige tjenesten som regnes som mordere av Hess 46 år senere. 17. August 1987 ble Rudolf Hess funnet kvalt i cellen sin i Spandau-fengselet i Berlin.

En metode som tydeligvis er blitt populær overfor regimemotstandere i Europa de siste årene. Jürgen Graf søkte asyl i Iran etter at flere som har dokumentert at 6-millioner's løgnen er krigspropaganda plutselig skal ha avgått ved døden i fengslene på "uforklarlig" vis.

La oss aldri glemme den heroiske innsatsen Hess viste da han ofret seg selv for at vi skulle få leve i fred i et Europa styrt av oss europeere og ikke som i dag som økonomiske slaver under Den Nye Verdensorden og dens herrer. Han har ved sitt offer satt et eksempel for oss andre som vi hyller ham for den 17. August. Hans martyrium har ikke vært forgjeves.

Seier for Vigrid!