.:Vigrid Forsiden:.

England bak Polen

Polen fremprovoserte den 2. Verdenskrig

Absolutt all fremstilling av forholdene som førte til utbruddet av den 2. verdenskrig er forvrengt til det ugjenkjennelige og direkte snudd på hodet i den offentlige løgnversjonen seierherrene propaganderer. Det skyldes at det for jødene er blitt et religiøst fundament for kontroll av hele NATO-blokken og grunnlaget for deres nye Verdensherredømme. Den 2. Verdenskrig og alt som har med den å gjøre er derfor ikke historie, men mere et religiøst dogme. Som alle andre religiøse dogmer tåler det hverken kritikk eller gransking eller motforestillinger basert på sannhet og historiske fakta. Det er derfor med stor fornøyelse at vi i Vigrid gir deg denne Sannheten som de eneste i Norge av betydning. For det er vi anerkjent og de kosher løgnerne og propagandistene frykter Vigrid mere enn noe annet og er livredde for noen åpen debatt om temaet.

For den europeiske delen av den 2. verdenskrig var forholdet mellom Tyskland og de statene som hadde stjålet tysk land etter den 1. verdenskrig avgjørende. Mens Tyskland gjorde alt det kunne for å gjenreise rettferdighet og frihet for de stjålne landområdene med deres tyske befolkning gjorde særlig England alt det kunne for å manøvrere Tyskland inn i en låst posisjon som måtte føre til en militær konflikt hvor England kunne gjøre det de er best til: Drepe kontinentaleuropeere for å sikre egen maktposisjon. Det er Englands historiske rolle i Europa siden 1300-tallet. De driveer denne sporten fremdeles, nå med Russland som mål for krigføringen sin.

I 1939 var det kommet så langt at England så frem til en snarlig fullstendig innringing av Tyskland sammen med Frankrike, Sovjetunionen, Tsjekkoslovakia og Polen. Den 31. mars 1939 er den dagen vi kan si at krigen i Europa startet. At den ble programmert inn i Versailles-diktatet fra 1919 er også sikkert, men det måtte en del manøvreringer til for å få det hele til å klaffe. England under statsminister Chamberlain hadde spilt et mesterlig diplomatisk spill mens England rustet for fullt for å kunne knuse Tyskland og bombe sivilbefolkningen tilbake til steinalderen. Begge deler ble gjort, men først påskuddet og det måtte være vanntett slik at Tyskland fikk null sjanse til å vri seg unna med en sivil løsning og bevare freden. Den freden England hatet.

Hva skjedde så den 31. mars 1939? England, ved krigshisseren Chamberlain, signerte en støttepakt med Polen som garanterte at England ville gripe militært inn om Polen kom i krig med en av sine naboland uansett årsak. Det kalles en "de facto krigsgaranti" og var enestående i Englands lange krigshistorie som aggressor. Så fanatisk ville England sikre krig i Europa oig Tysklands utslettelse og folkemord på det tyske folk. Med denne krigsgarantien i ryggen planla Polen erobringskrig mot Tyskland og drømte om å besette Berlin etter to ukers kamp. Slik gikk det ikke.

Det fredselskende tyske folk under den europeiske frihetskjemperen Adolf Hitler knuste den polske krigsmakt på kort tid. Men England fikk sin krig og erklærte Tyskland krig. 6 år senere var Europa knust og ligger i dag med brukket rygg som invasjonsmark for all verdens raser. Englands jødisk/zionistiske lakeielite og deres nyttige idioter som Chamberlain og Churchill er dem vi kan "takke" for det.

På bildet står en såret polsk leder og peker på det knuste Polen og sier til Chamberlain: "England. Dette er din skyld!" Så sant som det er sagt.

Det er mange som er hjernevasket av zionistenes løgnpropaganda på skolene og "hater" Adolf Hitler, men det er basert på løgn og hatefull og forvrengt propaganda. Hitler var Europas "Hvite Ridder" som sammen med det tyske folk og dets allierte og nærmere en million frivillige i Waffen-SS forsøkte å redde oss fra zionistenes og jødekommunistenes nedslaktinger. De to dere kan hate mest er Neville Chamberlain og Winston Churchill på vegne av England.