.:Vigrid Forsiden:.

Den triste historien til Winston Churchill

Over er et minibilde av en fransk tegneserie om Winston Churchill laget i 1941 av G. Mazeyrie. Serien er tekstet med fransk rim og noe spesielle uttrykk så jeg nøyer meg med å beskrive bildene på norsk med litt utfyllende kommentarer noen steder.

Overskriften: Den triste historien til Winston Churchill, etterkommer av John Churchill, hertug av Marlborough. Som bidrag til utdannelsen til unge franskmenn.

Bilde nr 1 fra venstre: Hertugen av Marlborough som fører for britiske styrker idet de går til slag mot franskmennene ved Malplaquet, som ledd i Englands evige politikk i å alliere seg med andre kontinentmakter mot den sterkeste, som i 1709 var Frankrike.

Bilde nr 2 fra venstre: England er i 1940 igjen i krig mot den sterkeste europeiske kointinentalmakten for å sikre maktbalansen i Europa. Denne gangen mot Tyskland som England erklærte krig den 3. september 1939. Churchill fremstilles som en taper som får juling.

Bilde nr 3 fra venstre: Utenfor kysten av Norge får den engelske flåten en del juling av tyskerne og England og Churchill må gjøre en feig og vanærende flukt. De norske styrkene som trodde på Englands forsikringer ble forrådt og alle tapene var hensiktsløse.

Bilde nr 4 fra venstre: England (og forsåvidt også USA ved Roosevelt) skryter av at deres grenser ligger ved Rhinen og at de skal forsvare dem. Teksten håner de feige engelskmennene og feigingen Churchill for at de skryter fælt, men at grensene forsvares i virkeligheten av andre (franskmenn, belgiere og nederlendere).

Bilde nr 1 fra venstre: Vi ser hvordan det går med feigingen Churchill og de britiske styrkene når tyskerne besvarer den engelske krigserklæringen med en offensiv i vest. Alle forsikringer om å forsvare grensene ved Rhinen er tydeligvis borte likesom løftet om å forsvare Polen.

Bilde nr 2 fra venstre: Ved Dunkerque rømmer den engelske hæren med halen mellom bena og unnslipper kun fordi Hitler holder tyskerne igjen som grunnlag for et fredstilbud til England. Churchill, som hater fred og vil krig og folkemord på tyskerne, avviser kaldt tilbudet.

Bilde nr 3 fra venstre: Churchill fremstilles som havenes herre med den engelske marinen. Med de feige og forræderiske angrepene på den deaktiverte franske flåten som lå til ankers i byene Mers el Kebir og Dakar i juli 1940 sank Churchill og England ned på et til da absolutt moralsk lavmål. Admiral Somerville mente det ville "reise verden i indignasjon mot England" og skammet seg for aksjonen han ledet på Churchills ordre.

Bilde nr 4 fra venstre: Her studerer Churchill Europakartet for å finne nye områder hvor "det engelske krigslynet kan slå ting i stykker". Dette henspeiler på Churchill's og England's totale krigs- og ødeleggelseslyst uten hensyn til andres lidelse.

Bilde nr 1 fra venstre: Her trykker Churchill seg til jorden etter at England og Russland har fått Serbia til å bryte vennskapet med Tyskland for å alliere seg med England. Ifølge teksten synes Churchill at dette er en suveren plan at England gjemmer seg bak serberne for bedre sikkerhet for dem selv. Igjen vigler England og Churchill andre til å ofre seg for dem.

Bilde nr 2 fra venstre: Det samme skitne og feige spillet gjentar seg overfor Hellas hvor Churchill (England) kommer som en alliert for å vigle opp grekerne. England kan jo rømme igjen når det passer dem og la grekerne ta støyten. Akkurat slik det skjedde også.

Bilde nr 3 fra venstre: Her har vi de tre landene i Øst-Europa som England lovte støtte og som derfor gikk i bresjen for England mot Tyskland og som så ble forrådt og nå okkupert av tyskerne som beskyttelse av Europa mot den hatefulle Churchill og det maktsyke England.

Bilde nr 4 fra venstre: Etter Englands fadese i Hellas overfører de styrkene sine til Kyrenaika i Libya hvor de blir jaget inn i Egypt av det tyske ekspedisjonskorpset Tyskland sender under ledelse av general Rommel. På bildet "avanserer" Churchill bakover mot Egypt.

Bilde nr 1 fra venstre: Mens "mannen i månen" smiler og ler danser en glad Churcill over jorden og synger av glede over at han har satt verden i brann. Det er helt i orden for han siden England sikkert kan stikke av en gang til.

Bilde nr 2 fra venstre: Churchill vinker til alle sine allierte som England har latt i stikken og forrådt. Han minnes at mens hans forfader beseiret dagens allierte ved Malplaquet har Churchill og England forrådt dem og latt dem i stikken.

Bilde nr 3 fra venstre: Churchill ligger død i kisten og bæres til graven hvor gravsteinen får innskriften som er under bilde 4:

Bilde nr 4 fra venstre: Gravskriften er en påminnelse fra forfatteren av denne serien til alle de allierte av England som Churchill og England forrådte og sviktet: "Churchill deltok i krigen, de allierte foran og han etter. Dere har kjempet "hans" krig, glem det aldri".