.:Hovedsiden:.

1. Lofotraid - en skammelig og feig operasjon!

Det var gått litt over et og et halvt år av den væpnete europeiske konflikten som var fremprovosert av den internasjonale jødedommen og dens lakeistater, i første rekke England. Med blanco-fullmakten av mars 1939 til Polen var krigens start programmert. Se Jødedommens krigserklæring fra 14. mars 1933 over.

Aldri noengang før eller siden har det britiske Imperiet latt retten til å føre det til krig blitt overlatt en fremmed makt. Polen planla å innta Berlin på 14 dager, men slik gikk det ikke. Bildet over viser at England med et nølende og motvillig Frankrike på slep erklærte krig mot Tyskland og dermed utvidet en lokal, begrenset og rettferdig tysk grensekrig til en europeisk storkrig som etterhvert ble utvidet til en verdenskrig. Alt for å tekkes den internasjonale jødedommen. Bildet under viser tyske soldater som fjerner en polsk grensebom for å unnsette sine egne landsmenn mot den polske terror.

På forsommeren 1940 raste krigen på Vestfronten og den allierte fronten i Flandern hadde brutt sammen og over 300.000 britiske, franske og belgiske soldater var fanget i fellen ved Dünkirchen. Hitler beordret tre dagers stopp i angrepet for å la styrken komme unna. Så desperat var Hitler på å vise godvilje til England.

Svaret fra England var total krig. En krig som ødela både Tyskland, det britiske Imperiet og nå alle hvite land.

En krig befolkningen langs norskekysten etterhvert måtte betale en høy pris for. Demoralisert lette engelskmennene med lys og lykte etter lettvinte mål de kunne score billige propagandapoeng på for å holde moralen i befolkningen oppe. I Norge hadde tyskerne ikke befestet landet med annet enn spredte små avdelinger mens de på kontinentet var godt forsvart. Årsaken til det var at Norge og Tyskland ikke lenger var i krig med hverandre.

Altså bestemmer engelskmennene seg for et raid i Nord-Norge. Og det gjennomfører de den 4. mars 1941. Bildet under viser den beryktete jageren som totalt grunnløst senket hurtigruteskipet d/s Mira og ved det drepte flere nordmenn. Denne senkingen kan stå som monument over Lofotraidet og de allierte's (og norske's) framferd mot det sivile Norge under krigen. Bedouin i norske farvann på bildet under.

Alt er beregnet på media og propaganda. 5 jagere og to troppetransportskip med en kommandostyrke på over 500 mann hvorav 52 var nordmenn. Utenfor kysten ligger en dekningsgruppe med kryssere og jagere og passer på. Med seg har de egne filmteam som fester alt på film. For å skape den rette stemningen blant nordmennene i Lofoten forteller de dem løgnen om at nå er frigjøringen der. I tillegg kjøper de allierte befolkningens godvilje ved å dele ut større pengebeløp, mel, sukker, kaffe, tobakk og godterier til barna.

De åpner også det sivile lageret for rasjoneringsvarer og setter i gang en storstilt plyndring som alle nordmenn deltar i med stor glede. En oppførsel totalt uverdig det norske folk. Nordmennene blir selvsagt glade og jublet, men forgjeves. Skuffelsen blir desto større da engelskmennene gir beskjed om at de skal trekke seg ut igjen senere samme dag.

Mens raidet varte ødela engelskmennene det som var av økonomisk verdi på stedet. Tre tyske skip ble sprengt, oljeanlegg på land ble også sprengt, det samme ble kaianlegg og elektrisitetsverket ødelagt. Når det gjelder verdens mest moderne fabrikkskip for filetering og nedfrysing av fisk, d/s Hamburg, som lå på havnen var det hensikten å stjele det og seile det til England.

Angriperne påstår at de sprengte skipet, men det er en bløff for å dekke over at tyveriet mislyktes. Tyskerne klarte å manøvrere skipet vekk fra kai og senket det selv. Da det var skjedd fyrte englenderne løs på skipet i fullt sinne.

Med levebrødet borte ble en del nordmenn med tilbake til England. Engelskmennene tok også med seg en del tyske soldater og sivile oppsynsfolk som fanger i tillegg til 12 farlige "Quislinger". De fleste kilder oppgir her et tall på mellom 10 og 15 norske NS-patrioter, men en av de mer troverdige kildene oppgir 60.

Merk deg spesielt den siste: 12 farlige "Quislinger". 12 tilhengere av Quisling bare her i Lofoten? Det betyr at Quisling må ha vært landets mest populære mann på den tiden og at regjeringen hans må ha vært en virkelig folkeregjering. Og det kan på mange måter stemme. Okkupasjonen foregikk velordnet og folk hadde arbeide nok.

