.:Vigrid Forsiden:.

Festung Breslau - Tysk Ungdom viser Kampkraft

Kunstneren Smagon foreviger den tyske ungdommens kampkraft og kampvilje mot den kommunistiske voldtektsarmeen

Utsnitt av bildet over

Utsnitt av bildet over

Den tyske befolkningen visste hva som ventet dem av den røde armé. Voldtekter, drap og fordriving med USA's og England's velsignelse. Og slik ble det samtidig som USA og England gjennomførte historiens største planlagte massemord på sivile gjennom sin teppebombing av tyske byer. Breslau ble forært av USA og England til Polen på Potsdam-konferansen i august 1945, men det heltemotet og den kampkraften og kampviljen blant annet de tyske ungdommene som forsvarte byen mot en mange dobbelt angriper med en utrustning som var enorm i forhold til forsvarerne av europeisk sivilisasjon har gitt oss europeere et eksempel som vil vare evig.