Tyskerne opptrådte disiplinert og vennlig og folk flest hadde ingen ubehageligheter med okkupasjonen. I Trøndelag jobbet trønderne på spreng mens kampene om Narvik raste våren 1940 for å få utvidet landingsstripen på Værnes flyhavn slik at de tunge tyske flyene kunne mellomlande der på vei til Narvik med forsyninger.

Men tilbake til de 12 "Quislingene" som var fanget og nå ble transportert over til England mot sin vilje. De ble kidnappet, satt bind for øynene som forbrytere i strid med enhver krigslov og fullstendig ulovlig bortført til England. Dette var en ren og skjær terrorhandling som kun hadde til hensikt å skremme folk fra å støtte den norske regjeringen i Oslo.

Ser du nøye på bildet ser du at fangene var eldre, værbitte fiskere som høyst sannsynlig brydde seg katten med hvem som satt i regjeringskontorene i Oslo og bestemt bare de fikk drive sitt fiske i fred. Historien sier forøvrig ikke noe om hva som skjedde med de 12 farlige "Quislingene". I følge nordmenn i Svolvær var ikke en av dem ansett som hverken farlig eller spesiell, men passive NS-medlemmer.

Det er en skam at det deltok 52 nordmenn i engelsk uniform på denne forbrytelsen. Og med forbrytelse kan du regne hele raidet med luring av folk og bortføring av 12 sakesløse eldre fiskere. På toppen av denne skammen må de bære feigheten med å dra sin vei etter frigjøringsløgnen og overlate befolkningen som ble tilbake til tyskernes hevn. En hevn som forøvrig var svært så beskejden og nærmest symbolsk.

Det blir påstått at tyskerne brant ned 7 små hus eller buer som den over til høyre som står i brann, men også det er usikkert. Uansett: 7 buer i hele Lofoten er fullstendig ubetydelig og ville knapt ha avskrekket noen. Særlig sett i forhold til at de feige commandoraiderne brant ned og ødela verdier i en helt annen målestokk. 60 innbyggere ble internert på Østlandet som gisler, men sluppet fri ikke lenge etter.

Hadde befolkningen visst at de ble misbrukt for at engelskmennene skulle få tatt opp noen meter film for hjemmemarkedet hadde nok tonen vært en annen under terroraksjonen. Endel av nordmennene som deltok skal ha vært godt drukne under raidet, men det er ingen unnskyldning, snarere tvertimot.

At den britiske flåtestyrken kronet terroren mot Lofoten med å senke en uvæpnet hurtigrute som seilte med full identifikasjon og tente lanterner viser bare hva for en banditt-gjeng som var på ferde den dagen. Syv døde og flere sårete på d/s Mira, men det er en annen historie. Se bildet av Mira over.

Også når det gjelder tallet på dem som ble lokket eller satt i en situasjon at de måtte bli med til England ved å peke ut tyskere og NS-patrioter var raidet en fiasko. Av en befolkning på 15.000 hvorav over 10.000 unge menn som rodde et usikkert Lofotfiske var usle 300 en mager fangst. Sammelign det med over 5.000 som valgte å jobbe for tyskerne på anlegg i stedet for å dra på Lofot-fiske det året.

Tallene som er oppgitt i denne artikkelen er de vi har festet mest tillit til utifra kildene som spriker voldsomt. Hele raidet var ren propaganda og det at britene skjøt Hamburg i senk imøtegås av andre som hevder at to tyske mannskaper blir igjen ombord under kanonilden og får åpnet bunnventilene slik at båten ikke kan tas som bytte.

Det at vraket i dag ligger langt fra kaien den skulle ha vært skutt i senk ved styrker denne historien. Mannskapsstyrken til britene oppgis fra 300 til 1.100 i vanligvis pålitelige kilder. Vi har valgt å gå videre med et tall på 600 inklusive de norske uttalt av Lord Mountbatten i en av Forsvarets propagandafilmer.

Engelskmennenes kodeord for operasjonen var Claymore etter et kjent skotsk sverdmerke. Navnet Claymore er etter denne skammens angrep av nordmenn mot sitt eget land og folk i en uforsonlig fiendes tjeneste æresløst og gjør at navnet burde vært avskydd i landsdelen. Det må vel være for å markere sin lakeirolle for den internasjonale jødedommen at en HV-avdeling i Håløygaland har blitt oppkalt etter tjutoktet og heter Claymore.

Eller kanskje de har tatt navnet fra Claymore-minen som er en djevelsk innretning for å lemleste folk? Minen plasseres på bakken og sender ut en dødelig sverm av små metalldeler som river folk i filler, men ikke dreper dem. Se bildet over til høyre. Slikt passer seg ikke for folk med patriotisme og æresfølelse.

Commandoraidene - Terrorkrig mot Norge